Scheidingsmediation

Scheidingsmediation

Bij scheidingsmediation is het doel om middels mediationgesprekken te komen tot gezamenlijke afspraken over de gevolgen van de scheiding. De mediator stelt samen met de partners vast waarover de partners het eens zijn en de punten waarover zij het nog niet eens zijn.

Daarbij wordt niet alleen vanuit een juridisch werkkader gedacht maar ook vanuit het cultureel referentiekader van de partners. Hieronder wordt de werkwijze stapsgewijs toegelicht.

 •  

  1. Intake

  Allereerst wordt een intakegesprek gehouden waarbij informatie wordt verschaft over het mediationtraject en waarbij de mediationovereenkomst wordt getekend. De partners spreken met twee verschillende mediators die daarna overleg met elkaar voeren over de standpunten en geschilpunten.

 •  

  2. Mediation

  Vervolgens wordt in een of meerdere vervolgsessies met beide partijen gesproken over de wijze waarop de geschilpunten verholpen kunnen worden en wat beide partijen dienen te doen om daaraan bij te dragen. Wanneer dat nodig is, worden ook andere partijen betrokken bij de mediation zoals de ouders of kinderen van de partners.

 •  

  3. Afspraken

  Wanneer de partners tot slot tot afspraken zijn gekomen met behulp van het mediationtraject, worden deze op een juridisch bindende wijze opgenomen in een echtscheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan. Indien nodig worden in samenwerking met een notaris de nodige notariële afspraken vastgelegd zoals huwelijkse voorwaarden of (levens)testament.

 •  

  4. Echtscheiding

  Vervolgens wordt het echtscheidingsverzoek opgesteld en samen met het echtscheidingsconvenant en een eventueel ouderschapsplan ingediend bij de rechtbank. Ons kantoor handelt de verdere echtscheidingsprocedure af tot aan de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.

 •  

  5. Evaluatie

  Na zes maanden vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen de beide echtgenoten en de beide mediators. Daarbij wordt gekeken of en in hoeverre de beide echtgenoten in staat zijn gebleken om de gemaakte afspraken na te komen. Indien nodig worden nieuwe afspraken gemaakt of de gemaakte afspraken gewijzigd of aangevuld.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.

 

Direct uw zaak aanmelden

Wilt u uw zaak aanmelden? Klik hier om uw zaak direct aan te melden.

 

Relevante artikelen

Hieronder treft u een overzicht van artikelen die mogelijk relevant voor u zijn: