Blog met het laatste juridische nieuws

Alle artikelen van Nicolette Ruth Drenth (Juridisch blogger)

Nederland is, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, een van de weinige landen in Europa waar de oplegging van een onherroepelijke levenslange gevangenisstraf ook een daadwerkelijke levenslange vrijheidsontneming inhoudt. Slechts gratie of herziening kan dan alsnog leiden tot vrijlating. Daar lijkt nu verandering in te komen na jarenlange discussie over de vraag of een dergelijke straf humaan is. I. [...]

Om sterke drank te kunnen verkopen, is een zogeheten drank- en horecavergunning vereist. Aan de verkoop zijn bovendien strenge eisen verbonden zoals de eis dat aan minderjarigen geen sterke drank verkocht mag worden. De vraag is of een buitenlandse slijterij wel kan bezorgen aan minderjarigen in Nederland en of de Nederlandse pakketbezorger daarmee de wet overtreedt? Nee, zegt de rechtbank [...]

De samenleving innoveert en digitaliseert in een hoog tempo. Het tot nu toe geldende Wetboek van Strafvordering stamt uit 1838 en 1926 en sluit niet altijd voldoende aan bij de eisen van de moderne maatschappij. De wetgever vindt het daarom wenselijk dat het Wetboek van Strafvordering wordt gewijzigd. Een eerste stap tot een nieuw Wetboek van Strafvordering werd genomen op [...]

Veel mensen krijgen vroeg of laat te maken met het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit is een verklaring waaruit blijkt of sprake is van strafbare gedragingen of veroordelingen die bezwaarlijk zijn voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Een VOG kan onder meer vereist zijn voor het uitoefenen van bepaalde functies, het werken als vrijwilliger of het [...]

Op 26 juni 2015 eiste het Openbaar Ministerie (OM) drie maanden cel voor een eigenaar van een growshop die medio maart 2015 werd aangehouden. Deze en andere aanhoudingen van growshophouders zijn een gevolg van de met ingang van 1 maart 2015 gewijzigde Opiumwet. In dit artikel bespreken we wanneer u strafbaar bent onder de nieuwe regels. De Wet voorbereidingshandelingen illegale [...]

030 - 2919874 (Utrecht)
084 - 8753322 (Amsterdam)
087 - 7848621 (Rotterdam)
neem geheel vrijblijvend
contact op
Advocatenkantoor El Hannouche B.V.
Niasstraat 1
3531 WR  UTRECHT
Naar boven