Blogartikelen

Als advocatenkantoor geven wij niet alleen juridisch advies en procesbijstand maar houden wij de bezoekers van onze website ook graag op de hoogte van het laatste juridische nieuws. Onze blogartikelen behandelen verschillende actuele juridische vraagstukken. Klik hieronder op een van de artikelen om verder te lezen.

Wanneer u het niet eens bent met een overheidsbesluit heeft u over het algemeen zes weken de tijd om bezwaar in te dienen. Wat kunt u doen als u deze termijn niet haalt of niet dreigt te halen? 1. Wat is een bezwaartermijn? Een bezwaartermijn is de termijn waarbinnen een [...]

Als u het niet eens bent met een beslissing van de overheid kunt u daartegen bezwaar maken. In dit artikel worden de negen meest gestelde vragen over de bezwaarprocedure besproken, waaronder de vereisten van het bezwaarschrift, de wijze van indiening van het bezwaarschrift, de bezwaartermijn, de kosten van de bezwaarprocedure [...]

Per 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 in werking getreden. De wet zou bijdragen aan een beter passend aanbod van huurwoningen in zowel de sociale- als vrije huursector. Voor welke veranderingen zorgt de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 in het huidige huurrecht? Belangrijkste veranderingen Door de inwerkingtreding van [...]

Het online kopen van cadeaus voor de feestdagen wordt steeds populairder. Consumenten kiezen vaak voor het gemak van online winkelen. Wat zijn de belangrijkste rechten voor u als consument bij deze zogeheten koop op afstand? Wanneer is sprake van koop op afstand? Artikel 6:230g lid 1 sub e BW geeft [...]

Rond deze tijd van het jaar passeren ze massaal de revue: de jaarlijkse kerstdiners en kerstborrels. In eerste instantie staat natuurlijk de kerstgedachte en gezelligheid centraal. Toch kan alcohol behoorlijk wat roet in het eten gooien en kan dit zelfs je baan kosten. In deze blog bespreek ik een recente [...]

Op 25 november 2016 heeft de Hoge Raad een belangrijk prejudicieel arrest gewezen over de zogenoemde veertiendagenbrief. Het arrest gaat over de inning van incassokosten. De wet bepaalt dat incassokosten niet zomaar geïnd kunnen worden. Alvorens overgegaan kan worden tot het innen van incassokosten dient aan de eisen van de [...]

Kun je kinderalimentatie in Marokko verzoeken als de alimentatieplichtige vader en de kinderen in Nederland wonen? Als het aan het Gerechtshof Den Haag ligt dan kan een dergelijk verzoek onrechtmatig zijn tegenover de man waardoor dat niet ongestraft kan. In een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag wordt de vrouw [...]

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 19 oktober 2016 een bijzondere uitspraak gedaan, welke menig mens aan het denken heeft gezet over het telefoongebruik tijdens werk. In deze zaak ging het om een voormalig werknemer van een Brabants concern die aanspraak maakte op de uitbetaling van zijn verlofuren. De werknemer heeft [...]

Een oud spreekwoord luidt: “Wie procedeert om een koe legt er een op toe.” Het starten van een juridische procedure voor u als ondernemer maar ook als particulier brengt nog altijd de nodige kosten met zich mee. In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht, worden deze kosten niet allemaal vergoed [...]

Er is gebleken dat veel jongeren geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) durven aan te vragen, zo schrijven veel bladen waaronder het NRC. Het zijn vaak jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd die de angst hebben om een VOG aan te vragen. Maar is die angst wel terecht? Veel onduidelijkheid [...]