Heeft mijn ex recht op mijn pensioen?

Bij het eindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap komt veel kijken. Zo moeten u en uw ex-partner ineens allerlei zaken regelen omtrent de verdeling van de inboedel, de woning, eventuele alimentatie en nog veel meer. Wat echter vaak vergeten wordt, zijn de zaken die u pas in de toekomst zult gaan merken, zoals het pensioen. Wanneer heeft uw ex-partner recht op de helft van uw opgebouwde pensioenen en hoe vindt deze verdeling precies plaats?

Lees verder

Kinderalimentatie in Marokko verzoeken onrechtmatig?

Kun je kinderalimentatie in Marokko verzoeken als de alimentatieplichtige vader en de kinderen in Nederland wonen? Als het aan het Gerechtshof Den Haag ligt dan kan een dergelijk verzoek onrechtmatig zijn tegenover de man waardoor dat niet ongestraft kan. In een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag wordt de vrouw die een dergelijk verzoek had gedaan in Marokko veroordeeld tot het staken van die procedure in Marokko op last van een dwangsom waarbij zij bovendien de proceskosten diende te betalen van de man. We bespreken hierna eerst de verschillende tussen Nederlands en Marokkaans alimentatierecht en vervolgens de uitspraak van het Hof.

Lees verder

Gevolgen van een islamitisch huwelijk

In Nederland wordt uitsluitend het burgerlijk huwelijk erkend. Een religieus huwelijk, zoals een islamitisch huwelijk, is slechts toegestaan nadat een burgerlijk huwelijk is voltrokken. Een islamitisch huwelijk heeft op zichzelf dan ook geen juridische gevolgen. De vraag is wat de consequenties zijn van het sluiten van een islamitisch huwelijk? Hoe zit het met de kinderen uit een dergelijk huwelijk en wat gebeurt er bij beëindiging van een dergelijk huwelijk? In dit artikel gaan wij in op de meest gestelde vragen over het islamitisch huwelijk.

Lees verder

Geen erkenning huwelijk bij huwelijksdwang

Op 19 april 2016 bepaalde het Gerechtshof Amsterdam dat een in Marokko gesloten huwelijk niet wordt erkend in Nederland. Als gevolg daarvan kon de door de man verzochte echtscheiding niet worden toegewezen. Maar ook de door de vrouw verzochte vernietiging van het huwelijk kon niet worden toegewezen nu er naar Nederlands recht geen rechtsgeldig huwelijk bestond. We zullen hierna kort bespreken wat hier aan de hand was.

Lees verder

Wijziging alimentatie: met terugwerkende kracht?

Op 4 maart 2016 heeft de Hoge Raad bepaald dat de rechter bij de wijziging van alimentatie behoedzaam gebruik dient te maken van zijn bevoegdheid om de wijziging te laten gelden met terugwerkende kracht. Wat moet er precies worden verstaan onder behoedzaam? En onder welke omstandigheden kan de alimentatie überhaupt worden gewijzigd?

Lees verder

Hof weigert echtscheiding

Over het algemeen wordt aangenomen dat het voldoende is om duurzame ontwrichting te stellen en dat betwisting daarvan door de andere partner slechts bij hoge uitzondering kan leiden tot weigering van de echtscheiding. In een uitspraak van het Hof Den Bosch van 1 mei 2014 blijkt eens te meer dat de rechter wel degelijk een echtscheiding kan weigeren vanwege het ontbreken van het vereiste van duurzame ontwrichting.

Lees verder

Aanwijzing voogd nu ook zonder testament

Per 1 april 2014 is een wet in werking getreden waardoor het mogelijk is om door registratie in het gezagsregister een voogd aan te wijzen die het gezag na het overlijden over het kind uitoefent. Voorheen was het uitsluitend mogelijk om bij testament een dergelijke voogd aan te wijzen (testamentaire voogdij). Deze nieuwe regel geeft ouders een ruimere en goedkopere mogelijkheid om het gezag over kinderen vast te leggen. Lees verder