Peer review

Peer review voor advocaten

Vanaf 1 maart 2020 zijn advocaten verplicht om een vorm van gestructureerde feedback te volgen in het kader van de verplicht gestelde kwaliteitstoetsen. Een van deze vormen van gestructureerde feedback is peer review. Ons kantoor verzorgt peer review voor advocaten. U treft hier meer informatie aan over deze peer review.

Klik hier om u direct aan te melden

Hieronder geven we antwoord op de meest gestelde vragen. U kunt klikken op een van de vragen hieronder om direct het antwoord te lezen:

 1. Wat is peer review?
 2. Wat zijn de voordelen van peer review?
 3. Wat zijn de vereisten voor peer review?
 4. Op welke rechtsgebieden zijn de advocaten werkzaam?
 5. Welke vereisten gelden voor de reviewer?
 6. Wie is de reviewer?
 7. Levert deelname aan peer review opleidingspunten op?
 8. Kun je verschillende vormen van gestructureerde feedback combineren?
 9. Hoe toon ik mijn deelname aan?
 10. Wat zijn de kosten?

1. Wat is peer review?

Peer review is een vorm van gestructureerde feedback die als doel heeft de kwaliteit te bevorderen van de juridisch inhoudelijke behandeling van zaken. Daartoe beoordeelt een deskundige reviewer een aantal dossiers van de gereviewde advocaat op een aantal juridisch inhoudelijke aspecten. De reviewer is een advocaat die werkzaam is op het rechtsgebied of de rechtsgebieden waarop de betreffende dossiers betrekking hebben en die is aangemerkt als peer reviewer door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Nadat de dossiers beoordeeld zijn door de reviewer volgt er een gesprek tussen de reviewer en de gereviewde waarin wordt besproken hoe onder meer de aanpak is geweest in de betreffende zaken en welke alternatieven in de behandeling mogelijk zijn of waren. Ter afsluiting ontvangt de gereviewde een eindevaluatieformulier en verslag met betrekking tot de peer review waarin aanbevelingen kunnen worden opgenomen.

2. Wat zijn de voordelen van peer review?

Peer review biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte van intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg (GIO) die niet te negeren zijn:

 1. Uitmuntende leermogelijkheid: advocaten die peer review hebben gevolgd, ervaren altijd een diepgaand leereffect. Deze methode biedt een unieke kans om te groeien en te verbeteren.
 2. Praktisch toepasbare adviezen: de adviezen die voortkomen uit peer review zijn uitermate gericht op de specifieke praktijk en werkwijze van de advocaat, wat betekent dat ze direct kunnen worden geïmplementeerd voor tastbare verbeteringen.
 3. Tijdsbesparing: in vergelijking met intervisie en GIO vergt peer review aanzienlijk minder tijd, waardoor waardevolle uren worden bespaard voor zowel de advocaat als het kantoor.
 4. Kostenbesparing: de financiële lasten van peer review zijn doorgaans lager dan die van intervisie of GIO, wat resulteert in een directe kostenbesparing voor het kantoor.
 5. Lage agendabelasting: in plaats van meerdere bijeenkomsten zoals bij intervisie en GIO, vereist peer review slechts een dagdeel, waardoor de belasting op de agenda aanzienlijk wordt verminderd.
 6. Optimale vertrouwelijkheid: tijdens peer review heerst er een uiterst vertrouwelijke sfeer, waardoor een veilige en vertrouwde omgeving ontstaat waarin alle soorten vraagstukken zonder enige terughoudendheid besproken kunnen worden, zonder de eventuele groepsdruk die elders kan worden ervaren.
 7. Stimulerende nieuwe inzichten: In tegenstelling tot intervisie, waar advocaten soms geen nieuwe dilemma’s meer hebben, biedt peer review altijd frisse perspectieven. Dit komt doordat de peer review volledig gericht is op de eigen praktijk en dossiers, waardoor vernieuwende inzichten worden gegenereerd.

Met deze onmiskenbare voordelen is het duidelijk dat peer review een krachtig instrument is voor professionele ontwikkeling en verbetering binnen de advocatuur.

Lees ook: Wat zijn de voordelen van peer review voor advocaten?

