Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

1. Algemeen

Doen jullie asielrecht?

Ons kantoor behandelt momenteel geen zaken op het gebied van het asielrecht. Wij dienen u te verwijzen naar advocaten buiten ons kantoor die wel asielzaken behandelen.

Doen jullie ook toevoegingszaken?

Ons kantoor behandelt ook toevoegingszaken. Vanwege de bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand kunnen we helaas niet iedere zaak aannemen op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (ook wel toevoeging genoemd). Wij kijken per zaak of wij die zaak kunnen aannemen op basis van een toevoeging. U krijgt tijdens het adviesgesprek te horen of uw zaak kan worden aangenomen op basis van een toevoeging.

Doen jullie vreemdelingenrecht?

Ons kantoor behandelt momenteel geen zaken op het gebied van het vreemdelingenrecht. Wij kunnen u dus niet adviseren over visa, gezinshereniging, verblijfsvergunning etc. Wij dienen u te verwijzen naar advocaten buiten ons kantoor die wel zaken behandelen op het gebied van het vreemdelingenrecht.

Ik heb een vraag over psychiatrische hulpverlening?

Ons kantoor geeft geen advies of procesbijstand bij zaken die betrekking hebben op het zogeheten psychiatrisch patiëntenrecht nu wij niet gespecialiseerd zijn in de Wet Bopz (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen). Indien u vraag zijdelings te maken heeft met het psychiatrisch patiëntenrecht en in de kern een strafrechtelijke kwestie betreft, kunnen wij u wel verder helpen.

Kunt u persoonlijk niet-juridisch advies geven?

Ons kantoor richt zich uitsluitend op juridisch advies, procesbijstand en mediation. In alle gevallen betreft het juridische dienstverlening zodat wij alleen kunnen adviseren, procederen of bemiddelen indien sprake is van een (mogelijk) juridisch probleem of juridisch geschil.

Wat kost een advocaat bij jullie kantoor?

De kosten van uw zaak hangen af van een aantal factoren. Tijdens een persoonlijk of telefonisch adviesgesprek wordt bepaald wat het voor u toepasselijke tarief is. Vragen die van belang zijn bij de bepaling van de kosten luiden als volgt:

 1. Op welk rechtsgebied heeft uw zaak betrekking?
 2. Bent u een particuliere of zakelijke cliënt?
 3. Wat is de mate van complexiteit van uw zaak?
 4. Komt uw zaak in aanmerking voor een vast tarief?
 5. Komt uw zaak in aanmerking voor een toevoeging?
 6. Kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering?
 7. Is de tegenpartij of een derde aansprakelijk voor uw advocaatkosten?

Tijdens het adviesgesprek worden deze vragen beantwoord zodat u een duidelijk beeld krijgt van de wijze waarop uw advocaatkosten vergoed kunnen worden in uw zaak.

2. Financiën en administratie

Dient het adviesgesprek tijdens het gesprek betaald te worden?

Indien u een betaald adviesgesprek heeft dan worden de kosten voor het adviesgesprek door u voldaan aan het einde van het adviesgesprek ongeacht of u al heeft besloten uw zaak bij ons kantoor aan te brengen of niet. De kosten kunnen worden gepind of met een creditcard voldaan worden. U krijgt per e-mail een bewijs van betaling toegezonden. Als u een strafzaak heeft dan zijn er geen kosten verbonden aan het adviesgesprek.

Doen jullie ook toevoegingszaken?

Ons kantoor behandelt ook toevoegingszaken. Vanwege de bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand kunnen we helaas niet iedere zaak aannemen op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (ook wel toevoeging genoemd). Wij kijken per zaak of wij die zaak kunnen aannemen op basis van een toevoeging. U krijgt tijdens het adviesgesprek te horen of uw zaak kan worden aangenomen op basis van een toevoeging.

Ik heb een e-mail gestuurd. Wanneer krijg ik antwoord?

Wij proberen e-mails zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Ons streven is om e-mails binnen 24 uur te beantwoorden. Helaas lukt dat niet altijd vanwege de aard van uw e-mail en/of drukte. U krijgt in ieder geval altijd antwoord op uw e-mail. Wij hebben een effectief bewakingssysteem om te voorkomen dat mails per abuis niet worden beantwoord maar ook om te voorkomen dat e-mails langer blijven liggen dan nodig is. U hoeft zich daarom geen zorgen te maken dat uw e-mail aan onze aandacht is onttrokken.

Ik heb een vraag over een factuur. Waar kan ik terecht?

Indien u een vraag heeft over een factuur, herinnering, opdrachtbevestiging, algemene voorwaarden of andere andere financiële of administratieve zaken dan kunt u deze het beste stellen via ons e-mailadres: secretariaat@elhannouche.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk reageren op uw vraag.

Kan ik contant betalen?

U kunt een factuur of de kosten van het adviesgesprek (indien u een betaald adviesgesprek heeft) niet contant betalen. Indien u zelf niet beschikt over een bankrekening dan kunt het te betalen bedrag overmaken via een andere rekening.

Kunnen jullie bijzondere bijstand voor mij regelen?

Ons kantoor kan een toevoeging (ook wel: gesubsidieerde rechtsbijstand) voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Wij vragen echter zelf geen bijzondere bijstand voor u aan indien u de eigen bijdrage niet of niet volledig kunt betalen. U kunt u daarvoor bij uw gemeente aanmelden of uw maatschappelijk werker inschakelen voor hulp.

De toevoeging die u daarvoor nodig heeft, ontvangt u van de Raad voor Rechtsbijstand op uw huisadres. De factuur voor de eigen bijdrage sturen wij u per e-mail toe.

Het is van groot belang dat u zo spoedig mogelijk de bijzondere bijstand aanvraagt, aangezien daaraan termijnen zijn verbonden. Indien de bijzondere bijstand wordt afgewezen dan kunt u daartegen binnen zes weken bezwaar maken. U kunt u hier lezen hoe u dat doet.

Moet ik de stukken net als het intakeformulier binnen drie werkdagen terugsturen?

Wij vragen u het intakeformulier binnen drie werkdagen terug te sturen zodat wij kunnen bepalen of wij uw adviesdossier dienen te archiveren of dat uw advieszaak wordt vervolgd. Andere stukken die wij nodig hebben voor uw zaak kunt u ook later aanleveren.

Waar kan ik mijn huwelijksakte opvragen en wat kost dat?

U kunt uw huwelijksakte opvragen bij de gemeente waar u bent getrouwd. Als u in het buitenland bent gehuwd en u heeft uw huwelijksakte ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag dan kunt u een afschrift daarvan opvragen bij de gemeente Den Haag. De kosten worden elk jaar door de minister bepaald en deze tarieven worden gepubliceerd in het Legesbesluit akten burgerlijke stand. De gemeente zal de tarieven uit het Legesbesluit akten burgerlijke stand doorgaans vermelden op de eigen website. U kunt dus kijken op de website van de betreffende gemeente om te achterhalen hoe u een afschrift kunt krijgen van uw huwelijksakte en wat de kosten zijn.

Wat kost een advocaat bij jullie kantoor?

De kosten van uw zaak hangen af van een aantal factoren. Tijdens een persoonlijk of telefonisch adviesgesprek wordt bepaald wat het voor u toepasselijke tarief is. Vragen die van belang zijn bij de bepaling van de kosten luiden als volgt:

 1. Op welk rechtsgebied heeft uw zaak betrekking?
 2. Bent u een particuliere of zakelijke cliënt?
 3. Wat is de mate van complexiteit van uw zaak?
 4. Komt uw zaak in aanmerking voor een vast tarief?
 5. Komt uw zaak in aanmerking voor een toevoeging?
 6. Kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering?
 7. Is de tegenpartij of een derde aansprakelijk voor uw advocaatkosten?

Tijdens het adviesgesprek worden deze vragen beantwoord zodat u een duidelijk beeld krijgt van de wijze waarop uw advocaatkosten vergoed kunnen worden in uw zaak.

3. Strafrecht

Ik ben slachtoffer van een geweldsmisdrijf, maar de verdachte ontkent alles. Wat nu?

Indien u slachtoffer bent van een geweldsmisdrijf en de verdachte ontkent het strafbare feit dan zijn er diverse wijzen om uw zaak aan te vliegen. Zo kan het zijn dat politie en justitie toch voldoende aanknopingspunten vinden om de verdachte te kunnen vervolgen. In dat geval doet het er weinig toe dat de verdachte zwijgt of ontkent. Indien er voldoende andere bewijsmiddelen zijn en de politie wil uw aangifte niet opnemen of justitie wil de verdachte niet vervolgen dan kunt u een zogeheten artikel 12 Sv-procedure starten waarover u meer leest in dit blogartikel: https://www.elhannouche.nl/wat-kunt-u-doen-als-het-om-niet-wil-vervolgen. Indien de strafrechtelijke weg niet mogelijk blijkt, is het mogelijk om met uw advocaat na te gaan in hoeverre u uw schade vergoed kunt krijgen in een civiele procedure of via het Schadefonds Geweldsmisdrijven waarover u meer leest in het volgende blogartikel: https://www.elhannouche.nl/wanneer-heeft-u-recht-op-een-uitkering-van-het-schadefonds-geweldsmisdrijven.

Ik heb een vraag over psychiatrische hulpverlening?

Ons kantoor geeft geen advies of procesbijstand bij zaken die betrekking hebben op het zogeheten psychiatrisch patiëntenrecht nu wij niet gespecialiseerd zijn in de Wet Bopz (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen). Indien u vraag zijdelings te maken heeft met het psychiatrisch patiëntenrecht en in de kern een strafrechtelijke kwestie betreft, kunnen wij u wel verder helpen.

Ik moet voor de strafrechter verschijnen. Ben ik verplicht om een advocaat te nemen?

U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen als u wordt gedagvaard om in een strafzaak te verschijnen. Het is echter wel aan te raden omdat bij strafzaken veel complexe regels komen kijken. Het is de taak van uw advocaat om uw belangen te behartigen en ervoor te zorgen dat uw strafzaak volgens de regels wordt behandeld. Ook als u dus een bekennende verdachte bent, kunt u veel voordeel hebben van een strafrechtadvocaat die u kan wijzen op uw rechten en u op alle mogelijke fronten kan verdedigen.

4. Echtscheidingsrecht

Hoe lang duurt een echtscheiding?

Een echtscheiding duurt tussen de enkele weken en een paar maanden. De werkelijke duurt hangt af van de vraag of u een eenzijdige echtscheiding verzoekt of dat de echtscheiding gezamenlijk wordt verzocht. Een gezamenlijke echtscheiding duurt doorgaans enkele weken terwijl een eenzijdige echtscheiding, waarbij elk van de echtgenoten een eigen advocaat heeft, over het algemeen maanden tot zelfs langer dan een jaar kan duren. Dit komt omdat er een of meer zittingen worden gehouden in dat geval en ook vaak meerdere schriftelijke reacties worden verstuurd naar de rechtbank door beide partijen.

Hoeveel kost een echtscheiding?

Wij hebben voor de meeste zaken een vast tarief. U kunt hier het vaste tarief uitrekenen voor een echtscheiding.

Ik ben gevangen in een huwelijk. Wat kan ik doen?

Indien u een burgerlijk, religieus of traditioneel huwelijk heeft gesloten en het lukt u niet om dat huwelijk te ontbinden al dan niet door toedoen van uw echtgenoot of echtgenote dan is er sprake van huwelijkse gevangenschap. Er zijn verschillende oplossingen voor huwelijkse gevangenschap afhankelijk van uw situatie. U kun ons inschakelen indien u juridische hulp nodig heeft om uw huwelijk alsnog te ontbinden. Wij kunnen mediation inzetten of juist een procedure tegen de weigerachtige echtgenoot of echtgenote. U kunt hier meer informatie vinden over huwelijkse gevangenschap.

Ik ben in Marokko getrouwd. Kan ik in Nederland een echtscheiding aanvragen?

Indien u in Marokko bent getrouwd en over een officiële huwelijksakte beschikt, kunt u in Nederland scheiden indien u voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

 1. u en uw echtgenoot/echtgenote wonen beiden in Nederland;
 2. u en uw echtgenoot/echtgenote hebben beiden in Nederland gewoond en een van u woont nog steeds in Nederland;
 3. uw echtgenoot/echtgenote woont in Nederland;
 4. u of uw echtgenoot/echtgenoot woont in Nederland en u wilt de echtscheiding gezamenlijk verzoeken;
 5. u woont zelf minimaal een jaar in Nederland;
 6. u woont zelf minimaal zes maanden in Nederland en u draagt ook de Nederlandse nationaliteit; of
 7. u en uw echtgenoot/echtgenote dragen beiden de Nederlandse nationaliteit.
Mijn ex heeft een woning in Marokko. Kan deze in Nederland worden verdeeld?

Indien u in gemeenschap van goederen bent gehuwd in de periode dat de woning in Marokko is verkregen door uw ex-echtgenoot/ex-echtgenote dan kan deze woning betrokken worden in de verdeling van de gemeenschap van goederen in Nederland. Een voorwaarde is wel dat u kunt aantonen dat uw ex-echtgenoot/ex-echtgenote daadwerkelijk eigenaar is van de betreffende woning.

5. Namenrecht

Mijn naam is niet goed geschreven. Kan ik die wijzigen?

Indien uw naam niet goed gespeld is, geeft dat op zichzelf geen reden om uw naam te wijzigen. Voor een naamswijziging heeft u een zwaarwegend belang nodig. Dat betekent dat uw advocaat de rechter moet overtuigen dat er redenen zijn om uw naam te wijzigen die zwaar genoeg wegen zoals psychische last die u ondervindt aan uw naam, het feit dat u negatieve associaties heeft met de naam, het feit dat u wordt gepest vanwege uw naam, het feit dat u van religie bent veranderd etc. Vaak is er meer aan de hand dan een verkeerde letter in uw naam. Laat u zich dan ook goed adviseren over welke redenen aangevoerd kunnen worden in uw zaak.

6. Letselschaderecht

Ik ben het niet eens met de schadevergoeding die ik aangeboden heb gekregen. Wat nu?

U dient in geen geval enig document te tekenen anders zit u vast aan het aangeboden bedrag. Ons kantoor kan u een second opinion geven voordat u reageert via uw huidige rechtsbijstandsverlener. Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw letselschadezaak momenteel wordt behandeld, kunt u uw zaak overdragen aan ons kantoor zodat wij die verder behandelen. Als uw zaak wordt behandeld door uw rechtsbijstandsverzekeraar kunt u op basis van de polisvoorwaarden een beroep doen op de geschillenregeling en uw verzekeraar aangeven dat u een second opinion wilt laten uitvoeren door een door u gekozen advocaat. Nadat u akkoord heeft gekregen hiervoor kunt u ons kantoor inschakelen.

Ik ben slachtoffer van een geweldsmisdrijf, maar de verdachte ontkent alles. Wat nu?

Indien u slachtoffer bent van een geweldsmisdrijf en de verdachte ontkent het strafbare feit dan zijn er diverse wijzen om uw zaak aan te vliegen. Zo kan het zijn dat politie en justitie toch voldoende aanknopingspunten vinden om de verdachte te kunnen vervolgen. In dat geval doet het er weinig toe dat de verdachte zwijgt of ontkent. Indien er voldoende andere bewijsmiddelen zijn en de politie wil uw aangifte niet opnemen of justitie wil de verdachte niet vervolgen dan kunt u een zogeheten artikel 12 Sv-procedure starten waarover u meer leest in dit blogartikel: https://www.elhannouche.nl/wat-kunt-u-doen-als-het-om-niet-wil-vervolgen. Indien de strafrechtelijke weg niet mogelijk blijkt, is het mogelijk om met uw advocaat na te gaan in hoeverre u uw schade vergoed kunt krijgen in een civiele procedure of via het Schadefonds Geweldsmisdrijven waarover u meer leest in het volgende blogartikel: https://www.elhannouche.nl/wanneer-heeft-u-recht-op-een-uitkering-van-het-schadefonds-geweldsmisdrijven.

Is er een verschil tussen een letselschadejurist en een letselschadeadvocaat?

Een jurist is iemand die rechten heeft gestudeerd aan de hogeschool of universiteit. De titel jurist is geen beschermde titel en in principe kan iedereen zich jurist noemen. Een advocaat heeft rechten gestudeerd aan de universiteit en heeft daarna een driejarige beroepsopleiding tot advocaat gevolgd. Bovendien is een advocaat beëdigd en valt hij onder toezicht van de Orde van Advocaten. Een advocaat dient zich te houden aan strenge gedragsregels en deze titel is ook beschermd zodat niet iedereen zich advocaat mag noemen. Een jurist kan in zeer beperkte mate bij de rechter procederen terwijl een advocaat in principe alle procedures kan doen. Om die reden geven de meeste mensen de voorkeur aan een letselschadeadvocaat boven een letselschadejurist.

Kunnen jullie mijn lopende letselschadezaak overnemen?

