Intervisie voor advocaten

Intervisie voor advocaten

Vanaf 1 maart 2020 zijn advocaten verplicht om een vorm van gestructureerde feedback te volgen in het kader van de verplicht gestelde kwaliteitstoetsen. Een van deze vormen van gestructureerde feedback is intervisie. Ons kantoor begeleidt intervisie voor advocaten. U treft hier meer informatie aan over deze intervisie.

Wat is intervisie?

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder begeleiding van een gespreksleider. Tijdens de bespreking worden dilemma’s, vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers.

Het doel van intervisie is om met collega’s te leren van ervaringen, problemen, successen en uitdagingen in de dagelijkse werkpraktijk. Deze verdieping van kennis, inzicht en vaardigheden moet leiden tot effectiever professioneel gedrag.

Wat zijn de vereisten voor intervisie?

Om te kunnen voldoen aan de vereisten van de kwaliteitstoetsen dient de intervisie te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Groepsgrootte, duur en frequentie: intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet.
 2. Rechtsgebied(en): de deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden.
 3. Geheimhouding: deelnemende advocaten en de gespreksleider bespreken voorafgaand aan de intervisie de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken.
 4. Dilemma’s: de advocaten brengen ieder één of meer dilemma’s of vragen in over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening.
 5. Bewijs van deelname: de gespreksleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

Op welke rechtsgebieden zijn de advocaten werkzaam?

De door ons kantoor aangeboden intervisie is gericht op advocaten die zijn gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

 1. Civiel recht: aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht, consumentenrecht, contractenrecht, verzekeringsrecht, huurrecht, letselschaderecht, ondernemingsrecht, sociaal zekerheidsrecht etc.
 2. Familierecht: personen-, familie- en erfrecht.
 3. Strafrecht: commuun en bijzonder strafrecht.

U meldt zich aan voor de intervisiegroep die voor u relevant is.

Welke vereisten gelden voor de gespreksleider?

Verder dient de gespreksleider voor intervisie te voldoen aan een drietal voorwaarden:

 1. Academicus: de gespreksleider is academisch geschoold.
 2. Opleiding: de gespreksleider heeft een cursus gevolgd op het gebied van gespreksleiding voor intervisie bestaande uit ten minste twee dagdelen en een terugkombijeenkomst.
 3. Registratie: de gespreksleider heeft zich als zodanig geregistreerd bij de algemene raad.

Advocaat Jamal el Hannouche is vanaf 14 april 2020 geregistreerd als gespreksleider voor intervisie gedurende vijf jaar.

Welke vereisten gelden tijdens de coronamaatregelen?

Zolang de coronamaatregelen fysieke bijeenkomsten bemoeilijken, kan aan intervisie worden deelgenomen onder de volgende voorwaarden:

1. Overeenkomen videoconferentie: alle deelnemers gaan akkoord met deelname aan de kwaliteitstoetsen door middel van videoconferentie;
2. Controleren identiteit: de identiteit van de deelnemers wordt gecontroleerd door de gespreksleider of begeleider;
3. Controleren aanwezigheid: de aanwezigheid van de deelnemers wordt tijdens de bijeenkomst gecontroleerd door de gespreksleider of begeleider;
4. Waarborgen vertrouwelijkheid: de vertrouwelijkheid wordt door alle deelnemers gewaarborgd door onder meer deelname aan de bijeenkomst in een afgesloten ruimte zonder aanwezigheid van derden.

De aangeboden intervisie zal, zolang de coronamaatregelen een fysieke bijeenkomst bemoeilijken, via videoconferentie worden aangeboden rekening houdende met bovengenoemde voorwaarden.

Levert deelname aan intervisie opleidingspunten op?

Voor het bijwonen van intervisie die voldoet aan bovengenoemde voorwaarden ontvangen de deelnemende advocaten 1 niet-juridisch PO-punt per uur met een maximum van 4 niet-juridische PO-punten per jaar.

Indien wordt voldaan aan de vereisten van de kwaliteitstoetsen door acht uur intervisie te volgen per jaar wordt daarmee dus aanspraak gemaakt op 4 PO-punten (niet-juridisch).

Hoe toon ik mijn deelname aan?

Na iedere intervisiebijeenkomst ontvangt u van de gespreksleider een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen tijdens de intervisiebijeenkomst.

Wat zijn de kosten?

De kosten bedragen € 200,- (exclusief btw) voor vier bijeenkomsten van elk twee uur. Daarmee voldoet u aan de voorwaarde om acht uur aan intervisie te volgen per jaar en dus aan de kwaliteitstoetsen.

U wordt gefactureerd voor een bedrag van € 50,- (exclusief btw) per bijeenkomst. U kunt de factuur betalen via iDEAL, creditcard of PayPal of door het factuurbedrag over te maken via de bank.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw aanmelding met meer informatie.

de heermevrouw

captcha
Velden gemarkeerd met een * moeten worden ingevuld.
 

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met: