Türkçe

El Hannouche Avukatlık bürosu

El Hannouche avukatlık bürosu Hollandanın Utrecht şehirlerinde bulunan bürosunda faaliyet göstermektedir. Bu avukatlık bürosu, avukat Jamal El Hannouche, LL.M., M.A. nin yönetiminde faaliyet göstermektedir.

El Hannouche avukatlık bürosu gerek özel ve gerekse ticari müşterilerine çok farklı alanlarda hizmet sunmaktadır. Büromuzun geniş hukuki tecrübelerinin yanı sıra detaylı bir şekilde dil becerileri konusunda uzmanlığı olan ve müvekkillerimize kendi dilinde hizmet verme imkanlarına sahibiz : Hollandaca, İngilizce, Arapça, Berberce ve Fas Arapçası gibi.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki seçenekleri tıklayın:

Hizmetler

Avukat büromuz bir çok alanda uzmanlığa sahip olup, en önemli hukuki uzmanlık alanları aşağıda ifade edilmiştir:

Aile hukuku:

 • Evlilik ve boşanma
 • Aile içi anlaşmazlıkların kötüye gitmesi
 • Vasilik
 • Çocuk nafakası ve partner nafakası
 • Ebeveynin görev ve sorumlulukları

İsim hukuku:

 • Ad’ın değiştirilmesi
 • Soyadın değiştirilmesi

Ceza hukuku:

 • Trafik suçları ve trafik kurallarının ihlali
 • Hırsızlık
 • Zimmetine geçirme [kaçırma]
 • Sahtecilik ve dolandırıcılık
 • Kara para aklama
 • Genel anlamda mal varlığı anlaşmazlıkları
 

Tarife ve masraflar

Biz genel olarak müşterilerimiz için dürüst bir fiyat belirlemek suretiyle çalışmaktayız. Bu tarife ve üzerine gelecek masraflar önceden müşteri ile görüşülüp anlaşmaya varılmakta ve bu vesileyle müşteriler tam olarak ve zamanında hizmetlerimizin karşılığı olarak tarife ve masraflar konusunda bilgi sahibi olmaktadırlar.

 

Kontak bilgilendirmesi

Bizimle online olarak iletişime geçebilirsiniz. Davanızın kaydı için burayı tıklayın.

 

Genel şartlar

Genel şartlar 25 mayıs 2015 tarihli Utrecht Ticaret Odası sicil kaydı 58907742 numarası adı altında kayıtlıdır. Genel şartlarımız en son 26 nisan 2021 de değiştirilmiştir.

 1. Tanımlar
  1. El Hannouche Hukuk bürosu (Advocatenkantoor El Hannouche B.V.): limited şirketi ve sınırlı sorumluluk hukuki hizmetleri vermektedir (“El Hannouche”).
  2. Müvekkil: gerçek kişi veya tüzel kişi olarak El Hannouche’yi işlerini yürütmek üzere görevlendiren kişidir.
  3. Ücret: El Hannouche tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Katma Değer Vergisi (BTW) ve ödemeler hariç sözleşme kapsamında yapılan iş için müşteri El Hannouche.
  4. Ödemeler: Çalışmaların yürütülmesi esnasında El Hanönü’ce tarafından yapılan tüm masraflar, sınırlayıcı:
   1. Mahkeme harçları;
   2. Tanıklar ve uzmanlar;
   3. Kamu kayıtlarından belgelerin çıktıları;
   4. Uluslararası faks ve uluslararası telefon görüşmeleri;
   5. Mahkeme tarafından görevlendirilen bölge mahkemelerince görülen davalarda yer alma işlemleri;
   6. İcra işlemleri;
   7. Tercüman ve çeviri hizmetleri;
   8. Kurye hizmetleri;
   9. Taahhütlü posta ve
   10. Seyahat masrafları, sabit faiz kilometre başına 0,35 Avro olmak üzere belirlenmiştir.
 2. Uygulama
  1. Bu genel şartlar ve koşullar El Hannouche tarafından yürütülecek bütün çalışmaları kapsamaktadır, buna ek çalışmalar, değişiklikler ve iş takibi olmak üzere üçüncü şahıslarla El Haanouche arasındaki tüm yasal ilişkileri dâhildir.
  2. Bu genel şartlar ve koşullar iş sözleşmesi kapsamında istihdam edilmeyen veya El Hannouche’nin yanında çalışmış olan ile El Hannouche adına veya temsilen ilgili çalışmaların üçüncü şahıs faaliyetleri için hazırlanmıştır.
 3. Görev/İş/hizmet
  1. Tüm müvekkil hizmetleri sözleşme kapsamında El Hannouche tarafından kabul edilir. Bu sözleşme El Hannouche tarafından yazılı olarak kabul edildikten sonra geçerli olur.
  2. Alınan görev/iş sadece müvekkil lehine uygulanacaktır. El Hannouche tarafından yapılan çalışmalardan ve bunların sonuçlarından üçüncü şahıslar bir hak talep edemezler.
 4. Görevi Yürütmek/İş takibi
  1. El Hannouche görevini yürütürken hangi personeli veya hangi üçüncü şahısları görevlendireceği hakkında karar vermekte özgürdür. Medeni Kanunun 7:404 numaralı maddesinin uygulaması burada açıkça hariç tutulmuştur.
  2. Müvekkil, El Hannouche tarafından istenilen, gerekli görülen ve çalışmaların devam etmesi için gereken bütün belgeleri zamanında elinde olmasını sağlar.
  3. Gecikmeden oluşan veya gerekli verileri ve belgeleri zamanında ve eksiksiz temin etmediğinden dolayı oluşan ücretler, masraflar ve yararlanılamayan indirimler, zaman aşımına uğramış tarihler gibi masraflar müvekkil tarafından karşılanacaktır.
  4. El Hannouche, müvekkilin sözleşmenin 4.2. Maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde çalışmaları askıya alma hakkına sahiptir.
 5. Ücret
  1. Çalışmaların yürütülmesi için müvekkil ile kararlaştırılan ücret, yapılan ödemeler ve ödenecekler BTW ile toplanır.
  2. El Hannouche çalışmalar öncesinde müvekkilinden avans ödemesi ve masraflar için ödeme yapmasını talep etmeye hak sahibidir. Yapılan bu ön ödemeler prosedürlerin ortasında veya görevin sonunda hesaplardan düşülür.
 6. Ödemeler
  1. Ödemeler faturada belirtilen süre içinde herhangi bir kesinti, indirim, hesaplaşma veya süspansiyon olmaksızın ödenmelidir ve ödenmediği takdirde faturada belirtilen tarih itibariyle 7 gün içinde ödenmelidir.
  2. El Hannouche tarafından önceden haber vermeksizin yapılmayan ödemeler müvekkil tarafından vaktinde ödenmemiş sayılarak ödemeler geç kalmış olarak sayılacaktır. Bundan dolayı müvekkil tüm ek masrafları ödemek zorundadır, bu ek masraflar Kararname (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten) uyarınca yargısız maliyetler için icra masrafları tahsil edilecektir.
  3. Geç ödemelerde El Hannouche müvekkilin işlerini askıya alma veya işlemleri durdurma hakkına sahiptir, bu durumda müvekkil hakkındaki veriler muhafaza etdilmelidir, bu işlem kural 14, parça 3 Avukatlar için davranış kuralları 2018 (“Gedragsregels 2018”) dikkate alınarak uygulanaçaktır. El Hannouche geciken ödemelerden dolayı çalışmaların askıya alınması veya fesih edilmesinden doğacak zarar ve hasarlardan sorumlu değildir.
 7. Sorumluluk
  1. El Hannouche’nin sorumluluğu, çalışmalar esnasında veya sonrasında ortaya çıkan ilgili tutarla ve El Hannouche tarafından alınan mesleki sorumluluk sigortası kapsamında sınırlı olarak ödenir ve artı olarak El Hannouche’nin sigortası tarafından belirlenen kendi risk meblağı dâhil edilir.
  2. Mesleki sorumluluk sigortası ödeme yapmazsa, El Hannouche faturalamış olduğu ücretini geri ödemekle beraber sınırlı yükümlülük altındadır, burada çalışmalar için belirlenen azami tutar 15.000 Avro olarak belirlenmiştir.
  3. El Hannouche üçüncü şahıslarla çalışacağı zaman özenli olmakla beraber mümkün oldukça sık sık müvekkil ile görüşerek bu hizmetlerden yararlanmalıdır. Ancak, üçüncü şahısların herhangi bir eksikliklerinden dolayı sorumlu değildir.
 8. Şikâyet ve anlaşmazlıklar
  1. El Hannouche Hollanda Barosunun (“Anlaşmazlık”) Şikâyet ve Uyuşmazlık Avukatlarından biridir.
  2. El Hannouche’nin hizmetleri sonucunda ve/veya uygulamalarından doğan bütün uyuşmazlıklar, buna fatura anlaşmazlığı dâhil olmak üzere, Hukukçular Uyuşmazlıkları Komitesi Yönetmeliğine uygun çözülecektir (“Yönetmelik”).
  3. Anlaşmazlığın sebebi özel müvekkilin işleri ile alakalıysa, o zaman Yönetmelik tarafından karara bağlanır, müvekkil bu uyuşmazlığın tarihi itibariyle bir ay içinde sıradan bir mahkemeye başvurabilir. Özel müvekkilin icraya verilmiş olduğu durumlarda karara varılması için öncelikle müvekkilin henüz ödenmemiş olan meblağı ödemesi gerekmektedir, bu meblağı Hukukçular Uyuşmazlıkları Komitesi (“Uyuşmazlıklar Komitesi”) hesabına göndermelidir. Bunu yapmazsa, müşteri icradan dolayı tahkime tabi olacaktır.
  4. Anlaşmazlık ticari müvekkil ile ilgiliyse, Yönetmelik gereği uzlaşma sağlanacaktır.
  5. El Hannouche hizmetlerinden dolayı müvekkil ile arasındaki uyuşmazlığı çözmekte başarılı olamazsa, müvekkil bu uyuşmazlığı Uyuşmazlık Komitesine sevk edebilir.
  6. Uyuşmazlık Çözümü öncelikle El Hannouche tarafından müvekkile görev onayı/ilk görüşme esnasında doldurulan tanışma formunu imzalayarak vermesiyle başlar. Uyuşmazlık Çözümünün bir başka açıklaması ise ilk görüşmede adrese gönderilir.
 9. Uygulanacak Hukuk
  1. Bu genel şartlar ve koşullar geçerlidir, Hollanda yasalarına göre düzenlenmiştir.
  2. Yasal ilişkilerden kaynaklanan anlaşmazlıklar, Uyuşmazlıklar Komitesinin yetkili olmadığı yerlerde, Midden-Rechtbank Mahkemesi tarafından karara bağlanacaktır.

Genel şartlar – Hemen İndirin (, pdf)

 

Avukat büromuzun üye olduğu yerler: