Intervisie voor advocaten

Intervisie voor advocaten

Vanaf 1 maart 2020 zijn advocaten verplicht om een vorm van gestructureerde feedback te volgen in het kader van de verplicht gestelde kwaliteitstoetsen. Een van deze vormen van gestructureerde feedback is intervisie. Ons kantoor begeleidt intervisie voor advocaten. U treft hier meer informatie aan over deze intervisie.

Klik hier om u direct aan te melden

Hieronder geven we antwoord op de meest gestelde vragen. U kunt klikken op een van de vragen hieronder om direct het antwoord te lezen:

 1. Wat is intervisie?
 2. Wat zijn de vereisten voor intervisie?
 3. Op welke rechtsgebieden zijn de advocaten werkzaam?
 4. Welke vereisten gelden voor de gespreksleider?
 5. Wie is de gespreksleider?
 6. Kan intervisie online worden gevolgd?
 7. Levert deelname aan intervisie opleidingspunten op?
 8. Hoe toon ik mijn deelname aan?
 9. Wat zijn de kosten?
 10. Tot wanneer kan ik kosteloos annuleren?

1. Wat is intervisie?

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder begeleiding van een gespreksleider. Tijdens de bespreking worden dilemma’s, vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers.

Het doel van intervisie is om met collega’s te leren van ervaringen, problemen, successen en uitdagingen in de dagelijkse werkpraktijk. Deze verdieping van kennis, inzicht en vaardigheden moet leiden tot effectiever professioneel gedrag.

2. Wat zijn de vereisten voor intervisie?

Om te kunnen voldoen aan de vereisten van de kwaliteitstoetsen dient de intervisie in principe te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Groepsgrootte, duur en frequentie: intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet.
 2. Rechtsgebied(en): de deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden.
 3. Geheimhouding: deelnemende advocaten en de gespreksleider bespreken voorafgaand aan de intervisie de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken.
 4. Dilemma’s: de advocaten brengen ieder één of meer dilemma’s of vragen in over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening.
 5. Bewijs van deelname: de gespreksleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

3. Op welke rechtsgebieden zijn de advocaten werkzaam?

De door ons kantoor aangeboden intervisie is gericht op advocaten die zijn gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

 1. Familierecht: personen-, familie- en erfrecht.
 2. Strafrecht: commuun en bijzonder strafrecht.
 3. Algemene praktijk: burgerlijk recht (waaronder letselschaderecht, arbeidsrecht en huurrecht), bestuursrecht (waaronder sociaal zekerheidsrecht, asielrecht en vreemdelingenrecht) en strafrecht.

U meldt zich aan voor de intervisiegroep die voor u relevant is.

4. Welke vereisten gelden voor de gespreksleider?

Verder dient de gespreksleider voor intervisie te voldoen aan een drietal voorwaarden:

 1. Academicus: de gespreksleider is academisch geschoold.
 2. Opleiding: de gespreksleider heeft een cursus gevolgd op het gebied van gespreksleiding voor intervisie bestaande uit ten minste twee dagdelen en een terugkombijeenkomst.
 3. Registratie: de gespreksleider heeft zich als zodanig geregistreerd bij de algemene raad.

5. Wie is de gespreksleider?

De intervisiebijeenkomsten worden geleid door advocaat en mediator Jamal el Hannouche. Hij is door de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd als gespreksleider intervisie.

Jamal is verder advocaat-trainer Vaardigheden – Privaatrecht voor de Beroepsopleiding Advocaten. Daarnaast doceert Jamal over het familierecht en het strafrecht.

Jamal heeft tot op heden meer dan 30 intervisiebijeenkomsten geleid met meer dan 200 deelnemers. Jamal is door hen met gemiddeld een 8,6 beoordeeld voor de begeleiding van de intervisiebijeenkomsten. Klik hier voor beoordelingen van deelnemers.

6. Kan intervisie online worden gevolgd?

Intervisie kan online gevolgd worden onder de volgende voorwaarden:

1. Overeenkomen videoconferentie: alle deelnemers gaan akkoord met deelname aan de kwaliteitstoetsen door middel van videoconferentie;
2. Controleren identiteit: de identiteit van de deelnemers wordt gecontroleerd door de gespreksleider of begeleider;
3. Controleren aanwezigheid: de aanwezigheid van de deelnemers wordt tijdens de bijeenkomst gecontroleerd door de gespreksleider of begeleider;
4. Waarborgen vertrouwelijkheid: de vertrouwelijkheid wordt door alle deelnemers gewaarborgd door onder meer deelname aan de bijeenkomst in een afgesloten ruimte zonder aanwezigheid van derden.

De aangeboden intervisie wordt via videoconferentie (Zoom) aangeboden rekening houdende met bovengenoemde voorwaarden.

7. Levert deelname aan intervisie opleidingspunten op?

Voor het bijwonen van intervisie die voldoet aan bovengenoemde voorwaarden ontvangen de deelnemende advocaten één niet-juridisch PO-punt per uur met een maximum van vier niet-juridische PO-punten per jaar.

Indien wordt voldaan aan de vereisten van de kwaliteitstoetsen door acht uur intervisie te volgen per jaar wordt daarmee dus aanspraak gemaakt op 4 PO-punten (niet-juridisch).

8. Hoe toon ik mijn deelname aan?

Na iedere intervisiebijeenkomst ontvangt u van de gespreksleider een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen tijdens de intervisiebijeenkomst. U ontvangt het bewijs van deelname via de e-mail.

9. Wat zijn de kosten?

De kosten bedragen € 74,- (exclusief btw) per bijeenkomst van twee uur (met 5 minuten pauze).

Indien u vier bijeenkomsten tegelijk boekt, krijgt u een pakketkorting van 10% en betaalt u € 266,40 (exclusief btw). Met deze vier bijeenkomsten heeft u voldaan aan uw verplichting om acht uur intervisie te volgen.

10. Tot wanneer kan ik kosteloos annuleren?

U kunt tot zeven werkdagen voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Mocht u binnen zeven werkdagen voor de bijeenkomst verhinderd zijn, kunt u zich laten vervangen door een collega of een andere bijeenkomst bijwonen.

 

Bijeenkomsten

U kunt zich aanmelden voor de volgende bijeenkomsten via onderstaand formulier:

Rechtsgebied Locatie Datum Tijd Plaatsen
Algemene praktijk Online 09-12-2021 09:30 – 11:35 uur 0
Strafrecht Online 10-12-2021 09:30 – 11:35 uur 0
Familierecht Online 16-12-2021 09:30 – 11:35 uur 0
Strafrecht Online 23-12-2021 09:30 – 11:35 uur 0
Familierecht Online 24-12-2021 09:30 – 11:35 uur 0
Familierecht Online 27-12-2021 09:30 – 11:35 uur 6
Familierecht Online 28-12-2021 09:30 – 11:35 uur 0
Algemene praktijk Online 30-12-2021 09:30 – 11:35 uur 0
Strafrecht Online 31-12-2021 09:30 – 11:35 uur 4
Familierecht Online 13-01-2022 09:30 – 11:35 uur 9
 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor een intervisiebijeenkomst door onderstaand formulier in te vullen. U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw aanmelding met meer informatie.

de heermevrouw

Kies hieronder een intervisiebijeenkomst:

captcha
Velden gemarkeerd met een * moeten worden ingevuld.