Hof weigert echtscheiding

Over het algemeen wordt aangenomen dat het voldoende is om duurzame ontwrichting te stellen en dat betwisting daarvan door de andere partner slechts bij hoge uitzondering kan leiden tot weigering van de echtscheiding. In een uitspraak van het Hof Den Bosch van 1 mei 2014 blijkt eens te meer dat de rechter wel degelijk een echtscheiding kan weigeren vanwege het ontbreken van het vereiste van duurzame ontwrichting.

Duurzame ontwrichting

Op grond van artikel 1:151 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt echtscheiding op verzoek van een van de echtgenoten uitgesproken indien het huwelijk duurzaam is ontwricht. Volgens vaste rechtspraak is van duurzame ontwrichting sprake indien de voortzetting van de samenleving ondraaglijk is geworden terwijl er ook geen uitzicht bestaat op herstel van de (behoorlijke) echtelijke verhoudingen.

Formele echtscheiding?

Wat was hier aan de hand? De vrouw had een eenzijdig verzoek tot echtscheiding ingediend. Volgens haar was het huwelijk duurzaam ontwricht. Zo spraken de man en vrouw nog nauwelijks met elkaar. Bovendien woonde de man die de zieke vrouw 24 uur per dag verzorgde op de bovenverdieping terwijl zij op de benedenverdieping woonde. De vrouw erkende dat het huwelijk zich kenmerkt door pieken en dalen, maar stelde ook dat ze niet met maar ook niet zonder elkaar kunnen.

De vrouw wilde echter na de echtscheiding blijven samenwonen met de man en dat de man volledig voor haar zou blijven zorgen. De vrouw, en dat lijkt de kern van haar echtscheidingsverzoek, wilde namelijk niet formeel gehuwd blijven omdat zij niet zoals haar ouders formeel veertig jaar getrouwd wilde zijn. Dit zou een schrikbeeld voor haar zijn, aldus de vrouw.

Geen duurzame ontwrichting

De man heeft de duurzame ontwrichting betwist omdat de samenwoning nooit was verbroken en hij slechts op de bovenverdieping woonde omdat zijn vrouw door haar ziekte niet de trap op kan en de benedenverdieping te klein voor hen beiden is. Het Hof komt dan ook tot de slotsom dat de vrouw de duurzame ontwrichting niet aannemelijk heeft gemaakt zodat de door de rechtbank Breda uitgesproken echtscheiding niet in stand kan blijven.

Het Hof is namelijk van oordeel dat de wens van de vrouw om niet formeel veertig jaar getrouwd te willen zijn niet maakt dat sprake is van duurzame ontwrichting. Bovendien heeft de vrouw erkend dat de man en vrouw niet met maar ook niet zonder elkaar kunnen. Belangrijker nog is het feit dat de man en vrouw nog steeds samenwonen en dat de man de vrouw verzorgt terwijl de vrouw deze situatie na de echtscheiding wil voortzetten waarmee zij ‘door haar gestelde argumenten ondergraaft’ aldus het Hof.

Bron(nen):

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.