Intervisie voor tolken

Intervisie voor tolken

Intervisie voor tolken is een gestructureerde bespreking tussen tolken geleid door een deskundige gespreksleider. In de intervisie worden op vertrouwelijke basis onderwerpen besproken die te maken hebben met de praktijk van de tolk: dilemma’s en uitdagingen waarmee de tolk in zijn dagelijkse werkzaamheden te maken heeft of heeft gekregen.

Hoe werkt intervisie voor tolken?

De deelnemers brengen om beurten een casus in over zaken zoals tolkethiek, tolkhouding, tolkvaardigheden, bedrijfsvoering, acquisitie etc. De gespreksleider geeft, na een introductie over de intervisiemethode die wordt gebruikt, de gelegenheid om de casus in te brengen zodat de overige deelnemers op gestructureerde wijze daarop kunnen reageren.

Meer informatie

De intervisie voor tolken wordt begeleid door gespreksleider Jamal el Hannouche en wordt in samenwerking met Tolk- en Vertaalbureau MONA verzorgd. U kunt meer informatie vinden over de intervisie voor tolken op de website www.tvmona.nl.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor intervisie voor tolken via de website van www.tvmona.nl.