Arabische advocaat en Arabische mediator

Arabische advocaat en Arabische mediator

Advocatenkantoor El Hannouche bedient zowel particuliere als zakelijke cliënten in de regio Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Advocaat en mediator Jamal el Hannouche is een Arabische advocaat en Arabische mediator die u in de Arabische taal kan bedienen.

Rechtsgebieden

Jamal kan u op alle momenten tijdens de belangenbehartiging op welke wijze dan ook bijstaan in het Arabisch. Hij kan meegaan naar voor uw zaak van belang zijnde afspraken en zittingen en u daarbij in het Arabisch bijstaan. Correspondentie en processtukken worden in een persoonlijke afspraak of telefonisch in de Arabische taal toegelicht en besproken zodat u altijd duidelijk heeft waar uw zaak staat.

Waar nodig wordt de kennis van de Arabische taal en cultuur, inclusief de islam en islamitische regels, ook betrokken in het behartigen van uw belangen. We bespreken hierna op welke wijze Jamal u in verschillende rechtsgebieden net die extra ondersteuning kan geven vanwege zijn kennis van het Arabisch en de Arabische cultuur.

Strafrecht

Ook als het gaat om strafzaken is kennis van de Arabische cultuur van groot belang. Zo behandelt Jamal regelmatig strafzaken waarbij huiselijk geweld een rol speelt. Kennis van de verhoudingen tussen echtgenoten en tussen ouders en kinderen kan een ander licht werpen op verwikkelingen die door het Openbaar Ministerie als strafbaar worden bestempeld. Jamal zal waar nodig de rechter de juiste context geven om begrip te kweken voor de ontstane situatie en om deze in een ander licht dan het strafrechtelijke te kunnen plaatsen.

Echtscheidingsrecht

Jamal heeft kennis van de Arabische cultuur en kent de gebruiken en gewoonten goed. Jamal heeft ook kennis van het recht van verschillende Arabische landen. In echtscheidingszaken past Jamal het buitenlandse recht toe voor u indien dat in uw belang is en ook mogelijk is. Ook krijgt u in nauwe samenwerking met advocaten uit het land van herkomst uitleg over de procedures die u naast of in plaats van Nederlandse procedures kunt volgen in het land van herkomst.

Islamitisch huwelijk

Ook wanneer sprake is van problemen rondom het islamitische huwelijk bent u bij Jamal in goede handen. Van het sluiten van een islamitisch huwelijk en het opstellen van islamitische huwelijksvoorwaarden tot aan de scheiding, Jamal kan u in al deze fasen bijstaan. Krijgt u bijvoorbeeld geen islamitische scheiding dan kan Jamal namens u een procedure starten bij de Nederlandse rechter zodat de andere partij daartoe wordt veroordeeld. Wilt u weten of uw voorgenomen islamitische huwelijk in Nederland is toegestaan, afspraken op papier zetten of advies hebben over de gevolgen van een dergelijk huwelijk dan helpt Jamal u graag verder.

Namenrecht

Daarnaast doet Jamal ook veel wijzigingen van voornamen. Ook in dat soort zaken gebruikt Jamal zijn kennis over de Arabische taal en cultuur op een nuttige wijze. Zo overtuigt hij de rechter ervan om een Arabische naam te wijzigen indien deze niet een islamitische oorsprong heeft of wanneer deze verkeerd is gespeld of de spelling in het Arabische paspoort niet overeenkomt met de Nederlandse schrijfwijze zodat de voornaam in de Nederlandse geboorteakte aangepast moet worden aan de spelling in het Arabische paspoort.

Letselschaderecht

Verder heeft Jamal kennis van de bijzondere gevolgen van letselschade voor Arabische slachtoffers. Zo kan Jamal bij de schadeberekening rekening houden met bijzondere schadeposten die van belang zijn voor Arabische slachtoffers zoals schade die het gevolg is van het niet kunnen bezoeken van familie in uw geboorteland of het niet kunnen verrichten van het gebed. Dit soort zaken dienen op zorgvuldige wijze betrokken te worden in de afhandeling van uw schade waarvoor kennis is vereist van de Arabische cultuur en leefgewoontes.

Uitkeringsrecht

In veel uitkeringszaken die wij behandelen speelt het buitenland een centrale rol. Zo worden uitkeringen soms onterecht gekort omdat een uitkeringsgerechtigde in het land van herkomst woont. In andere gevallen worden uitkeringen ingetrokken omdat er vermogen zou zijn in het land van herkomst of elders in het buitenland. Veelal wordt echter ontoereikend onderzoek gedaan in dit soort zaken.

