Rechter opnieuw: “Pakketbezorger is geen slijterij”

Om sterke drank te kunnen verkopen, is een zogeheten drank- en horecavergunning vereist. Aan de verkoop zijn bovendien strenge eisen verbonden zoals de eis dat aan minderjarigen geen sterke drank verkocht mag worden. De vraag is of een buitenlandse slijterij wel kan bezorgen aan minderjarigen in Nederland en of de Nederlandse pakketbezorger daarmee de wet overtreedt? Nee, zegt de rechtbank Overijssel in navolging van de rechtbank Oost-Nederland. Hierna bespreken we waarom.

De rechtbank Oost-Brabant alsook meest recentelijk de rechtbank Overijssel hebben in vergelijkbare zaken geoordeeld dat een pakketbezorger niet gezien kan worden als een slijtersbedrijf zoals bedoeld in de Drank- en Horecawet. Daarmee overtreden deze koeriersdiensten ook niet de wet door sterke drank te bezorgen, ongeacht aan wie zij deze bezorgen.

DPD-zaak: SlijtersUnie v. Gemeente Best

In de zaak van de rechtbank Oost-Brabant had de SlijtersUnie de gemeente Best verzocht om op te treden tegen bezorgdienst DPD. DPD zou sterke drank verstrekken aan klanten en dus een slijtersbedrijf zijn maar niet over de vereiste drank- en horecavergunning beschikken. De bestelling van de sterke drank was overigens in opdracht van de vereniging zelf gedaan via het Spaanse bedrijf Uvinum om te laten zien dat DPD als slijtersbedrijf optreedt.

Slijtersbedrijf

De rechtbank overweegt echter dat van een slijtersbedrijf sprake is als dit bedrijf wordt uitgeoefend in een inrichting. In deze inrichting is winkelvoorraad aanwezig die onder andere bestaat uit flessen sterke drank met etiketten met productinformatiefunctie richting de klant en in welke inrichting klanten zich door de slijter kunnen laten voorlichten.

Geen inrichting

Bij DPD is geen sprake van een slijtersbedrijf of groothandelaar in de zin van de Drank- en Horecawet, aldus de rechter. DPD weet namelijk niet wat er in de pakketten zit. De koeriersdienst bezorgt slechts pakketten in opdracht van een derde. DPD heeft ook geen inrichting waaruit de klant alcoholische dranken kan uitzoeken, welke vervolgens door DPD worden verstrekt.

Hoger beroep

De SlijtersUnie is inmiddels tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. Op 15 mei jl. heeft echter ook de rechtbank Overijssel in een zaak van de SlijtersUnie geoordeeld dat niet handhavend opgetreden kan worden tegen een pakketbezorger omdat deze niet kwalificeert als slijtersbedrijf.

UPS-zaak: SlijtersUnie v. Gemeente Deventer

In deze zaak van de rechtbank Overijssel werd de sterke drank ditmaal bezorgd door de pakketbezorger UPS. De sterke drank werd besteld via een bedrijf in Duitsland. De vraag was wederom of UPS in strijd had gehandeld met de Drank- Horecawet door zonder vergunning sterke drank te verstrekken aan de klant waardoor de gemeente Deventer handhavend had moeten optreden tegen UPS.

Onmiskenbaar

De rechtbank herhaalt dat het onmiskenbaar is dat: “… het door de wetgever beoogde slijtersbedrijf wordt uitgeoefend in een inrichting waar voorraad aanwezig is waaruit particulieren, indien gewenst na advies van de ter zake deskundige slijter, een keuze kunnen maken uit de van etiketten voorziene flessen, waarna uiteindelijk de sterke drank wordt verkocht (verstrekt).

Geen slijtlokaliteit

UPS voldoet niet aan deze beschrijving omdat de flessen sterke drank zich in pakketten bevinden en daardoor niet te herkennen zijn voor zowel UPS zelf als particulieren. Verder is geen sprake van een slijtlokaliteit waar particulieren drank kunnen uitzoeken, kopen of zich laten informeren over de drank.

Geen groothandelaar

Verder is UPS een pakketvervoerder en kan dus ook niet aangemerkt worden als een groothandelaar die optreedt als handelaar tussen de producent en de detailhandel. Daarnaast heeft UPS ook geen gelegenheid geboden om bestellingen te doen voor sterke drank en sterke drank af te leveren of te doen afleveren aan huizen van particulieren. Het “doen afleveren” gebeurt namelijk door het Duitse bedrijf waar de bestelling is geplaatst.

Conclusie

Door de opkomst van webwinkels is het vanzelfsprekend dat ook steeds vaker sterke drank online gekocht wordt. Deze kan dan ook via buitenlandse websites gekocht worden waartegen niet opgetreden lijkt te kunnen worden door de Nederlandse overheid. Het aanpakken van de Nederlandse pakketbezorger die de schakel vormt tussen de buitenlandse verkoper en de Nederlandse particuliere koper lijkt ook niet mogelijk.

Minderjarigen

De pakketbezorger kan onmogelijk weten wat hij vervoert terwijl sterke drank in tegenstelling tot harddrugs op zichzelf genomen geen verboden substantie is die per definitie niet mag worden ingevoerd. Belangrijker nog is dat de pakketvervoerder niet valt onder de Drank- en Horecawetgeving en dus geen vergunningplicht heeft. Om deze redenen kan aan een pakketbezorger ook niet worden tegengeworpen dat hij bijvoorbeeld alcohol aflevert aan minderjarigen.

Hiaat?

Dit terwijl de Nederlandse overheid de laatste jaren de eisen heeft aangescherpt voor het verkopen van alcohol aan jongeren voornamelijk waar het om gaat om de controle van de leeftijd van jongeren door verkopers. Het bestellen van sterke drank online lijkt echter kinderlijk eenvoudig zonder dat de overheid momenteel handhavend kan optreden. De vraag is dan ook of de Raad van State het hiaat in onze wetgeving intact moet laten en het dus moet overlaten aan de wetgever of wellicht een kunstgreep doet om dit te dichten.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.