Het laatste nieuws

Alle artikelen van Imad Guermiti (Juridisch blogger)

Stel dat u geld overgemaakt heeft naar een rekeningnummer. Helaas blijkt het bedrag overgemaakt te zijn naar een verkeerd rekeningnummer. Het geld wordt echter niet direct teruggestort door de ontvanger. Wat moet u in dit geval doen en bij wie kunt u terecht? 1. Terughalen gelden via de bank In beginsel kunt u het geld niet storneren (terugboeken). Storneren is [...]

De WOZ-waarde vormt de grondslag voor de gemeentelijke belastingen en heffingen, zoals de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en de waterschapslasten. Daarnaast speelt de WOZ-waarde een belangrijke rol bij de erf- of schenkbelasting en het eigenwoningforfait. De hoogte van de WOZ-waarde heeft dus de nodige gevolgen. Wat doet u nu als u het niet eens bent met de WOZ-waarde die de gemeente heeft [...]

Is uw vlucht vertraagd, geannuleerd of overboekt? Dan heeft u wellicht recht op een wettelijke vergoeding tot wel € 600,-. De hoogte van het bedrag van compensatie hangt af van de duur van de vertraging en de afstand van de vlucht. Passagiers hebben al sinds 2004 recht op compensatie. In dat jaar legde de Europese Unie wettelijk vast dat passagiers [...]

Uw belangrijkste verplichting voor de belastingheffing is het doen van aangifte: juist, volledig en op tijd. De meeste mensen kunnen hun belastingaangifte prima zelf doen, maar soms is aangifte doen zo ingewikkeld dat u hierbij hulp nodig hebt. Veel mensen zoeken dan een belastingadviseur op. Dat gaat meestal goed. Maar wat nu als degene die de aangifte heeft gedaan er [...]

U heeft aangifte gedaan van een strafbaar feit. De politie heeft deze doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie (OM), maar vervolgens krijgt u een brief dat het OM de verdachte niet gaat vervolgen. Wat kunt u in dat geval doen? Vervolgingsmonopolie In Nederland bepaalt het OM welke strafbare feiten het voor de strafrechter wil brengen. Deze vervolgingsbeslissing wordt genomen door de [...]

U heeft een aanrijding met de auto gehad en u heeft veel last van uw nek, hoofd of schouders. Wellicht heeft u een whiplash opgelopen. Whiplash wordt opgelopen als het hoofd met een snelle beweging van voor naar achter wordt geslingerd. Door deze beweging kunnen wervels, spieren, zenuwen en hersenen beschadigd raken. Op röntgenfoto’s is echter niets te zien waardoor [...]

Het online kopen van cadeaus voor de feestdagen wordt steeds populairder. Consumenten kiezen vaak voor het gemak van online winkelen. Wat zijn de belangrijkste rechten voor u als consument bij deze zogeheten koop op afstand? Wanneer is sprake van koop op afstand? Artikel 6:230g lid 1 sub e BW geeft de definitie van een overeenkomst op afstand. Er moet worden [...]

Op 25 november 2016 heeft de Hoge Raad een belangrijk prejudicieel arrest gewezen over de zogenoemde veertiendagenbrief. Het arrest gaat over de inning van incassokosten. De wet bepaalt dat incassokosten niet zomaar geïnd kunnen worden. Alvorens overgegaan kan worden tot het innen van incassokosten dient aan de eisen van de veertiendagenbrief uit artikel 6:96 lid 6 BW voldaan te worden. [...]

Telefonisch contact opnemen:
030-2919874 (ma t/m vrij 9-13 uur)
Advocatenkantoor El Hannouche B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV  Utrecht
Naar boven