Incassorecht

Incassorecht

Snel en doortastend

Als ondernemer ontkomt u er zeker in tijden van crisis niet aan dat een deel van uw debiteuren niet of niet tijdig uw facturen voldoet. Snel en doortastend handelen kan dan voorkomen dat uw bedrijfsvoering in de knel komt door een te veel aan openstaande debiteuren.

Effectief stappenplan

Onze incassopraktijk richt zich op niet-betwiste en reële vorderingen. Wij hanteren daarbij een helder en effectief stappenplan:

  1. Minnelijk traject: daarbij wordt een aanmaningsbrief en vervolgens een sommatiebrief verzonden aan de debiteur. Daarna wordt er ook telefonisch contact gezocht zodat de vordering alsnog wordt voldaan.
  2. Conservatoir beslag: indien het minnelijk traject niet leidt tot betaling, wordt waar mogelijk conservatoir beslag gelegd. Zeker waar het gaat om ondernemers is dit een effectief middel om openstaande vorderingen te innen.
  3. Dagvaardingsprocedure: mocht ook het conservatoir beslag niet leiden tot betaling dan wordt overgegaan tot het aanhangig maken van een dagvaardingsprocedure of incasso kort geding (bij spoedeisende zaken). Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan, gaat de deurwaarder over tot executoriale maatregelen zoals het executoriaal verkopen van goederen van de debiteur ter voldoening van de openstaande schuld.
  4. Faillissementsverzoek: indien er nog een andere openstaande vordering (van een derde) op de debiteur voor handen is en de debiteur is opgehouden te betalen, kan het faillissement verzocht worden. Dit is de meest vergaande stap in het incassotraject die in de praktijk zeer effectief blijkt, omdat in beginsel geen enkele onderneming failliet wil gaan.
 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

De kosten voor uw incassozaak kunnen op verschillende manieren worden voldaan mede afhankelijk van de vraag of u een particulier of ondernemer bent. Meer informatie over onze particuliere tarieven vindt u hier. Klik hier voor meer informatie over onze zakelijke tarieven.

 

Direct afspraak maken

Wilt u direct een afspraak maken voor een adviesgesprek bij uw regiokantoor? Bel voor een afspraak: 030 - 2919874 (Utrecht), 084 - 8753322 (Amsterdam) of 087 - 7848621 (Rotterdam).

 

Relevante artikelen

In de categorie incassorecht kunt u de volgende artikelen raadplegen: