Ouderschapsmediation

Ouderschapsmediation

Een echtscheiding betekent over het algemeen het definitieve einde van de echtelijke relatie tussen de echtgenoten. Indien er kinderen in het spel zijn moeten de ouders echter nog een heel leven met elkaar door als ouders. De praktijk laat zien dat dat niet altijd zonder slag of stoot gaat met name omdat bepaalde vastgeroeste patronen uit het huwelijk soms weer terugkomen in de ouderschapsrelatie.

Rechter: belastend en langdurig

Soms leidt dit tot conflicten over hoe de rechterlijke beslissing over de kinderen of het ouderschapsplan uitgevoerd moet worden. Ook wanneer de afspraken over de kinderen geëvalueerd of gewijzigd moeten worden vanwege gewijzigde omstandigheden kan het voorkomen dat ouders er onderling niet uitkomen. De weg naar de rechter staat dan open maar wordt over het algemeen als belastend beschouwd voor zowel de ouders als de kinderen. Bovendien kunnen gerechtelijke procedures erg langdurig zijn en soms een uitkomst geven die beide ouders niet wenselijk achten.

Mediation: opnieuw afspraken maken

Ouderschapsmediation, of ouderschapsbemiddeling, is dan een ideale methode om opnieuw afspraken te maken of een einde te maken aan een geschil over de reeds gemaakte afspraken. De mediator stelt dan samen met de ouders vast welke geschilpunten er bestaan en hoe deze verholpen kunnen worden. Een succesvolle ouderschapsmediation leidt tot een nieuw of aangepast ouderschapsplan waar beide ouders achter staan en waarbij het belang van uw kinderen vooropgesteld wordt.

Efficiënt en effectief

De ouderschapsmediation van Advocatenkantoor El Hannouche kenmerkt zich door de efficiënte en effectieve werkwijze waarbij niet alleen vanuit een juridisch werkkader wordt gedacht maar ook vanuit het cultureel referentiekader van de ouders. Hieronder wordt de werkwijze stapsgewijs toegelicht.

 •  

  1. Intake

  Allereerst wordt een intakegesprek gehouden waarbij informatie wordt verschaft over het mediationtraject en waarbij de mediationovereenkomst wordt getekend. De ouders spreken met de mediator over hun verwachtingen van het mediationtraject en leggen hun standpunten en geschilpunten voor.

 •  

  2. Mediation

  Vervolgens wordt in een of meerdere vervolgsessies met beide ouders gesproken over de wijze waarop de geschilpunten verholpen kunnen worden en wat beide ouders dienen te doen om daaraan bij te dragen. Wanneer dat nodig is, worden ook andere partijen betrokken bij de mediation zoals de kinderen zelf waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van de kinderen en de belastbaarheid. Ook kunnen professionals worden betrokken zoals een kindertherapeut of KIES-coach.

 •  

  3. Afspraken

  Wanneer de ouders tot slot tot afspraken zijn gekomen met behulp van het mediationtraject, worden deze op een juridisch bindende wijze opgenomen in een ouderschapsplan of een wijzigingsovereenkomst, ook wel addendum, bij het bestaande ouderschapsplan.

 •  

  4. Evaluatie

  Na zes maanden vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen de beide ouders en de mediator. Daarbij wordt gekeken of en in hoeverre de beide ouders in staat zijn gebleken om de gemaakte afspraken na te komen. Indien nodig worden nieuwe afspraken gemaakt of de gemaakte afspraken gewijzigd of aangevuld.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.

 

Direct uw zaak aanmelden

Wilt u uw zaak aanmelden? Klik hier om uw zaak direct aan te melden.

 

Relevante artikelen

Hieronder treft u een overzicht van artikelen die mogelijk relevant voor u zijn: