Contractenrecht

Contractenrecht

Raad en daad

Als ondernemer komt u veelvuldig in aanraking met contracten. Meestal gaat dit goed, maar soms ook niet. Want wat doet u wanneer de algemene voorwaarden van uw leverancier onredelijk blijken? En wat doet u als u zelf voorwaarden wilt opstellen waarbij u uw aansprakelijkheid zoveel mogelijk wilt inperken? Wij staan u in dit soort gevallen graag terzijde met raad en daad.

Overeenkomsten opstellen

Wij richten ons vooral op het opstellen en beoordelen van veelvoorkomende overeenkomsten en het procederen over geschillen met betrekking tot die overeenkomsten.

Veelvoorkomende overeenkomsten

U kunt daarbij denken aan het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden, arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, vaststellingsovereenkomsten, overeenkomsten van geldlening, koopovereenkomsten etc.

Procederen

Wij procederen daarnaast over contractbreuk (wanprestatie), ontbinding van overeenkomsten, vernietiging van overeenkomsten (op grond van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden) en het instellen van vorderingen tot nakoming van overeenkomsten of schadevergoeding op grond van wanprestatie.

Veel van de procedures die wij voeren hebben betrekking op geschillen over de arbeidsovereenkomst, koopovereenkomst, verzekeringsovereenkomst of pensioenovereenkomst.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

De kosten voor de behandeling van zaken op het gebied van het contractenrecht kunnen op verschillende manieren worden voldaan mede afhankelijk van de vraag of u een particulier of ondernemer bent. Meer informatie over onze particuliere tarieven vindt u hier. Klik hier voor meer informatie over onze zakelijke tarieven.

 

Direct afspraak maken

Wilt u direct een afspraak maken voor een adviesgesprek bij uw regiokantoor? Bel voor een afspraak: 030 - 2919874 (Utrecht), 084 - 8753322 (Amsterdam) of 087 - 7848621 (Rotterdam).

 

Relevante artikelen

In de categorie contractenrecht kunt u de volgende artikelen raadplegen: