Gestructureerd intercollegiaal overleg

Gestructureerd intercollegiaal overleg

Vanaf 1 maart 2020 zijn advocaten verplicht om een vorm van gestructureerde feedback te volgen in het kader van de verplicht gestelde kwaliteitstoetsen. Een van deze vormen van gestructureerde feedback is gestructureerd intercollegiaal overleg (GIO). Ons kantoor begeleidt gestructureerd intercollegiaal overleg voor advocaten. U treft hier meer informatie aan over dit gestructureerd intercollegiaal overleg.

Klik hier om u direct aan te melden

Hieronder geven we antwoord op de meest gestelde vragen. U kunt klikken op een van de vragen hieronder om direct het antwoord te lezen:

 1. Wat is gestructureerd intercollegiaal overleg?
 2. Wat zijn de vereisten voor gestructureerd intercollegiaal overleg?
 3. Op welke rechtsgebieden zijn de advocaten werkzaam?
 4. Welke vereisten gelden voor de begeleider?
 5. Wie is de begeleider?
 6. Kan gestructureerd intercollegiaal overleg online worden gevolgd?
 7. Levert deelname aan gestructureerd intercollegiaal overleg opleidingspunten op?
 8. Kun je verschillende vormen van gestructureerde feedback combineren?
 9. Hoe toon ik mijn deelname aan?
 10. Wat zijn de kosten?

1. Wat is gestructureerd intercollegiaal overleg?

Gestructureerd intercollegiaal overleg (GIO) is een vorm van gestructureerde feedback waarbij advocaten met elkaar vraagstukken bespreken die betrekking hebben op de dagelijkse praktijkvoering. Daarbij kunnen dus zowel niet-juridische aspecten van de advocatenpraktijk aan de orde komen alsook juridisch-inhoudelijke aspecten.

Terwijl bij intervisie de niet-juridisch-inhoudelijke vraagstukken worden ingebracht en besproken en bij peer review de dossiers van de advocaat op juridisch-inhoudelijke aspecten worden beoordeeld geeft GIO-overleg de ruimte om zowel niet-juridisch-inhoudelijke als juridisch-inhoudelijke aspecten van de dagelijkse praktijkvoering aan de orde te brengen.

2. Wat zijn de vereisten voor gestructureerd intercollegiaal overleg?

Om te kunnen voldoen aan de vereisten van de kwaliteitstoetsen dient de gestructureerd intercollegiaal overleg in principe te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Groepsgrootte, duur en frequentie: gestructureerd intercollegiaal overleg vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag.
 2. Begeleider: voorafgaand aan ieder overleg wordt een deelnemer als begeleider (zijnde advocaat) aangewezen.
 3. Niet zelfde rechtsgebied(en): de advocaten hoeven met ingang van 1 januari 2024 niet langer werkzaam te zijn op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden.
 4. Geheimhouding: de advocaten inclusief de begeleider bespreken voorafgaand aan het overleg de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens het overleg wordt besproken.
 5. Vraagstukken: de advocaten brengen ieder in één of meer vragen met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering; en
 6. Bewijs van deelname: de begeleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

3. Op welke rechtsgebieden zijn de advocaten werkzaam?

Vanaf 1 januari 2024 hoeven de advocaten niet langer werkzaam te zijn op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden. De meeste GIO-bijeenkomsten die wij aanbieden, zijn dan ook algemeen van aard en kunnen worden bijgewoond door alle advocaten.

Om tegemoet te komen aan de wens voor doelgroepgerichte GIO hebben wij ook regelmatig GIO-bijeenkomsten die hoofdzakelijk zijn gericht op familierechtadvocaten of strafrechtadvocaten. Het staat andere advocaten vrij om daarbij aan te schuiven.

4. Welke vereisten gelden voor de begeleider?

Verder dient de begeleider van gestructureerd intercollegiaal overleg te voldoen aan een enkele voorwaarde:

 1. Advocaat: de begeleider dient advocaat te zijn.

5. Wie is de begeleider?

Het gestructureerde intercollegiale overleg wordt begeleid door advocaat en mediator Jamal el Hannouche.

Jamal is naast begeleider van gestructureerd intercollegiaal overleg tevens intervisiebegeleider, reviewer en advocaat-trainer voor de Beroepsopleiding Advocaten. Daarnaast doceert Jamal regelmatig over het familierecht en het strafrecht.

6. Kan gestructureerd intercollegiaal overleg online worden gevolgd?

Gestructureerde intercollegiaal overleg kan online gevolgd worden onder de volgende voorwaarden:

1. Overeenkomen videoconferentie: alle deelnemers gaan akkoord met deelname aan de kwaliteitstoetsen door middel van videoconferentie.
2. Controleren identiteit: de identiteit van de deelnemers wordt gecontroleerd door de gespreksleider of begeleider.
3. Controleren aanwezigheid: de aanwezigheid van de deelnemers wordt tijdens de bijeenkomst gecontroleerd door de gespreksleider of begeleider.
4. Waarborgen vertrouwelijkheid: de vertrouwelijkheid wordt door alle deelnemers gewaarborgd door onder meer deelname aan de bijeenkomst in een afgesloten ruimte zonder aanwezigheid van derden.

Het gestructureerde intercollegiale overleg wordt via videoconferentie (Zoom) aangeboden rekening houdende met bovengenoemde voorwaarden.

7. Levert deelname aan gestructureerd intercollegiaal overleg opleidingspunten op?

Voor het bijwonen van gestructureerd intercollegiaal overleg ontvangen de deelnemende advocaten geen opleidingspunten.

8. Kun je verschillende vormen van gestructureerde feedback combineren?

Om te kunnen voldoen aan de vereisten van de kwaliteitstoetsen is het vanaf 1 januari 2024 wel mogelijk om intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg (GIO) te combineren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om 4 uur GIO te volgen en 4 uur intervisie. Het is niet mogelijk om GIO of intervisie te combineren met peer review.

9. Hoe toon ik mijn deelname aan?

Na ieder gestructureerd intercollegiaal overleg ontvangt u van de begeleider een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen tijdens het gestructureerd intercollegiaal overleg. U ontvangt het bewijs van deelname via de e-mail.

10. Wat zijn de kosten?

De kosten bedragen € 71,60 (exclusief btw) per bijeenkomst van twee uur (met 5 minuten pauze).

Speciale aanbieding

Indien u vier bijeenkomsten tegelijk boekt, krijgt u 15% korting en betaalt u € 185,13 (exclusief btw). Met deze vier bijeenkomsten heeft u voldaan aan uw verplichting om acht uur GIO te volgen.

 

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten voor gestructureerd intercollegiaal overleg plannen wij op verzoek voor u en uw collega’s in. De bijeenkomsten duren twee uur en u geeft zelf op welke voorkeur heeft wat betreft datum en aanvangstijdstip. U kunt ook aanschuiven bij een bestaande groep. Op dit moment kunt u aanschuiven bij de volgende groep:

Doelgroep Datum Tijd Begeleider
Algemeen 25-09-2024 9:30 – 11:35 uur J. el Hannouche
Algemeen 23-10-2024 9:30 – 11:35 uur J. el Hannouche
Algemeen 27-11-2024 9:30 – 11:35 uur J. el Hannouche
Algemeen 05-12-2024 9:30 – 11:35 uur J. el Hannouche
Algemeen 24-12-2024 13:00 – 15:05 uur J. el Hannouche

Om u aan te melden dient u onderstaand formulier in te vullen.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor gestructureerd intercollegiaal overleg door onderstaand formulier in te vullen.

de heermevrouw

Eerste GIO-bijeenkomst:

Tweede GIO-bijeenkomst:

Derde GIO-bijeenkomst:

Vierde GIO-bijeenkomst:

captcha
Velden gemarkeerd met een * moeten worden ingevuld.
 

Aangeboden door: