Alimentatie

Alimentatie

Wij behandelen alle soorten zaken op het terrein van kinderalimentatie en partneralimentatie van vaststelling, wijziging, bijstandsverhaal tot aan het laten leggen van beslag.

Klik op een van de onderwerpen voor meer informatie:

  1. Vaststelling en wijziging alimentatie
  2. Nevenvoorziening
  3. Voorlopige voorziening
  4. Ouderschapsplan
  5. Bijstandsverhaal
  6. Buitenlandse procedure
  7. Wanbetaling

1. Vaststelling en wijziging alimentatie

Wij kunnen u bijstaan bij een eerste vaststelling van de kinderalimentatie of partneralimentatie maar ook bij een wijziging van de reeds vastgestelde alimentatie.

In alle gevallen maken wij een nauwkeurige berekening van de kinderalimentatie of partneralimentatie. Bij het maken van de berekening houden we rekening met alle relevante financiële factoren gebaseerd op uw financiële stukken.

Indien wij voor de berekening stukken nodig hebben van de tegenpartij vragen wij die op bij de (advocaat van de) tegenpartij en zo nodig verzoeken wij de rechter om de tegenpartij te bevelen om de relevante stukken en gegevens te overleggen.

2. Nevenvoorziening

Het verzoek tot vaststelling van kinderalimentatie of partneralimentatie kan worden gedaan als nevenvoorziening in een echtscheidingsprocedure of als een zelfstandige procedure buiten de echtscheidingsprocedure. In beide gevallen wordt rekening gehouden met alle relevante financiële en niet-financiële aspecten.

3. Voorlopige voorziening

Ook kan de kinderalimentatie of partneralimentatie worden verzocht in een voorlopige voorziening in het kader van een echtscheidingsprocedure. Het vastgestelde bedrag dient in beginsel betaald te worden totdat de echtscheiding definitief is geworden door inschrijving in de registers van de burgerlijke stand.

4. Ouderschapsplan

Ook als u in overleg een wijziging wilt realiseren in de kinderalimentatie kunnen wij u adviseren maar ook bemiddelen om zo te komen tot een wijziging van het ouderschapsplan op dit punt.

5. Bijstandsverhaal

Tot slot staan wij u bij als u (een deel van) de bijstand die wordt verleend aan uw ex-partner en eventueel uw kinderen dient terug te betalen aan de gemeente. In dat geval zal een procedure bij de rechtbank worden gevolgd om het bedrag te herzien dat de gemeente (ambtshalve) heeft vastgesteld in het kader van bijstandsverhaal.

6. Buitenlandse procedure

Ook wanneer een echtscheidingsprocedure in het buitenland is gestart terwijl u in Nederland woont, kunnen wij u adviseren over de te volgen route. In bepaalde gevallen betekent het dat u zowel in het buitenland als in Nederland een procedure dient te volgen als het gaat om kinderalimentatie en/of partneralimentatie.

7. Wanbetaling

Indien de kinderalimentatie of partneralimentatie niet of niet tijdig wordt voldaan kan het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) worden ingeschakeld of de deurwaarder. Zij kunnen vervolgens maatregelen treffen zoals het leggen van beslag op inkomen.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.

 

Direct uw zaak aanmelden

Wilt u uw zaak aanmelden? Klik hier om uw zaak direct aan te melden.

 

Relevante artikelen

In de categorie alimentatie kunt u de volgende artikelen raadplegen: