Tarieven

Tarieven

Hieronder vindt u informatie over de wijze waarop de kosten van uw advocaat kunnen worden vergoed. Daarnaast vindt u hier informatie over de verschillende betalingsmogelijkheden die ons kantoor hanteert.

Klik hieronder voor meer informatie over de vergoedingsmogelijkheden:

  1. Uurtarief
  2. Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)

Klik hieronder voor meer informatie over de betalingsmogelijkheden:

  1. Betalen via iDEAL, creditcard of PayPal
  2. Overmaken via de bank

Vergoedingsmogelijkheden

1. Uurtarief

Ons kantoor hanteert een uurtarief van € 250,- (exclusief 6% kantoorkosten en 21% btw).

U wordt maandelijks gefactureerd op basis van het aantal uren dat is besteed aan uw zaak en het verwachte aantal uur dat nog besteed zal worden.

Eerste adviesgesprek

Het eerste adviesgesprek is een gesprek van een uur waarin wij u juridisch advies geven over uw zaak en waar nodig ook de nodige juridische werkzaamheden verrichten zoals het opnemen van contact met de wederpartij of een derde via e-mail of telefonie. Om u adequaat advies te kunnen geven, stuurt u vooraf de voor uw zaak relevante documenten toe die wij bestuderen en waar nodig betrekken in het advies.

Tijdens dit gesprek bespreken we ook of het noodzakelijk is dat wij u in het vervolg bijstaan, wat de duur van dit traject is en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Tot slot kijken we tijdens dit gesprek of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en of uw zaak op die basis aangenomen kan worden.

Voor dit eerste adviesgesprek rekenen wij een tarief van € 200,- (exclusief 6% kantoorkosten en 21% btw).

Het adviesgesprek vindt online plaats door middel van Zoom.

2. Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)

Bij de vraag of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, ook wel toevoeging, wordt in eerste instantie gekeken naar uw verzamelinkomen van twee jaar geleden. De hoogte van de eigen bijdrage die de Raad voor Rechtsbijstand oplegt hangt af van dit inkomen. Buiten deze eigen bijdrage en de verschotten (griffierechten, kosten voor uittreksels etc.) worden u geen andere bedragen in rekening gebracht. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u de actuele gegevens over de inkomensnormen, de inkomensgrenzen en de hoogte van de eigen bijdrage.

Vergoeding tolkkosten

Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging kunnen wij kosteloos een beëdigde tolk inschakelen via een aangewezen tolkenbureau om waar nodig voor u te tolken van uw moedertaal naar het Nederlands en omgekeerd. Dit is zeker tijdens zittingen van groot belang.

Mocht u niet in aanmerking komen voor een toevoeging dan kunt u een tolkbureau inschakelen. Wij werken samen met Tolk- en Vertaalbureau MONA om de tolkkosten zo laag mogelijk te houden.

Vergoeding vertaalkosten

Wanneer u buitenlandse documenten (tot 2500 woorden) wilt laten vertalen naar het Nederlands kunnen wij kosteloos een beëdigd vertaler inschakelen via een aangewezen vertaalbureau. Ook wanneer u bijvoorbeeld een uitspraak van de rechtbank in uw zaak naar een vreemde taal wilt laten vertalen kunnen wij dit kosteloos laten doen door een beëdigd vertaler van het aangewezen vertaalbureau.

Indien u meer dan 2500 woorden dient te laten vertalen dan kunt u daarvoor een vertaalbureau inschakelen waarbij de kosten voor het meerdere voor uw eigen rekening komen. Wij werken samen met Tolk- en Vertaalbureau MONA om de vertaalkosten zo laag mogelijk te houden.

High Trust

Omdat wij op basis van High Trust samenwerken met de Raad voor Rechtsbijstand kunnen wij direct uitsluitsel krijgen over de vraag of u in aanmerking komt voor een toevoeging en wordt de toevoeging zelf binnen een week verstrekt zodat u meteen de zekerheid hebt dat wij u zullen bijstaan op basis van een toevoeging.

Korting eigen bijdrage

Bovendien kunt u een korting krijgen op uw eigen bijdrage indien u het Juridisch Loket vraagt om een doorverwijzing naar ons kantoor. U kunt het Juridisch Loket daarvoor bellen op 0900-8020.

 

Betalingsmogelijkheden

1. Betalen via iDEAL, creditcard of PayPal

In uw factuur treft u een link aan waarmee u eenvoudig kunt betalen. Uw betaling kan worden verwerkt via iDEAL, creditcard of PayPal. Nadat u geklikt heeft op de link komt u op de webpagina van onze betaaldienstverlener. U kiest uw gewenste betaalmethode.

Als u alle stappen heeft gevolgd, wordt het bedrag overgeschreven van uw bankrekening, creditcard of PayPal-account naar onze rekening. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden terwijl u verzekerd bent van een veilige betaling.

U kunt in geen geval een contante betaling doen.

2. Betalen via internetbankieren

U kunt het bedrag op uw factuur ook overmaken via internetbankieren. Wij kunnen echter sneller aan de slag gaan met uw zaak als u uw betaling doet via iDEAL, creditcard of PayPal omdat wij daarvan direct een bevestiging ontvangen.

 

Direct afspraak maken

Wilt u direct een afspraak maken voor een online adviesgesprek? Bel voor een afspraak: 030-2919874.