Naar Nederland via het toeristenvisum

Als u familie of vrienden wilt uitnodigen voor vakantie in Nederland dan kunnen zij maximaal voor 90 dagen in Nederland verblijven op basis van een toeristenvisum. In dit blogartikel bespreken wij de voorwaarden waaraan een toerist van buiten de EU dient te voldoen om in aanmerking te komen voor een toeristenvisum.

Aanvraag

Een visum kort verblijf zoals het toeristenvisum wordt genoemd, wordt aangevraagd door de toerist bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in zijn/haar eigen land. Een aanvraag voor een visum kort verblijf moet de toerist persoonlijk op de Nederlandse ambassade of het consulaat indienen. Indien de aanvraag in eigen land niet mogelijk is, zal de toerist de aanvraag in het dichtstbijzijnde land moeten indienen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een visum kort verblijf luiden als volgt.

  1. De toerist heeft een geldig paspoort of reisdocument dat na het einde van de visumperiode nog drie maanden geldig is. Ook mag het reisdocument niet ouder zijn dan 10 jaar.
  2. De toerist is geen gevaar voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de internationale betrekkingen van één van de Schengenlanden.
  3. De toerist heeft een reisdoel in Nederland. Dit kan aangetoond worden door bijvoorbeeld een hotelreservering of een uitnodiging van een referent in Nederland. De betreffende referent heeft een geldige verblijfsvergunning of is Nederlander. De referent staat garant voor de toerist en vult het formulier “Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking” van de IND in.
  4. De toerist heeft voldoende financiële middelen voor het verblijf in Nederland, de doorreis en/of de terugreis.
  5. De toerist heeft zelf minimaal € 34,- per persoon per dag, voor de duur van het verblijf in Nederland of iemand in Nederland staat garant voor de toerist. Dit kan de uitnodigende referent zijn maar ook een willekeurige derde persoon. De garantsteller heeft voldoende inkomen. Op het moment van de aanvraag moet dit inkomen nog minimaal 12 maanden beschikbaar zijn. De referent gebruikt het formulier “Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking” van de IND met daarbij de aanvullende stukken.
  6. De toerist heeft een (medische) reisverzekering die is afgesloten op zijn/haar naam. De toerist sluit de verzekering af in zijn/haar land van herkomst. Is dat niet mogelijk? Dan wordt die verzekering afgesloten in een ander land. De persoon in Nederland die de toerist uitnodigt, mag de verzekering ook voor hem/haar afsluiten in zijn/haar eigen woonplaats. De verzekering heeft een dekking van minimaal € 30.000,- voor medische kosten in het Schengengebied.
  7. De toerist heeft voldoende redenen om terug te keren naar het land van herkomst of verblijf. Een retourticket alleen is niet genoeg.

Beslissing

De aanvraag van het visum wordt meestal behandeld door de Consulaire Service Organisatie (CSO) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De aanvraag wordt soms voorgelegd aan de Visadienst van de IND. Het kan zijn dat de Visadienst een vragenlijst stuurt naar de referent. Hierin wordt om meer informatie gevraagd.

De Visadienst geeft daarna een advies aan de CSO die uiteindelijk de beslissing neemt. De CSO controleert of de toerist aan alle voorwaarden voldoet. De CSO dient binnen een termijn van 15 dagen te beslissen op de aanvraag. Als de aanvraag wordt voorgelegd aan de IND, dan kan de beslistermijn worden verlengd tot 30 dagen.

Op bovenstaande voorwaarden zijn verschillende uitzonderingen mogelijk. Of de uitzonderingen van toepassing zijn in uw situatie dient per geval beoordeeld te worden.

Bezwaar en beroep

Indien uw visum kort verblijf is afgewezen, kunt u daartegen in bezwaar gaan. Daarbij is het van belang dat u er alert op bent dat de bezwaartermijn 4 weken is in plaats van de gebruikelijke 6 weken die meestal geldt in het bestuursrecht. Dit geldt ook voor de beroepstermijn voor het geval uw bezwaar wordt afgewezen en u in beroep wenst te gaan bij de rechter.

U leest hier meer over het indienen van bezwaar en beroep. U leest hier meer over het tijdig indienen van

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.