Blogartikelen

Als advocatenkantoor geven wij niet alleen juridisch advies en procesbijstand maar houden wij de bezoekers van onze website ook graag op de hoogte van het laatste juridische nieuws. Onze blogartikelen behandelen verschillende actuele juridische vraagstukken. Klik hieronder op een van de artikelen om verder te lezen.

Op grond van artikel 3:310 lid 1 BW verjaart een schadevordering vijf jaar na aanvang van de dag die volgt op de dag waarop de schuldeiser bekend wordt met de geleden schade en de aansprakelijke persoon. Ook lezen we dat de vordering in ieder geval verjaart door een verloop van [...]

Als het gaat om witwassen denkt men vaak aan criminelen die duizenden, zo niet miljoenen euro’s aan illegaal geld middels slimme trucs in de legale economie brengen. Dit is inderdaad een vorm van witwassen, maar witwassen kent veel verschillende vormen. Wat is de juridische betekenis van het misdrijf witwassen? Welke [...]

Op het moment dat een persoon, die zich in Nederland bevindt, in een ander land een straf heeft openstaan of daar verdacht wordt van een strafbaar feit, kan de staat waar hij deze straf heeft openstaan dan wel waar hij verdachte is, om de uitlevering of overlevering van deze persoon [...]

Een buitenlander kan niet zonder meer in Nederland werken. Daarvoor gelden verschillende regels. Schending van die regels kan voor zowel de werknemer als de werkgever gevolgen hebben. In dit artikel leggen we uit wat wel en niet mag in Nederland. 1. Een vergunningsplicht Als een buitenlander in Nederland wil gaan [...]

Woont uw partner buiten de Europese Unie en heeft hij of zij niet de Nederlandse nationaliteit en wilt u in Nederland samenwonen? Dan dient u voor uw partner een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aan te vragen bij de IND. De mvv is een visum waardoor uw partner langer dan [...]

In de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) is bepaald wie de Nederlandse nationaliteit krijgt, onder welke voorwaarden het Nederlanderschap kan worden verkregen en hoe het Nederlanderschap verloren gaat. In dit artikel zullen wij de meestvoorkomende manieren bespreken om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. Verkrijging van rechtswege De hoofdregel is dat [...]

Vijf procent van de bevolking in Nederland is moslim ofwel bijna 1 miljoen mensen. De moslims in Nederland hebben hun eigen geloof, cultuur, gewoonten en opvattingen omtrent het familierecht die afwijken van het Nederlandse familierecht. Het islamitische familierecht heeft in het Nederlandse recht geen officiële positie. Desondanks houdt de Nederlandse [...]

Als u familie of vrienden wilt uitnodigen voor vakantie in Nederland dan kunnen zij maximaal voor 90 dagen in Nederland verblijven op basis van een toeristenvisum. In dit blogartikel bespreken wij de voorwaarden waaraan een toerist van buiten de EU dient te voldoen om in aanmerking te komen voor een [...]

In de uitspraak van 24 februari 2015 heeft het gerechtshof Den Haag al geoordeeld dat het indienen van een alimentatieverzoek bij een buitenlandse rechter gekwalificeerd kan worden als onrechtmatig handelen jegens de andere ouder wanneer de kinderen en beide ouders in Nederland wonen. Klik hier voor een samenvatting van deze [...]

Recentelijk heeft de Kinderombudsvrouw een rapport (“Hoeveel nachtjes nog?”) uitgebracht omtrent het insluiten van aangehouden minderjarigen in afwachting van hun verhoor. De Kinderombudsvrouw maakt zich daarin sterk voor verbetering van de positie van minderjarige verdachten die voor de nacht worden ingesloten. De huidige situatie levert volgens haar op langere termijn [...]