Aanwijzing voogd nu ook zonder testament

Per 1 april 2014 is een wet in werking getreden waardoor het mogelijk is om door registratie in het gezagsregister een voogd aan te wijzen die het gezag na het overlijden over het kind uitoefent. Voorheen was het uitsluitend mogelijk om bij testament een dergelijke voogd aan te wijzen (testamentaire voogdij). Deze nieuwe regel geeft ouders een ruimere en goedkopere mogelijkheid om het gezag over kinderen vast te leggen.

Testament overbodig

Op grond van deze nieuwe regel is het zoals gezegd niet langer nodig om de kostbare weg van de notaris te bewandelen hoewel dit nog steeds mogelijk is. Ouders kunnen nu eenvoudigweg een aantekening plaatsen in het Centraal Gezagsregister. Dit kunt u bij een rechtbank bij u in de buurt doen. U heeft in ieder geval een afschrift van de geboorteakte nodig daarvoor.

Digitale registratie

De registratie kan ook digitaal plaatsvinden via de website van Rechtspraak.nl met behulp van uw DigiD. Via het formulier kunt u laten registreren wie na uw overlijden als voogd het gezag over uw kind(eren) kan verkrijgen. Volgens de website ontvangt u binnen twee weken per post een uittreksel uit het gezagsregister inzake uw aanvraag tot registratie van een gezagsvoorziening na uw overlijden.

Eenhoofdig gezag?

Dit biedt duidelijkheid aan uw kinderen en nabestaanden na uw overlijden. Belangrijker nog is dit wanneer u belast bent met het eenhoofdige gezag. Indien u in een dergelijk geval zou komen te overlijden, zal namelijk de rechter moeten beslissen over de gezagsvoorziening waarbij de praktijk laat zien dat vaak verschillende familieleden de voogdij wensen over de kinderen.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.