Wij kunnen een beginnende en een reeds lopende letselschadezaak behandelen. Bij een reeds lopende letselschadezaak gaan wij echter altijd met u na of het in uw belang is om de zaak over te nemen. We zullen tijdens het adviesgesprek niet alleen inhoudelijk advies geven maar ook kijken naar welke complicaties zich kunnen voordoen wanneer wij het dossier overnemen van uw huidige rechtsbijstandsverlener. Zo kan het voorkomen dat de verzekeraar van de tegenpartij niet bereid is om de kosten van zowel uw voorgaande rechtsbijstandsverlener als ons kantoor te voldoen. Daarover dienen wij dan afspraken te maken met u zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. Daarnaast dienen wij met u vast te stellen of wij waarde kunnen toevoegen aan uw letselschadedossier ten opzichte van uw huidige rechtsbijstandsverlener. Alleen wanneer dat het geval is, is overdracht van een dossier in uw belang.

Kunt u mij bijstaan in een medische aansprakelijkheidskwestie?

Binnen onze letselschadepraktijk behandelen we al jaren ook medische aansprakelijkheidskwesties. Wij kunnen u doorgaans dus helpen met dit soort kwesties. Hierbij is wel van belang dat er objectieve aanknopingspunten zijn voor de medische aansprakelijkheid. Het is dus onvoldoende dat u zelf van oordeel bent dat er een medische fout is gemaakt. Het is van belang dat een deskundige zich hierover uitlaat. Wij hebben in verschillende zaken deskundigen ingeschakeld om een beoordeling te kunnen maken van het medisch handelen als gevolg waarvan onze cliënten schade hebben geleden. In een adviesgesprek bekijken wij ook voor u of de zaak haalbaar is en welke stappen gevolgd dienen te worden.

7. Uitkeringsrecht

Mijn uitkering is stopgezet. Wat moet ik doen?

Als uw uitkering is stopgezet dan dient u onmiddellijk een advocaat in te schakelen. Als u namelijk te lang wacht kan het besluit tot beëindiging definitief worden. U dient namelijk meestal binnen 6 weken bezwaar te maken tegen het overheidsbesluit om uw uitkering stop te zetten (let op: soms kan die termijn aanzienlijk korter zijn). Het is ook van belang dat uw advocaat bepaalt met u of het mogelijk is om de rechter te vragen om een voorlopige voorziening te treffen zodat uw uitkering weer wordt hervat in de periode dat uw bezwaar wordt behandeld.

8. Contractenrecht

Ik wil een bedrijf starten. Kunnen jullie mij daarmee helpen?

Wij kunnen u juridisch advies geven over het starten van een bedrijf in Nederland. Wij kunnen verder contracten voor u opstellen die u dient te gebruiken in uw bedrijfsvoering en ook algemene voorwaarden, een disclaimer, een privacy verklaring en andere documenten die van belang zijn voor een goede bedrijfsvoering. Verder kunnen wij u adviseren over bestuursrechtelijke aangelegenheden zoals vergunningsplichten en nakoming van overheidsnormen. Ons kantoor geeft zelf geen fiscaal advies maar wij kunnen de fiscale aspecten van uw bedrijfsvoering wel in samenwerking met een fiscalist in kaart brengen en u een geïntegreerd advies geven waarin zowel de civielrechtelijke, bestuursrechtelijke alsook de fiscaalrechtelijke aspecten zijn geïntegreerd.

Ik wil mij ziek melden bij mijn werkgever. Wat komt hier allemaal bij kijken?

Indien u zich ziek meldt bij uw werkgever dan heeft u zowel rechten als plichten. U kunt in ons blogartikel lezen welke rechten en plichten in het algemeen gelden: https://www.elhannouche.nl/rechten-en-plichten-bij-ziekmelding. Indien u advies wenst dat is toegespitst op uw zaak dan kunnen wij u dat geven tijdens een adviesgesprek waarbij ook aan de orde zal komen wat de rol van de bedrijfsarts is, het deskundigenoordeel, wanneer u in aanmerking kan komen voor een WIA-uitkering, op welke wijze u met wederzijds goedvinden een arbeidsovereenkomst kunt beëindigen en tegen welke voorwaarden en wat de rol van de WW is in dat kader etc.

 

Direct afspraak maken

Wilt u direct een afspraak maken voor een adviesgesprek bij uw regiokantoor? Bel voor een afspraak: 030 - 2919874 (Utrecht), 084 - 8753322 (Amsterdam) of 087 - 7848621 (Rotterdam).