Particulier

Tarieven particuliere cliënten

Hieronder vindt u informatie over de wijze waarop de kosten van uw advocaat kunnen worden vergoed. Daarnaast vindt u hier informatie over de verschillende betalingsmogelijkheden die ons kantoor hanteert.

Ons kantoor kent de volgende wijzen voor vergoeding van uw advocaatkosten:

 1. Vast tarief
 2. Uurtarief
 3. Gefinancierde rechtsbijstand
 4. Rechtsbijstandsverzekering

Ons kantoor hanteert de volgende betalingsmethoden:

 1. Betalen via iDEAL
 2. Pinnen op ons kantoor
 3. Betalen met creditcard
 4. Overmaken via de bank

Vergoeding van uw advocaatkosten

1. Vast tarief

Ons kantoor hanteert heldere en transparante vaste tarieven. U weet daardoor vooraf waar u aan toe bent. Bovendien betaalt u ook nooit te veel omdat de kosten in beginsel niet afhangen van de tijd die aan uw zaak wordt besteed. Dat betekent geen vervelende verrassingen achteraf.

Het vaste tarief kunt u zelf berekenen door vier eenvoudige vragen te beantwoorden. Klik hier om uw vaste tarief zelf direct te berekenen.

Eerste adviesgesprek

Voor het eerste adviesgesprek rekenen wij een gereduceerd tarief van € 100,- (inclusief btw) welk bedrag voor of tijdens het adviesgesprek door u wordt voldaan (pin of creditcard). Dit is een gesprek van maximaal 1 uur waarin wij uw zaak bespreken en u van het nodige advies voorzien.

Indien u ons kantoor na het eerste adviesgesprek inschakelt om u bij te staan in uw zaak wordt dit bedrag verrekend met het door u te betalen vaste tarief of de door u te betalen eigen bijdrage.

Heeft u een zakelijk geschil? Ook dan bedraagt het gereduceerd tarief voor het eerste adviesgesprek € 100,- (inclusief btw). Klik hier voor meer informatie.

2. Uurtarief

Naast het vaste tarief is het mogelijk om ons kantoor in te schakelen op basis van het uurtarief. In dat geval wordt u maandelijks gefactureerd op basis van het aantal uren dat is besteed aan uw zaak. Het uurtarief is afhankelijk van de complexiteit van uw zaak en uw financiële draagkracht en wordt tijdens het adviesgesprek bepaald:

 1. € 150,- per uur: eenvoudige zaken en/of beperkte financiële draagkracht
 2. € 175,- per uur: normale zaken en/of voldoende financiële draagkracht
 3. € 200,- per uur: complexe zaken en/of ruime financiële draagkracht

*Het uurtarief is exclusief omzetbelasting (btw), 6% kantoorkosten en verschotten (onkosten) zoals griffierechten, kosten voor uittreksels etc.

Eerste adviesgesprek

Ook als u kiest voor het uurtarief betaalt u voor het eerste adviesgesprek een gereduceerd tarief van € 100,- (inclusief btw) welk bedrag voor of tijdens het adviesgesprek door u wordt voldaan (pin of creditcard). Dit is een gesprek van maximaal 1 uur waarin wij uw zaak bespreken en u van het nodige advies voorzien.

Indien u ons kantoor na het eerste adviesgesprek inschakelt om u bij te staan in uw zaak wordt dit bedrag verrekend met het door u te betalen tarief of de door u te betalen eigen bijdrage (zie hierna).

Heeft u een zakelijk geschil en kiest u voor het uurtarief? Ook dan bedraagt het gereduceerd tarief voor het eerste adviesgesprek € 100,- (inclusief btw). Klik hier voor meer informatie.

3. Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)

Bij de vraag of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, ook wel toevoeging, wordt in eerste instantie gekeken naar uw verzamelinkomen van twee jaar geleden. De hoogte van de eigen bijdrage die de Raad voor Rechtsbijstand oplegt hangt af van dit inkomen. Buiten deze eigen bijdrage en de verschotten (griffierechten, kosten voor uittreksels etc.) worden u geen andere bedragen in rekening gebracht. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u de actuele gegevens over de inkomensnormen, de inkomensgrenzen en de hoogte van de eigen bijdrage.