In veel WIA-zaken blijkt dat beperkte taalvaardigheid van Arabische arbeidsongeschikte personen leidt tot vaststelling van veel lagere arbeidsongeschiktheidspercentages dan welke worden vastgesteld nadat een procedure wordt doorlopen door ons kantoor. Zo blijken gesprekken met de verzekeringsarts vaak in gebrekkig Nederlands gevoerd te worden met alle gevolgen van dien. Jamal woont samen met u het gesprek bij de bezwaarverzekeringsarts bij en behartigt uw belang dus zowel in woord als geschrift en u begrijpt altijd waar het over gaat.

Contractenrecht

Het komt veelvuldig voor dat een bedrijfsarts vaststelt dat een Arabische werknemer geacht wordt om werkzaamheden te verrichten. Na onderzoek door ons kantoor blijkt heel vaak dat sprake is van miscommunicatie met de bedrijfsarts waardoor arbeidsconflicten niet op tafel komen en psychische klachten onbesproken blijven. Hierdoor wordt de belastbaarheid van de Arabische werknemer onderschat met het gevolg dat deze activiteiten dient uit te voeren op het gebied van re-integratie.

Ook hier woont Jamal het gesprek bij de bedrijfsarts bij. Dit geldt ook voor eventuele gesprekken met de werkgever. Of dat gesprek nu gaat over re-integratie, loondoorbetaling of beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Ook hier geldt dat niet alleen juridische geschillen worden opgelost maar ook taalbarrières worden overbrugd.

Incassorecht

Binnen de Arabische gemeenschap geldt nog altijd vaak een cultuur waarbij mondeling afspraken worden gemaakt die niet altijd op papier worden vastgelegd. Indien een vordering geïnd moet worden, dient eerst aannemelijk gemaakt te worden dat sprake is van een overeenkomst en dient ook de inhoud daarvan vast komen te staan. Jamal is bekend met de islamitische regels omtrent het afleggen van de eed bij de rechter en maakt gebruik van die kennis om uw recht te halen ondanks dat afspraken niet altijd correct zijn vastgelegd. Op die manier kunt u uw vordering alsnog te gelde maken.

Tarieven

Particuliere cliënten

Door onze vaste tarieven weet u vooraf waar u aan toe bent en betaalt u nooit te veel. Indien u daarvoor in aanmerking komt, kunnen wij uw zaak bovendien ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) behandelen zodat u uitsluitend de eigen bijdrage betaalt. Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, accepteren wij bovendien ook pin- en creditcardbetalingen.

Zakelijke cliënten

Uw kosten als ondernemer blijven beheersbaar en voorspelbaar vanwege onze vaste tarieven. Ook voor onze zakelijke cliënten hebben wij uiteraard de mogelijkheid om te betalen door middel van pin- en creditcardbetalingen.

Voordelen

Ons kantoor kenmerkt zich door een duidelijke, deskundige en doelgerichte aanpak.

Hieronder zetten wij de voordelen van onze aanpak op een rij voor u:

  1. Duidelijk: wij zijn duidelijk over wat wij voor u kunnen doen, onze aanpak en (vaste) tarieven maar ook de voortgang van uw zaak zodat u steeds weet waar u aan toe bent
  2. Deskundig: op basis van onze specialistische kennis die wij continu op peil houden komen wij altijd snel tot een passende oplossing voor uw probleem
  3. Doelgericht: ons kantoor hanteert doelgerichte en efficiënte werkwijzen gebaseerd op jarenlange ervaring waarbij wij gebruik maken van hoogopgeleid personeel en de modernste ICT-oplossingen
  4. Laagdrempelig: voor een eerste adviesgesprek betaalt u een gereduceerd tarief welke u kunt pinnen of betalen met uw creditcard terwijl het gesprek zowel in Utrecht, Amsterdam als Rotterdam kan plaatsvinden en bovendien in de door u gewenste taal
  5. Bereikbaar: u kunt ons tijdens kantooruren altijd telefonisch bereiken en daarbuiten per e-mail waarbij wij ernaar streven om binnen 24 uur een reactie te geven
  6. Klantgericht: ook als het gaat om onze dienstverlening staat uw belang centraal, daarom zijn wij aangesloten bij de belangrijkste partners voor de advocatuur:
 

Referenties cliënten

Wij vragen regelmatig naar de ervaringen van onze cliënten om onze dienstverlening en kantoororganisatie waar nodig te kunnen verbeteren. Lees wat onze particuliere cliënten en onze zakelijke cliënten zeggen over onze dienstverlening.

 

Direct afspraak maken

Wilt u direct een afspraak maken voor een adviesgesprek bij uw regiokantoor? Bel voor een afspraak: 030 - 2919874 (Utrecht), 084 - 8753322 (Amsterdam) of 087 - 7848621 (Rotterdam).