Naamswijziging

Naamswijziging

Wij behandelen diverse soorten zaken met betrekking naamswijziging zoals voornaamswijziging, achternaamswijziging, voornaamsverbetering en achternaamsverbetering.

Klik op een van de onderwerpen voor meer informatie:

  1. Naamsverandering
  2. Voornaam wijzigen
  3. Achternaam wijzigen
  4. Voornaam verbeteren
  5. Achternaam verbeteren

1. Naamsverandering

Iedereen heeft een naam. Meestal bestaat deze uit een of meerdere voornamen en een achternaam (geslachtsnaam). Dat hoeft echter niet altijd het geval te zijn.

Namenreeks

Zo kan er sprake zijn van een zogenaamde namenreeks (ook wel: naamketen) waarbij de voornaam wordt gevolgd door een reeks namen van meestal de voorouders zonder geslachtsnaam. Ook kan het voorkomen dat een persoon meerdere geslachtsnamen draagt.

Keuze

Welke namen een persoon ook draagt, over het algemeen worden die bij de geboorte, erkenning of adoptie vastgesteld. Zij worden dus meestal niet gekozen door degene die de naam draagt. Er kunnen echter tal van redenen zijn om de naam te willen veranderen. Dit kan door deze te wijzigen of te verbeteren.

Wijzigingen

Zo zijn er goede redenen waarom iemand een voornaam of achternaam wil wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan bekering, geslachtswijziging of herstel van een door adoptie gewijzigde geslachtsnaam.

Verbeteringen

Ook kan het voorkomen dat een voornaam of achternaam niet correct is geregistreerd en dat deze verbeterd moet worden. Dit komt vaak voor bij mensen met een migratieachtergrond omdat buitenlandse namen vaak op verschillende wijzen geschreven kunnen worden in het Nederlands en het bij de registratie van dat soort namen soms fout gaat.

2. Voornaam wijzigen

Als u uw eigen voornaam of die van uw minderjarige kind wilt wijzigen, dient sprake te zijn van een zwaarwegend belang bij wijziging van die voornaam. De wijziging wordt schriftelijk door uw advocaat verzocht bij de rechtbank. De rechtbank beslist vervolgens op het verzoek tot voornaamswijziging.

Als uw verzoek wordt toegewezen dan stuurt de rechtbank de beslissing door naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze maakt vervolgens een aantekening van die wijziging in uw geboorteakte. Daarmee is uw voornaamswijziging officieel.

Klik hier voor meer informatie over wijziging van uw voornaam.

3. Achternaam wijzigen

Als u uw eigen achternaam of die van uw minderjarige kind wilt wijzigen, dient u te voldoen aan strenge voorwaarden die hiervoor gelden. De wijziging wordt door u of uw advocaat verzocht bij screeningsautoriteit Justis die het verzoek namens de namens de minister van Justitie en Veiligheid behandelt. Op het verzoek wordt bij Koninklijk Besluit beslist.

Als uw verzoek wordt toegewezen dan stuurt Justis de beslissing door naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze maakt vervolgens een aantekening van die wijziging in uw geboorteakte. Daarmee is uw achternaamswijziging officieel.

Klik hier voor meer informatie over wijziging van uw achternaam.

4. Voornaam verbeteren

Als u uw voornaam of die van uw minderjarige kind wilt verbeteren, dient u aan te tonen dat de voornaam onjuist is vermeld in de geboorteakte of onjuist is opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). De correctie wordt verzocht bij de ambtenaar van de burgerlijke stand als het gaat om verbetering van de geboorteakte en er sprake is van een zogenaamde kennelijke schrijf- of spelfout of kennelijke misslag. Andere verbeteringen van de geboorteakte worden verzocht bij de rechter via uw advocaat. Verbetering van de BRP wordt gedaan door het college van burgemeester en wethouders. Soms is het echter nodig om eerst de geboorteakte te verbeteren voordat de BRP aangepast kan worden.

Als uw verzoek wordt toegewezen dan maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een aantekening van de verbetering in de geboorteakte of verbetert het college van burgemeester en wethouders de BRP-registratie. Daarmee is uw voornaamsverbetering officieel.

Klik hier voor meer informatie over verbetering van uw voornaam.

5. Achternaam verbeteren

Als u uw achternaam of die van uw minderjarige kind wilt verbeteren, dient u aan te tonen dat de achternaam onjuist is vermeld in de geboorteakte of onjuist is opgenomen in de BRP. De correctie wordt verzocht bij de ambtenaar van de burgerlijke stand als het gaat om verbetering van de geboorteakte en er sprake is van een zogenaamde kennelijke schrijf- of spelfout of kennelijke misslag. Andere verbeteringen van de geboorteakte worden verzocht bij de rechter via uw advocaat. Verbetering van de BRP wordt gedaan door het college van burgemeester en wethouders. Soms is het echter nodig om eerst de geboorteakte te verbeteren voordat de BRP aangepast kan worden.

Als uw verzoek wordt toegewezen dan maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een aantekening van de verbetering in de geboorteakte of verbetert het college van burgemeester en wethouders de BRP-registratie. Daarmee is uw achternaamsverbetering officieel.

Klik hier voor meer informatie over verbetering van uw achternaam.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.

 

Direct uw zaak aanmelden

Wilt u uw zaak aanmelden? Klik hier om uw zaak direct aan te melden.

 

Relevante artikelen

In de categorie namenrecht kunt u de volgende artikelen raadplegen: