Blogartikelen

Als advocatenkantoor geven wij niet alleen juridisch advies en procesbijstand maar houden wij de bezoekers van onze website ook graag op de hoogte van het laatste juridische nieuws. Onze blogartikelen behandelen verschillende actuele juridische vraagstukken. Klik hieronder op een van de artikelen om verder te lezen.

Als u familie of vrienden wilt uitnodigen voor vakantie in Nederland dan kunnen zij maximaal voor 90 dagen in Nederland verblijven op basis van een toeristenvisum. In dit blogartikel bespreken wij de voorwaarden waaraan een toerist van buiten de EU dient te voldoen om in aanmerking te komen voor een [...]

Woont u partner buiten de Europese Unie en heeft hij of zij niet de Nederlandse nationaliteit en wilt u in Nederland samenwonen? Dan dient u voor uw partner een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aan te vragen bij de IND. De mvv is een visum waardoor uw partner langer dan [...]

Vijf procent van de bevolking in Nederland is moslim ofwel bijna 1 miljoen mensen. De moslims in Nederland hebben hun eigen geloof, cultuur, gewoonten en opvattingen omtrent het familierecht die afwijken van het Nederlandse familierecht. Het islamitische familierecht heeft in het Nederlandse recht geen officiële positie. Desondanks houdt de Nederlandse [...]

In de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) is bepaald wie de Nederlandse nationaliteit krijgt, onder welke voorwaarden het Nederlanderschap kan worden verkregen en hoe het Nederlanderschap verloren gaat. In dit artikel zullen wij de meestvoorkomende manieren bespreken om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. Verkrijging van rechtswege De hoofdregel is dat [...]

In de uitspraak van 24 februari 2015 heeft het gerechtshof Den Haag al geoordeeld dat het indienen van een alimentatieverzoek bij een buitenlandse rechter gekwalificeerd kan worden als onrechtmatig handelen jegens de andere ouder wanneer de kinderen en beide ouders in Nederland wonen. Klik hier voor een samenvatting van deze [...]

Recentelijk heeft de Kinderombudsvrouw een rapport (“Hoeveel nachtjes nog?”) uitgebracht omtrent het insluiten van aangehouden minderjarigen in afwachting van hun verhoor. De Kinderombudsvrouw maakt zich daarin sterk voor verbetering van de positie van minderjarige verdachten die voor de nacht worden ingesloten. De huidige situatie levert volgens haar op langere termijn [...]

De grondslag voor het recht op partneralimentatie is de lotsverbondenheid die ontstaat tussen echtgenoten op het moment dat ze in het huwelijksbootje stappen. Deze lotsverbondenheid wordt niet verbroken door een echtscheiding zelf. Deze kan echter wel verbroken worden door ‘grievend gedrag’ van een van de echtgenoten waardoor het recht op [...]

Als u een verblijfsvergunning in Nederland heeft op basis van uw huwelijk of relatie met uw partner dan kan het verbreken van de relatie het gevolg hebben dat uw vergunning niet meer voldoet aan de voorwaarden. In dat geval zal de IND stappen ondernemen om uw verblijfsrecht te beëindigen. 1. [...]

Terrorisme is een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt zo blijkt ook weer na de gebeurtenissen in Utrecht van 11 maart 2019. Terrorisme kent vele vormen en bestaat vanuit vele overtuigingen. In dit artikel bespreken wij wat juridisch gezien wordt verstaan onder terroristisch misdrijf. 1. Wat is terrorisme? Voor het begrip [...]

Sinds 2012 zijn driehonderd Nederlanders afgereisd naar Irak of Syrië om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat (IS). Er zitten nog ongeveer 140 Nederlanders in dit gebied. Kinderen en vrouwen zitten vooral in Koerdische vluchtelingenkampen, de strijders zelf veelal in detentiekampen nu IS zo goed als verslagen is. Nederlandse [...]