3. Wat zijn de vereisten voor peer review?

Om te kunnen voldoen aan de vereisten van de kwaliteitstoetsen dient de review in principe te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Reviewer: de peer review wordt uitgevoerd door een reviewer die is aangewezen als deskundige door de Nederlandse Orde van Advocaten en die werkzaam is op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden als de gereviewde advocaat. Bovendien geldt dat de gereviewde advocaat en de reviewer elkaar niet over en weer reviewen.
 2. Duur en frequentie: de peer review vindt plaats gedurende ten minste vier uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag.
 3. Geheimhouding: de advocaat en de reviewer bespreken voorafgaand aan de review de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de review wordt besproken of wordt ingezien.
 4. Zelfevaluatie: voorafgaand aan de peer review voert de advocaat een zelfevaluatie uit ter voorbereiding op de review.
 5. Selectie en aantal dossiers: de review omvat ten minste vijf dossiers die door de reviewer worden geselecteerd in overleg met de advocaat.
 6. Beoordelingscriteria: de reviewer maakt bij de review gebruik van de door de algemene raad vastgesteld beoordelingscriteria.
 7. Afsluitend gesprek: de review wordt afgesloten door een gesprek tussen de reviewer en de advocaat.
 8. Verslag: de reviewer bevestigt in een verslag dat peer review heeft plaatsgevonden met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

4. Op welke rechtsgebieden zijn de advocaten werkzaam?

De door ons kantoor aangeboden peer review is gericht op advocaten die werkzaam zijn in de volgende rechtsgebieden:

 1. Personen- en familierecht
 2. Strafrecht

U bepaalt zelf of u dossiers laat reviewen op een of beide rechtsgebieden.

5. Welke vereisten gelden voor de reviewer?

Verder dient de reviewer te voldoen aan een viertal voorwaarden:

 1. Ervaring: de reviewer is meer dan zeven jaar als advocaat werkzaam.
 2. Kennis: de reviewer heeft aantoonbare kennis op het gebied waarvan hij de review doet.
 3. Deskundigheid: de reviewer is deskundig op het rechtsgebied waarop hij de review doet. Onder deskundig wordt in ieder geval verstaan de advocaat die de afgelopen vijf jaar werkzaam is geweest op het betreffende rechtsgebied en daarin vakbekwaam is.
 4. Opleiding: de reviewer heeft een cursus gevolgd op het gebied van peer review bestaande uit ten minste twee dagdelen en een terugkombijeenkomst. Met een cursus wordt gelijkgesteld het hebben gevolgd of gegeven van een opleiding waarin vergelijkbare kennis is opgedaan en waarbij bovendien in de afgelopen vijf jaar ten minste twee reviews zijn verzorgd.

6. Wie is de reviewer?

De peer review worden uitgevoerd door advocaat en mediator Jamal el Hannouche. Hij is door de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd als reviewer.

Jamal heeft sinds zijn inschrijving als peer reviewer inmiddels elf peer reviews begeleid. Hij is door de gereviewde advocaten met gemiddeld een 8,8 beoordeeld voor de begeleiding van de peer review. Klik hier voor beoordelingen van deelnemers.

Jamal is naast reviewer tevens intervisiebegeleider, begeleider van gestructureerd intercollegiaal overleg en advocaat-trainer voor de Beroepsopleiding Advocaten. Daarnaast doceert Jamal regelmatig over het familierecht en het strafrecht.

7. Levert deelname aan peer review opleidingspunten op?

Voor deelname aan peer review die voldoet aan bovengenoemde voorwaarden ontvangen de deelnemende advocaten één niet-juridisch PO-punt per uur met een maximum van vier niet-juridische PO-punten per jaar.

Indien wordt voldaan aan de vereisten van de kwaliteitstoetsen door vier uur peer review te volgen per jaar wordt daarmee dus aanspraak gemaakt op 4 PO-punten (niet-juridisch).

8. Kun je verschillende vormen van gestructureerde feedback combineren?

Om te kunnen voldoen aan de vereisten van de kwaliteitstoetsen is het niet mogelijk om verschillende vormen van gestructureerde feedback te combineren. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om 4 uur intervisie te volgen en 4 uur gestructureerd intercollegiaal overleg (GIO) of 6 uur intervisie en 2 uur peer review.

Wel is het uiteraard toegestaan om meer uren gestructureerde feedback te volgen dan is vereist. Zo is het dus mogelijk om 8 uur intervisie te volgen en daarnaast 2 uur GIO of 4 uur peer review en 4 uur intervisie.

9. Hoe toon ik mijn deelname aan?

Na afronding van de peer review ontvangt u van de reviewer een verslag waarin wordt bevestigd dat peer review heeft plaatsgevonden met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen tijdens de peer review. U ontvangt dit verslag via de e-mail.

10. Wat zijn de kosten?

De prijs bedraagt € 399,- (exclusief btw en reiskosten á € 0,35 per km) voor de gehele review. U ontvangt na afloop van de peer review een nota.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor peer review door onderstaand formulier in te vullen. U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw aanmelding met meer informatie.

de heermevrouw

Geef uw voorkeur op voor een datum en aanvangstijdstip*:

Kies hieronder een of meer rechtsgebieden waarop de peer review betrekking heeft:

captcha
Velden gemarkeerd met een * moeten worden ingevuld.
 

Aangeboden door: