Hof weigert echtscheiding

Over het algemeen wordt aangenomen dat het voldoende is om duurzame ontwrichting te stellen en dat betwisting daarvan door de andere partner slechts bij hoge uitzondering kan leiden tot weigering van de echtscheiding. In een uitspraak van het Hof Den Bosch van 1 mei 2014 blijkt eens te meer dat de rechter wel degelijk een echtscheiding kan weigeren vanwege het ontbreken van het vereiste van duurzame ontwrichting.

Lees verder

Aanwijzing voogd nu ook zonder testament

Per 1 april 2014 is een wet in werking getreden waardoor het mogelijk is om door registratie in het gezagsregister een voogd aan te wijzen die het gezag na het overlijden over het kind uitoefent. Voorheen was het uitsluitend mogelijk om bij testament een dergelijke voogd aan te wijzen (testamentaire voogdij). Deze nieuwe regel geeft ouders een ruimere en goedkopere mogelijkheid om het gezag over kinderen vast te leggen. Lees verder