Intervisie

Intervisie

Intervisie is een methode om deskundigheid te bevorderen onder collega’s door in groepsverband en periodiek met elkaar mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken. De deelnemers komen regelmatig bij elkaar in een intervisiegroep en worden over het algemeen begeleid door een deskundige gespreksleider om de vraagstukken die zich voordoen in de werksituatie op een gestructureerde wijze te bespreken. Klik hier voor meer informatie.

Hoe werkt intervisie?

Deze zelfhulpmethode heeft tot doel dat de deelnemers elkaar helpen om hun professionaliteit te verbeteren. Dit doen zij door om beurten een probleemstelling aan de orde te brengen door een casus, vraagstuk of dilemma voor te leggen. Vervolgens reageren de overige deelnemers door open vragen te stellen om de probleemstelling te verhelderen alvorens diverse mogelijkheden worden besproken. Op die manier wordt de deelnemer die de casus inbrengt in staat gesteld om via eigen analytisch en probleemoplossend vermogen inzicht te krijgen in het vraagstuk en hoe daarmee om te gaan.

Klik hier om de planning te bekijken

 

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met: