Verblijf bij partner of echtgenoot in Nederland

Woont u partner buiten de Europese Unie en heeft hij of zij niet de Nederlandse nationaliteit en wilt u in Nederland samenwonen? Dan dient u voor uw partner een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aan te vragen bij de IND. De mvv is een visum waardoor uw partner langer dan 90 dagen in Nederland kan verblijven. Om een mvv aan te vragen zijn er een aantal vereisten waaraan u en uw partner moeten voldoen. In dit artikel zullen we bespreken wat de vereisten zijn.
Lees verder