Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Advocatenkantoor El Hannouche is een maatschappelijk betrokken onderneming die midden in de maatschappij staat.

Ons duurzaamheidsbeleid bestaat uit de volgende speerpunten:

  1. Mens
  2. Maatschappij
  3. Milieu

1. Mens

De mens en de menselijke maat staan bij ons centraal. Zowel waar het gaat om cliënten als onze medewerkers kijken wij met een menselijk bril naar behoeftes en belangen.

Cliënten

Wij kiezen er daarom bewust voor om ook die cliënten bij te staan die rechtshulp het hardst nodig hebben maar die niet altijd de middelen hebben om kwalitatieve rechtshulp te krijgen. Wij staan deze cliënten pro deo/pro bono bij waarbij alleen de verplichte eigen bijdrage wordt geïnd. In hele schrijnende gevallen waarbij het evident is dat de eigen bijdrage niet in verhouding staat tot de financiële situatie van de cliënt stellen wij de cliënt in de gelegenheid om deze in termijnen te betalen of nemen wij de eigen bijdrage voor onze rekening.

Medewerkers

Ons kantoor doet er alles aan om te zorgen voor een goede en positieve werkomgeving voor werknemers en stagiairs. Ons kantoor kent geen hiërarchische structuur en is laagdrempelig voor werknemers zodat iedereen zich optimaal kan ontplooien en optimaal kan bijdragen aan de ontwikkeling van anderen en het kantoor. Onze cliënten profiteren optimaal van een dergelijke open en positieve bedrijfscultuur. Het succes van onze dienstverlening hangt immers af van onze mensen.

 

2. Maatschappij

Wij geven als kantoor graag iets terug aan de samenleving. Hieronder leest u wat wij onder meer op dit terrein als kantoor doen.

Villa Pinedo

Als advocatenkantoor hebben wij dagelijks te maken met echtscheidingen waarbij kinderen in de knel raken. Vaak komt dit doordat ouders veel bezig zijn met de onderlinge problematiek en daardoor niet altijd goed in de gaten hebben wat de gevolgen zijn voor de kinderen.

De kinderen hebben met Stichting Villa Pinedo een stem gekregen; een belangrijke reden waarom wij dit initiatief van harte steunen. Niet alleen leren kinderen van elkaar hoe zij kunnen omgaan met een (vecht)scheiding maar ook leren zij ouders hoe zij rekening kunnen houden met hun kinderen tijdens en na een echtscheiding.

The Dutch Tulip

Verder ondersteunen wij Stichting The Dutch Tulip welke tot doel heeft om de integratie van vluchtelingen te bevorderen door middel van werkgelegenheid. Daarvoor brengt de stichting werkgevers en vluchtelingen met elkaar in contact om kennis met elkaar te maken en om stageplekken te creëren voor vluchtelingen. Ook wij zijn van mening dat mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans verdienen ongeacht een eventuele migratieachtergrond.

 

3. Milieu

Wij doen ons best om waar mogelijk te kiezen voor duurzame alternatieven. Zo gebruiken wij uitsluitend FSC-gecertificeerd papier. Daarnaast scheiden wij het papierafval van ander afval en hergebruiken wij waar mogelijk gebruikt papier.

 

Direct afspraak maken

Wilt u direct een afspraak maken voor een adviesgesprek bij uw regiokantoor? Bel voor een afspraak: 030 - 2919874 (Utrecht), 084 - 8753322 (Amsterdam) of 087 - 7848621 (Rotterdam).