Blogartikelen

Als advocatenkantoor geven wij niet alleen juridisch advies en procesbijstand maar houden wij de bezoekers van onze website ook graag op de hoogte van het laatste juridische nieuws. Onze blogartikelen behandelen verschillende actuele juridische vraagstukken. Klik hieronder op een van de artikelen om verder te lezen.

In Nederland is het niet toegestaan om islamitisch te trouwen voordat er een burgerlijk huwelijk tussen partijen is gesloten. Daarnaast wordt een islamitisch huwelijk niet als een rechtsgeldig huwelijk beschouwd binnen de Nederlandse rechtsorde. Hoe kan een echtpaar islamitisch trouwen in Nederland en voldoen aan zowel de Nederlandse als islamitische [...]

Nederlandse ouders hebben weinig keuze in de achternaam van hun kinderen. Hier gaat echter verandering in komen door modernisering van het namenrecht. In dit artikel bespreken we de mogelijkheid van het hebben van een dubbele achternaam. 1. Aanleiding Er gaan in Nederland al langere tijd stemmen op om het namenrecht [...]

De ademanalyse is in het verkeer een bekend fenomeen. Minder bekend is het bloedonderzoek. Dit onderzoek kan in bepaalde gevallen worden verzocht of bevolen. De wet stelt echter strikte eisen aan de uitvoering van zo’n onderzoek zoals het ‘zo spoedig mogelijk’ opsturen van het bloedmonster naar het laboratorium. Als hieraan [...]

Wanneer een bijstandsgerechtigde vermogen in het buitenland niet opgeeft, kan dat leiden tot stopzetting van de uitkering. In dat kader kan de gemeente of de SVB die de bijstand verleent onderzoek doen naar dat vermogen. Discriminatie is daarbij niet toegestaan. In een recente zaak stelde een Turks echtpaar dat het [...]

De rechtbank Amsterdam heeft in een recente uitspraak een oordeel gegeven omtrent de vraag wanneer overlevering geweigerd dient te worden vanwege schending van het zogeheten specialiteitsbeginsel. Dit beginsel houdt in dat de opgeëiste persoon niet mag worden vervolgd voor andere feiten dan de feiten waarvoor hij is overgeleverd. 1. De [...]

In Nederland worden kindhuwelijken sinds 5 december 2015 niet langer erkend. Een kindhuwelijk is een huwelijk waarbij minstens één van de echtgenoten minderjarig is. Het huwelijk kan wel erkend worden als de echtgenoten inmiddels meerderjarig zijn. De overheid wil daarin verandering brengen zodat een kindhuwelijk nooit erkend wordt in Nederland. [...]

Polygame huwelijken zijn in Nederland niet geldig. Wanneer een man kinderen heeft uit een polygaam huwelijk, worden deze kinderen dan ook niet van rechtswege erkend. Dit blog gaat over de vraag of deze man de kinderen alsnog kan erkennen naar Nederlands recht. 1. Polygamie Onder polygamie wordt het tegelijkertijd gehuwd [...]

In dit blog zullen we aan de hand van de uitspraak van 20 december 2019 van de rechtbank Rotterdam bespreken hoe de ontkenning en de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap werkt in het bijzonder wanneer daarbij het Turkse recht toegepast dient te worden. 1. Ontkenning vaderschap 1.1. De feiten De [...]

Als Marokkaan kunt u trouwen in Nederland of Marokko. Als u trouwt in Marokko kunt u eveneens huwelijkse voorwaarden laten opstellen in Marokko. De vraag die tijdens een eventuele echtscheiding aan de orde kan komen, is of deze Marokkaanse huwelijkse voorwaarden in Nederland geldig zijn. We bespreken het antwoord hierop [...]

In de afgelopen periode is het leven zoals we dat kenden drastisch veranderd door het nieuwe coronavirus COVID-19. Wat betekent de coronacrisis met haar risico’s en beperkingen echter voor zorgregelingen aangaande een minderjarig kind? We bespreken dit aan de hand van een voorbeeld. 1. Feiten en omstandigheden Op 6 april [...]