Vergoeding tolkkosten

Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging kunnen wij kosteloos een beëdigde tolk inschakelen via tolkenbureau Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) om waar nodig voor u te tolken van uw moedertaal naar het Nederlands en omgekeerd. Dit is zeker tijdens zittingen van groot belang.

Vergoeding vertaalkosten

Wanneer u buitenlandse documenten (tot 2500 woorden) wilt laten vertalen naar het Nederlands kunnen wij kosteloos een beëdigd vertaler inschakelen via vertaalbureau Livewords (voorheen: Concorde). Ook wanneer u bijvoorbeeld een uitspraak van de rechtbank in uw zaak naar een vreemde taal wilt laten vertalen kunnen wij dit kosteloos laten doen door een beëdigd vertaler van Livewords.

High Trust

Omdat wij op basis van High Trust samenwerken met de Raad voor Rechtsbijstand kunnen wij direct uitsluitsel krijgen over de vraag of u in aanmerking komt voor een toevoeging en wordt de toevoeging zelf binnen een week verstrekt zodat u meteen de zekerheid hebt dat wij u zullen bijstaan op basis van een toevoeging.

Korting eigen bijdrage

Bovendien kunt u een korting krijgen op uw eigen bijdrage indien u het Juridisch Loket vraagt om een doorverwijzing naar ons kantoor. U kunt het Juridisch Loket daarvoor bellen op 0900-8020.

4. Rechtsbijstandsverzekering

Indien u beschikt over een rechtsbijstandsverzekering en een procedure noodzakelijk is in uw zaak dan worden de kosten van uw advocaat vergoed door de rechtsbijstandsverzekeraar. Het is van belang dat u hierover vooraf overlegt met uw rechtsbijstandsverzekeraar. In principe kan uw verzekeraar uw keuze voor een advocaat niet weigeren vanwege het recht op vrije advocaatkeuze.

Voorwaarden

De vergoeding aan uw advocaat kan eventueel worden beperkt tot een bepaald bedrag dat in uw polis is vermeld. U dient er verder rekening mee te houden dat er een eigen risico kan gelden wanneer u een advocaat inschakelt op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar. Het is dan ook raadzaam om ook dit aspect met uw verzekeraar te bespreken voordat u een advocaat inschakelt.

 

Betalingsmogelijkheden

1. Betalen via iDEAL

In uw factuur treft u een link aan waarmee u eenvoudig kunt betalen via iDEAL. Nadat u geklikt heeft op de link komt u op de webpagina van onze betaaldienstverlener. U kiest uw bank en logt in met de gegevens waarmee u ook inlogt voor het online bankieren. Als u alle stappen heeft gevolgd, wordt het bedrag overgeschreven van uw rekening naar onze rekening.

2. Pinnen op ons kantoor

Het is ook mogelijk om te pinnen op ons kantoor. Zo kunt u het gereduceerde adviestarief na het adviesgesprek meteen pinnen. Dat geldt ook voor het tarief voor een standaard echtscheidingspakket. Ook als u een spoedeisende zaak heeft, waarin het voorschot op korte termijn voldaan moet worden, is het handig om dit te pinnen.

3. Betalen met creditcard

Ons kantoor accepteert ook creditcardbetalingen (MasterCard, Visa of American Express) indien dat makkelijker voor u is dan gewone pinbetalingen. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden terwijl u verzekerd bent van een veilige betaling.

4. Overmaken via de bank

U kunt het bedrag op uw factuur ook overmaken naar onze bankrekening via uw betaalrekening. Het nummer van onze bankrekening vindt u in de factuur.

 

Direct afspraak maken

Wilt u direct een afspraak maken voor een adviesgesprek bij uw regiokantoor? Bel voor een afspraak: 030 - 2919874 (Utrecht), 084 - 8753322 (Amsterdam) of 087 - 7848621 (Rotterdam).