Hoe word je Nederlander?

In de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) is bepaald wie de Nederlandse nationaliteit krijgt, onder welke voorwaarden het Nederlanderschap kan worden verkregen en hoe het Nederlanderschap verloren gaat. In dit artikel zullen wij de meestvoorkomende manieren bespreken om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen.

Verkrijging van rechtswege

De hoofdregel is dat eenieder die geboren wordt als kind van een Nederlandse vader of moeder, de Nederlandse nationaliteit verkrijgt ongeacht de plaats van de geboorte.

Indien u als Nederlandse ouders bijvoorbeeld in Duitsland woont en werkt en uw kind wordt geboren in Duitsland verkrijgt uw kind van rechtswege (in ieder geval) de Nederlandse nationaliteit.

Adoptie

Minderjarige kinderen kunnen door adoptie Nederlander worden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Een van de adoptiefouders is Nederlander.
  2. De adoptie is tot stand gekomen in overeenstemming met het Haags Adoptieverdrag of Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek (BW).
  3. De familiebanden met de oorspronkelijke ouders zijn volledig verbroken.

Verkrijging door optie

Daarnaast kan de Nederlandse nationaliteit verkregen worden door middel van de zogeheten optie-procedure. Het optieverzoek is aan de orde wanneer er sprake is van een speciale band met Nederland. Een optieverklaring legt u af bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

Het gaat hierbij doorgaans om zogeheten oud-Nederlanders met minimaal één jaar verblijf in Nederland. Daarbij geldt dat zij een een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd hebben of voor bepaalde tijd met een niet-tijdelijk verblijfsdoel. Onder tijdelijk verblijfsdoel valt onder andere studie of au pair.

Er moet sprake zijn een speciale band met Nederland. Dit dient aangetoond te worden. De speciale band kan zijn wegens studie, opvoeding of werk. Er hoeft geen inburgeringsexamen te worden afgelegd bij het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit door optie.

Verkrijging door naturalisatie

Voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit door naturalisatie zijn de volgende voorwaarden van kracht:

  1. U dient meerderjarig te zijn.
  2. U verblijft vijf jaar onafgebroken in Nederland met een geldige verblijfsvergunning en uw hoofdverblijf is Nederland.
  3. U heeft het inburgeringsexamen behaald.
  4. U heeft een geldig paspoort of ander reisdocument.
  5. U heeft een geldige geboorteakte uit uw land van herkomst.
  6. U bent in de periode van vijf jaar direct voor het naturalisatieverzoek tot aan de beslissing niet in Nederland of buitenland (voorwaardelijk) veroordeeld geweest voor een misdrijf.
  7. U dient afstand te doen van uw nationaliteit, tenzij dit niet mogelijk is.

Verkorte naturalisatietermijn

In sommige gevallen is de naturalisatietermijn korter. Uw partner of echtgenoot kan de Nederlandse nationaliteit namelijk aanvragen na drie jaar onafgebroken rechtmatig verblijf en samenwoning in Nederland met de Nederlandse partner.

Op bovenstaande vereisten zijn verschillende uitzonderingen mogelijk. Of de uitzonderingen van toepassing zijn in uw situatie dient per geval beoordeeld te worden.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.