Standaard echtscheidingspakket

Standaard echtscheidingspakket

Wilt u snel, simpel en spotgoedkoop samen scheiden? Wij hebben een standaard echtscheidingspakket ontwikkeld waarbij u slechts uw handtekening zet en na enkele weken bent gescheiden voor € 184,- per persoon (inclusief kantoorkosten en exclusief btw) zonder dat u naar een zitting hoeft.

1. Waarom een standaardpakket?

Onze ervaring is dat heel veel echtscheidingszaken in de praktijk door allerlei procedures onnodig ingewikkeld worden gemaakt. In veel gevallen oordeelt de rechtbank uiteindelijk op een wijze die vooraf te voorspellen valt.

Om u tijd en geld te besparen hebben wij de uitkomsten van de vele procedures die wij hebben doorlopen, verwerkt tot een standaard echtscheidingspakket. Hieronder leest u wat de belangrijkste afspraken kort gezegd inhouden.

2. Wat zijn de afspraken over de scheiding?

De afspraken uit het echtscheidingsconvenant luiden als volgt:

 1. Echtelijke woning: de partij die het langst in de echtelijke woning verblijft, blijft daarin wonen na de echtscheiding
 2. Partneralimentatie: beide partijen zien af van partneralimentatie
 3. Verdeling vermogen: elke partij behoudt de eigen bezittingen en neemt de eigen schulden voor eigen rekening
 4. Pensioen: beide partijen doen afstand van de verdeling van pensioen

3. Wat zijn de afspraken over de kinderen?

De afspraken uit het ouderschapsplan luiden als volgt:

 1. Hoofdverzorger: de hoofdverzorger van de kinderen tijdens het huwelijk wordt na de echtscheiding de verzorgende ouder
 2. Hoofdverblijfplaats: de kinderen worden ingeschreven bij de verzorgende ouder die in de echtelijke woning blijft wonen met de kinderen
 3. Kinderalimentatie: de niet-verzorgende ouder betaalt een percentage van het netto-inkomen aan de verzorgende ouder
 4. Omgangsregeling: de niet-verzorgende ouder heeft een keer in de twee weken omgang met de kinderen van vrijdag tot en met zondag
 5. Vakantieregeling: de schoolvakanties en feestdagen worden gelijk verdeeld tussen de ouders

4. Hoe werkt het?

Een echtscheiding volgens het standaard echtscheidingspakket werkt als volgt:

 •  

  Afspraak maken

  U maakt telefonisch een afspraak op ons kantoor in Utrecht, Amsterdam of Rotterdam. In de afspraakbevestiging wordt vermeld welke stukken u dient mee te nemen.

 •  

  Stukken tekenen

  Tijdens de afspraak wordt de opdrachtbevestiging, het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan besproken en door u beiden ondertekend.

 •  

  Betaling doen

  U betaalt per bank of creditcard € 222,64 per persoon inclusief btw en onkosten voor de advocaatkosten. Daarnaast betaalt u het griffierecht. De hoogte van het griffierecht wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. De huidige tarieven kunt u vinden op de website www.rechtspraak.nl.

 •  

  Verzoek indienen

  Het echtscheidingsverzoek wordt door ons kantoor ingediend samen met het getekende echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan.

 •  

  Uitspraak rechtbank

  Na ongeveer 4 weken wordt de echtscheiding uitgesproken waarbij het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan worden bekrachtigd door de rechtbank.

 •  

  Echtscheiding inschrijven

  U tekent samen een akte van berusting waarmee u aangeeft dat u het eens bent met de uitspraak. Daarna wordt de echtscheiding ingeschreven bij de gemeente.

 •  

  Bevestiging gemeente

  U ontvangt een bevestiging van de gemeente dat uw echtscheiding is ingeschreven. U bent nu definitief gescheiden.

 

Referenties cliënten

Wij vragen regelmatig naar de ervaringen van onze cliënten om onze dienstverlening en kantoororganisatie waar nodig te kunnen verbeteren. Lees wat onze particuliere cliënten en onze zakelijke cliënten zeggen over onze dienstverlening.

 

Direct afspraak maken

Wilt u direct een afspraak maken voor een adviesgesprek bij uw regiokantoor? Bel voor een afspraak: 030 - 2919874 (Utrecht), 084 - 8753322 (Amsterdam) of 087 - 7848621 (Rotterdam).