Intervisie

Intervisie voor advocaten

Vanaf 1 maart 2020 zijn advocaten verplicht om een vorm van gestructureerde feedback te volgen in het kader van de verplicht gestelde kwaliteitstoetsen. Een van deze vormen van gestructureerde feedback is intervisie. Ons kantoor begeleidt intervisie voor advocaten. U treft hier meer informatie aan over deze intervisie.

Klik hier om u direct aan te melden

Hieronder geven we antwoord op de meest gestelde vragen. U kunt klikken op een van de vragen hieronder om direct het antwoord te lezen:

 1. Wat is intervisie?
 2. Wat zijn de vereisten voor intervisie?
 3. Op welke rechtsgebieden zijn de advocaten werkzaam?
 4. Welke vereisten gelden voor de gespreksleider?
 5. Wie zijn de gespreksleiders?
 6. Kan intervisie online worden gevolgd?
 7. Levert deelname aan intervisie opleidingspunten op?
 8. Kun je verschillende vormen van gestructureerde feedback combineren?
 9. Hoe toon ik mijn deelname aan?
 10. Wat zijn de kosten?
 11. Wat vinden onze deelnemers?

1. Wat is intervisie?

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder begeleiding van een gespreksleider. Tijdens de bespreking worden dilemma’s, vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers.

Het doel van intervisie is om met collega’s te leren van ervaringen, problemen, successen en uitdagingen in de dagelijkse werkpraktijk. Deze verdieping van kennis, inzicht en vaardigheden moet leiden tot effectiever professioneel gedrag.

2. Wat zijn de vereisten voor intervisie?

Om te kunnen voldoen aan de vereisten van de kwaliteitstoetsen dient de intervisie in principe te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Groepsgrootte, duur en frequentie: intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet.
 2. Niet zelfde rechtsgebied(en): de deelnemers hoeven met ingang van 1 januari 2024 niet langer werkzaam te zijn op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden.
 3. Geheimhouding: deelnemende advocaten en de gespreksleider bespreken voorafgaand aan de intervisie de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken.
 4. Dilemma’s: de advocaten brengen ieder één of meer dilemma’s of vragen in over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening.
 5. Bewijs van deelname: de gespreksleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

3. Op welke rechtsgebieden zijn de advocaten werkzaam?

Vanaf 1 januari 2024 hoeven de advocaten niet langer werkzaam te zijn op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden. De meeste intervisiebijeenkomsten die wij aanbieden, zijn dan ook algemeen van aard en kunnen worden bijgewoond door alle advocaten.

Om tegemoet te komen aan de wens voor doelgroepgerichte intervisie hebben wij ook regelmatig intervisiebijeenkomsten die hoofdzakelijk zijn gericht op familierechtadvocaten of strafrechtadvocaten. Het staat andere advocaten vrij om daarbij aan te schuiven.

4. Welke vereisten gelden voor de gespreksleider?

Verder dient de gespreksleider voor intervisie te voldoen aan een drietal voorwaarden:

 1. Academicus: de gespreksleider is academisch geschoold.
 2. Opleiding: de gespreksleider heeft een cursus gevolgd op het gebied van gespreksleiding voor intervisie bestaande uit ten minste twee dagdelen en een terugkombijeenkomst.
 3. Registratie: de gespreksleider heeft zich als zodanig geregistreerd bij de algemene raad.

5. Wie zijn de gespreksleiders?

Jamal el Hannouche

Jamal is advocaat en mediator en gespecialiseerd in het familierecht en strafrecht. Daarnaast treedt hij op als intervisiebegeleider, reviewer, begeleider van gestructureerd intercollegiaal overleg en advocaat-trainer voor de Beroepsopleiding Advocaten. Jamal heeft tot op heden 101 bijeenkomsten begeleid met 701 deelnemers en is met gemiddeld een 8,9 beoordeeld. Jamal is door de Nederlandse Orde van Advocaten aangemerkt als intervisiebegeleider voor advocaten.

Gwyn van der Giessen

Gwyn is gedragsdeskundige en trainster in groepsdynamiek en dialoog. Gwyn heeft jarenlange ervaring met intervisie voor onder meer advocaten, zorgverleners, onderwijspersoneel en vertalers. Gwyn is door de Nederlandse Orde van Advocaten aangemerkt als intervisiebegeleider voor advocaten.

6. Kan intervisie online worden gevolgd?

Intervisie kan online gevolgd worden onder de volgende voorwaarden:

1. Overeenkomen videoconferentie: alle deelnemers gaan akkoord met deelname aan de kwaliteitstoetsen door middel van videoconferentie.
2. Controleren identiteit: de identiteit van de deelnemers wordt gecontroleerd door de gespreksleider of begeleider.
3. Controleren aanwezigheid: de aanwezigheid van de deelnemers wordt tijdens de bijeenkomst gecontroleerd door de gespreksleider of begeleider.
4. Waarborgen vertrouwelijkheid: de vertrouwelijkheid wordt door alle deelnemers gewaarborgd door onder meer deelname aan de bijeenkomst in een afgesloten ruimte zonder aanwezigheid van derden.

De intervisie wordt via videoconferentie (Zoom) aangeboden rekening houdende met bovengenoemde voorwaarden.

7. Levert deelname aan intervisie opleidingspunten op?

Voor het bijwonen van intervisie die voldoet aan bovengenoemde voorwaarden ontvangen de deelnemende advocaten één niet-juridisch PO-punt per uur met een maximum van vier niet-juridische PO-punten per jaar. 

Indien wordt voldaan aan de vereisten van de kwaliteitstoetsen door acht uur intervisie te volgen per jaar wordt daarmee dus aanspraak gemaakt op 4 PO-punten (niet-juridisch).

8. Kun je verschillende vormen van gestructureerde feedback combineren?

Om te kunnen voldoen aan de vereisten van de kwaliteitstoetsen is het vanaf 1 januari 2024 wel mogelijk om gestructureerd intercollegiaal overleg (GIO) en intervisie te combineren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om 4 uur intervisie te volgen en 4 uur GIO. Het is niet mogelijk om intervisie of GIO te combineren met peer review.

9. Hoe toon ik mijn deelname aan?

Na iedere intervisiebijeenkomst ontvangt u van de gespreksleider een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen tijdens de intervisiebijeenkomst. U ontvangt het bewijs van deelname via de e-mail.

10. Wat zijn de kosten?

De kosten bedragen € 125,40 per bijeenkomst van twee uur (met 5 minuten pauze). Alle bedragen zijn exclusief btw.

Pakketkorting

Indien u vier bijeenkomsten tegelijk boekt, krijgt u 15% korting en betaalt u slechts € 426,36 in plaats van € 501,60. Met deze vier bijeenkomsten heeft u voldaan aan uw verplichting om acht uur intervisie te volgen.

Korting leden Praktizijns-Sociëteit

Als u lid bent van de Praktizijns-Sociëteit betaalt u voor vier bijeenkomsten zelfs maar € 350,- in plaats van € 501,60 voor alle vier intervisiebijeenkomsten. Gebruik in dat geval de kortingscode Praktizijn2024.

Korting sociale advocaten Praktizijns-Sociëteit

Als u lid bent van de Praktizijns-Sociëteit en u bent ingedeeld als sociaal advocaat dan betaalt u nog maar € 150,- in plaats van € 501,60 voor alle vier intervisiebijeenkomsten. Gebruik in dat geval de kortingscode Praktizijnsociaal2024.

11. Wat vinden onze deelnemers?

Wij vragen regelmatig naar de ervaringen van onze deelnemers om onze intervisie waar nodig te kunnen verbeteren. Klik hier voor beoordelingen van deelnemers.

 

Bijeenkomsten

U kunt zich aanmelden voor de volgende online bijeenkomsten via onderstaand formulier:

Doelgroep Datum Tijd Begeleider
Algemeen 28-06-2024 09:30-11:35 uur J. el Hannouche
Algemeen 26-07-2024 09:30-11:35 uur J. el Hannouche
Familierecht 30-08-2024 09:30-11:35 uur J. el Hannouche
Algemeen 27-09-2024 09:30-11:35 uur J. el Hannouche
Algemeen 25-10-2024 09:30-11:35 uur J. el Hannouche
Algemeen 29-11-2024 09:30-11:35 uur J. el Hannouche
Algemeen 06-12-2024 09:30-11:35 uur J. el Hannouche
Strafrecht 13-12-2024 09:30-11:35 uur J. el Hannouche
Familierecht 20-12-2024 09:30-11:35 uur J. el Hannouche
Algemeen 23-12-2024 09:30-11:35 uur J. el Hannouche
Algemeen 24-12-2024 09:30-11:35 uur J. el Hannouche
Algemeen 25-12-2024 09:30-11:35 uur J. el Hannouche
Algemeen 26-12-2024 09:30-11:35 uur J. el Hannouche
Familierecht 27-12-2024 09:30-11:35 uur J. el Hannouche
Algemeen 30-12-2024 09:30-11:35 uur J. el Hannouche
Strafrecht 30-12-2024 13:00-15:05 uur J. el Hannouche
Familierecht 31-12-2024 09:30-11:35 uur J. el Hannouche
Strafrecht 31-12-2024 13:00-15:05 uur J. el Hannouche

 

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor een intervisiebijeenkomst door onderstaand formulier in te vullen. U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw aanmelding met meer informatie.

de heermevrouw

Eerste intervisiebijeenkomst:

Tweede intervisiebijeenkomst:

Derde intervisiebijeenkomst:

Vierde intervisiebijeenkomst:

captcha
Velden gemarkeerd met een * moeten worden ingevuld.
 

Aangeboden door: