Omgang

Omgang

Wij behandelen alle soorten zaken op het terrein van omgang.

Wijziging omgang

Wij kunnen u bijstaan bij een eerste vaststelling van de omgangsregeling maar ook bij een wijziging van de reeds vastgestelde omgangsregeling.

Begeleide omgang

Omgang is niet altijd mogelijk in onbegeleide vorm. Daarom kan ook begeleide omgang vastgesteld worden waarbij iemand  aanwezig is bij de omgangsmomenten. Dat kan iemand van de familie zijn bijvoorbeeld maar ook een professioneel iemand van het omgangshuis of een andere instantie die de begeleiding kan verzorgen.

Nevenvoorziening

Het verzoek tot omgang kan worden gedaan als nevenvoorziening in een echtscheidingsprocedure of in een zelfstandige procedure buiten de echtscheidingsprocedure. In beide gevallen houden we rekening met uw belang maar ook de belangen van uw kinderen.

Voorlopige voorziening

Ook kan omgang worden verzocht in een voorlopige voorziening in het kader van een echtscheidingsprocedure. De vastgestelde omgangsregeling is in beginsel geldig totdat de echtscheiding definitief is geworden door inschrijving in de registers van de burgerlijke stand.

Kort geding

Indien de omgang niet wordt nagekomen, kunnen wij een kort geding starten waarbij de voorzieningenrechter wordt verzocht om een dwangsom op te leggen of zelfs gijzeling zolang de omgang niet wordt nagekomen.

Verlaging kinderalimentatie

Naast een kort geding kan ook verlaging worden verzocht van de kinderalimentatie als drukmiddel om nakoming te realiseren van de omgangsregeling.

Ouderschapsplan

Ook als u in overleg een wijziging wilt realiseren in de omgangsregeling kunnen wij u adviseren maar ook bemiddelen om zo te komen tot een wijziging van het ouderschapsplan op dit punt.

Beëindiging omgang

Soms kan het in het belang zijn van de kinderen dat de omgang volledig wordt beëindigd. Indien dit in het belang is van uw kinderen dan kunnen wij dit verzoek bij de rechter neerleggen.

Grootouders

Ook grootouders kunnen aanspraak maken op een omgangsregeling onder bepaalde omstandigheden. Daarvoor is het niet voldoende dat het kind regelmatig naar de betreffende opa of oma op bezoek ging maar moet sprake zijn van een zogeheten “nauwe persoonlijke betrekking” tussen de grootouders en het kind. Dat betekent dat de grootouders een belangrijke bijdrage moeten hebben geleverd aan de verzorging en opvoeding van het kind. Wij kunnen u hierover adviseren en indien nodig een procedure starten in dit kader.

Contactregeling

Soms is een omgangsregeling niet direct mogelijk omdat de ouder bijvoorbeeld in het buitenland verblijft. In dat geval kan wel worden verzocht om een contactregeling waarbij het contact bijvoorbeeld via de telefoon plaatsvindt.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.

 

Direct afspraak maken

Wilt u direct een afspraak maken voor een adviesgesprek bij uw regiokantoor? Bel voor een afspraak: 030 - 2919874 (Utrecht), 084 - 8753322 (Amsterdam) of 087 - 7848621 (Rotterdam).

 

Relevante artikelen

In de categorie omgang kunt u de volgende artikelen raadplegen: