Intervisie voor vertalers

Intervisie voor vertalers

Intervisie voor vertalers is een gestructureerde bespreking tussen vertalers geleid door een deskundige gespreksleider. In de intervisie worden op vertrouwelijke basis onderwerpen besproken die te maken hebben met de praktijk van de vertaler: dilemma’s en uitdagingen waarmee de vertaler in zijn dagelijkse werkzaamheden te maken heeft of heeft gekregen.

Hoe werkt intervisie voor vertalers?

De deelnemers brengen om beurten een casus in over zaken zoals ethiek, vertaalvaardigheden, onderzoeksvaardigheden, technische vaardigheden, bedrijfsvoering, acquisitie etc. De gespreksleider geeft, na een introductie over de intervisiemethode die wordt gebruikt, de gelegenheid om de casus in te brengen zodat de overige deelnemers op gestructureerde wijze daarop kunnen reageren.

Meer informatie

De intervisie voor vertalers wordt begeleid door gespreksleider Jamal el Hannouche en wordt in samenwerking met Tolk- en Vertaalbureau MONA verzorgd. U kunt meer informatie vinden over de intervisie voor vertalers op de website www.tvmona.nl.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor intervisie voor vertalers via de website van www.tvmona.nl.