Het laatste nieuws

Alle artikelen van Maida Ajrovic (Juridisch blogger)

De grondslag voor het recht op partneralimentatie is de lotsverbondenheid die ontstaat tussen echtgenoten op het moment dat ze in het huwelijksbootje stappen. Deze lotsverbondenheid wordt niet verbroken door een echtscheiding zelf. Deze kan echter wel verbroken worden door ‘grievend gedrag’ van een van de echtgenoten waardoor het recht op partneralimentatie komt te vervallen. In dit artikel bespreken we een [...]

Wanneer u van nationaliteit verschilt met uw echtgenoot of u in het buitenland heeft gewoond na uw huwelijk kan de vraag rijzen welk recht uw huwelijksvermogensregime beheerst. In Nederland wordt dit momenteel aan de hand van het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 bepaald. Op 29 januari 2019 gaat dit veranderen met de inwerkingtreding van de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening. In dit artikel bespreken we [...]

Al in de eerste helft van de twintigste eeuw is in de rechtspraak bepaald dat grievend gedrag een factor is waarmee de rechter rekening houdt bij het toekennen van partneralimentatie. Ondanks het feit dat er aan alle wettelijke maatstaven voor de toekenning van partneralimentatie is voldaan kan de rechter besluiten op grond van grievend gedrag geen partneralimentatie aan de alimentatiegerechtigde [...]

In de praktijk komt het vaak voor dat (ex-)echtgenoten het niet met elkaar eens zijn over de vaststelling van partneralimentatie. Indien de partijen er samen niet uit kunnen komen, kan een van de partijen de rechter verzoeken om de partneralimentatie vast te stellen. Hoe de vaststelling van partneralimentatie door de rechter geschiedt en waar u rekening mee dient te houden, [...]

Is uw voornaam of achternaam verkeerd vermeld in de Basisregistratie Personen (BRP) en wenst u deze te corrigeren of wilt u uw voornaam of achternaam helemaal wijzigen? In dit artikel leest u hoe u dit kunt realiseren. Voornaam corrigeren Achternaam corrigeren Voornaam wijzigen Achternaam wijzigen 1. Voornaam corrigeren U kunt een voornaam corrigeren indien deze niet correct is gespeld in [...]

Wie naar huidig Nederlands recht trouwt, doet dat in beginsel in algehele gemeenschap van goederen. Vanaf 1 januari 2018 treedt echter de nieuwe Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in werking. Welke gevolgen heeft deze wet? 1. Maatschappelijke ontwikkelingen In de tijd dat bijna iedere vrouw financieel afhankelijk was van haar echtgenoot bood de algehele gemeenschap van goederen broodnodige bescherming. [...]

Telefonisch contact opnemen:
030-2919874 (ma t/m vrij 9-13 uur)
Advocatenkantoor El Hannouche B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV  Utrecht
Naar boven