Boedelscheiding

Boedelscheiding

Bij een boedelscheiding worden gemeenschappelijke bezittingen verdeeld als gevolg van echtscheiding, beëindiging van geregistreerd partnerschap of beëindiging van een samenlevingscontract. Ook is het mogelijk dat er sprake van is van gemeenschappelijke bezittingen bij de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Klik op een van de onderwerpen voor meer informatie:

  1. Gemeenschap van goederen
  2. Beperkte gemeenschap van goederen
  3. Huwelijkse voorwaarden
  4. Samenlevingsovereenkomst
  5. Internationaal privaatrecht (IPR)

1. Gemeenschap van goederen

Als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd dan zijn alle bezittingen en schulden in beginsel gemeenschappelijk. Dit geldt ook als u een geregistreerd partnerschap heeft in gemeenschap van goederen.

De gemeenschap omvat bezittingen en schulden die bestonden voor het huwelijk maar ook alles wat tijdens het huwelijk is verkregen aan bezittingen of is aangegaan aan schulden. Daarop zijn wettelijke uitzonderingen mogelijk.

Deze bezittingen en schulden dienen bij beëindiging van het huwelijk of het geregistreerde partnerschap verdeeld en verrekend te worden. Hierover kunnen gezamenlijk afspraken worden gemaakt in een (echt)scheidingsconvenant maar ook kan de zaak worden voorgelegd aan de rechter die daarover een knoop kan doorhakken.

2. Beperkte gemeenschap van goederen

Indien u bent gehuwd in beperkte gemeenschap van goederen dan zijn in beginsel alleen de bezittingen die verkregen zijn na sluiting van het huwelijk gemeenschappelijk en alleen de schulden die na de huwelijkssluiting zijn aangegaan gemeenschappelijk. Dit geldt ook als u een geregistreerd partnerschap heeft in beperkte gemeenschap van goederen.

De gemeenschappelijke bezittingen en schulden dienen bij beëindiging van het huwelijk of het geregistreerde partnerschap verdeeld en verrekend te worden. Hierover kunnen gezamenlijk afspraken worden gemaakt in een (echt)scheidingsconvenant maar ook hier kan de rechter een beslissing geven.

3. Huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden

Indien in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden afspraken zijn gemaakt over gemeenschappelijke bezittingen of schulden dan dienen deze bij beëindiging van het huwelijk of geregistreerd partnerschap verdeeld te worden.

Ook in dit geval kunnen daarover afspraken worden gemaakt in een convenant bij gebreke waarvan de rechter een oordeel kan geven.

4. Samenlevingsovereenkomst

Indien in de samenlevingsovereenkomst afspraken zijn gemaakt over gemeenschappelijke bezittingen of schulden dan dienen deze bij beëindiging van de samenleving verdeeld te worden.

In dit geval kunnen daarover afspraken worden gemaakt in een zogeheten vaststellingsovereenkomst. Wanneer de partijen er niet samen uitkomen kan de rechter worden betrokken.

5. Internationaal privaatrecht (IPR)

In de zaken die ons kantoor behandelt is in sommige gevallen geen sprake van de bovengenoemde opties omdat geen Nederlands recht van toepassing is op het huwelijksvermogensregime maar buitenlands recht.

Welk regime dan geldig is, is afhankelijk van de inhoud van dat buitenlandse recht. Wij behandelen veel zaken waarin buitenlands recht toegepast moet worden en hebben een uitgebreid netwerk van buitenlandse advocaten waarmee we samenwerken in dat kader.

Marokkaanse huwelijksvermogensrecht

Zo zien wij veel zaken langskomen waarbij het Marokkaanse recht gedurende het gehele huwelijk of een deel daarvan van toepassing is. Dat betekent dat in dat geval geen sprake is van een gemeenschap van goederen of een beperkte gemeenschap van goederen maar van een uitsluiting van iedere gemeenschap met een mogelijkheid tot compensatie voor bijdrage aan de vermogensgroei van de andere partij.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.

 

Direct uw zaak aanmelden

Wilt u uw zaak aanmelden? Klik hier om uw zaak direct aan te melden.

 

Relevante artikelen

In de categorie boedelscheiding kunt u de volgende artikelen raadplegen: