J. (Jamal) el Hannouche LLM MA

Nederlands English

Expertise

Jamal is advocaat en mediator en adviseert ten aanzien van het Nederlandse recht en procedeert voor cliënten in Nederland. Jamal is gespecialiseerd in het personen- en familierecht en het strafrecht.

Studie

Jamal el Hannouche heeft de rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond in 2010. Daarvoor heeft hij de master Arabische taal en cultuur (cum laude) en de master Berber Languages and Linguistics aan de Universiteit Leiden voltooid.

Werkervaring

Na zijn opleiding is Jamal aan de slag gegaan als advocaat bij een internationaal advocatenkantoor in Amsterdam. Vervolgens heeft hij zich bij een Amsterdams advocatenkantoor gericht op met name het familierecht en strafrecht.

Jamal is naast advocaat en mediator ook docent vaardigheden binnen de Beroepsopleiding Advocaten. Hij doceert verder over het Marokkaanse, islamitische en Nederlandse familierecht en het Arabische, islamitische en Nederlandse strafrecht. Jamal verzorgt tot slot intervisie, gestructureerd intercollegiaal overleg en peer review voor advocaten.

Profiel

Jamal staat bekend om zijn efficiënte en effectieve aanpak van zaken waarbij een minnelijke regeling altijd de voorkeur geniet maar een procedure nimmer wordt geschuwd wanneer die niet vermeden kan worden.

Jamal onderscheid zich door zijn kennis van de Arabische en Berberse taal en cultuur alsmede zijn kennis over het islamitische recht. Deze kennis helpt niet alleen in de communicatie met cliënten met deze achtergrond maar wordt ook waar nodig op zorgvuldige wijze betrokken in de belangenbehartiging in het bijzonder in IPR-zaken waarbij vreemd recht toegepast moet worden.

Rechtsgebiedenregister Nederlandse orde van advocaten

Jamal el Hannouche heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Personen- en Familierecht
  • Collaborative divorce
  • Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
  • Internationaal privaatrecht
  • Jeugdbeschermingsrecht
  • Mediation
  • Ouderschap en erkenning
 • Strafrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

Expertise

Jamal is an attorney at law and mediator who provides legal advice on Dutch law and represents clients in the Netherlands. Jamal specializes in family law and criminal law.

Education

Jamal el Hannouche completed his law degree at the University of Amsterdam in 2010. Prior to that, he obtained a master's degree in Arabic Language and Culture (with honors) and a master's degree in Berber Languages and Linguistics at Leiden University.

Work Experience

After completing his education, Jamal began his career as an attorney at law at an international law firm in Amsterdam. He later focused his practice at an Amsterdam law firm, particularly in the areas of family law and criminal law.

In addition to being an attorney and mediator, Jamal is also a skills instructor within the Professional Training Program for Lawyers (Dutch: Beroepsopleiding Advocaten). He provides instruction on Moroccan, Islamic, and Dutch family law, as well as Arabic, Islamic, and Dutch criminal law. Jamal also facilitates peer review, structured collegial discussions, and intervision for lawyers.

Profile

Jamal is known for his efficient and effective approach to cases, always favoring amicable settlements but never hesitating to pursue litigation when necessary.

What sets Jamal apart is his expertise in Arabic and Berber language and culture, as well as his knowledge of Islamic law. This knowledge not only aids in communication with clients from these backgrounds but is also thoughtfully incorporated into advocacy, especially in cases involving Private International Law (Dutch: IPR) where foreign law may need to be applied.

Field of Law Register of the Dutch Bar Association

Jamal el Hannouche has registered the following principal (and secondary) legal practice areas in the Netherlands Bar’s register of legal practice areas (rechtsgebiedenregister):

 • Family Law
  • Collaborative divorce
  • Divorces, alimony cases, visitation arrangements
  • International private law
  • Juvenile protection law
  • Mediation
  • Parenting and acknowledgment
 • Criminal Law

Based on this registration, he/she is required to obtain ten training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.

 

Recente artikelen van Jamal el Hannouche

Op 4 mei 2024 verscheen in de media het bericht dat een 41-jarige rapper was aangehouden omdat hij opruiende berichten op sociale media zou hebben [...]

Kan een Marokkaanse rechter een omgangs- of alimentatieregeling vaststellen terwijl beide ouders en de kinderen in Nederland wonen? En kan een dergelijke uitspraak worden erkend [...]

Online misdaad, ook wel cybercrime genoemd, is vandaag de dag niet meer weg te denken in onze maatschappij. De enorme groei van cybercrime in de [...]

De officier van justitie (OvJ) speelt een centrale rol in het Nederlandse strafprocesrecht. De OvJ heeft het gezag over het opsporingsonderzoek, wat betekent dat hij [...]

De strafrechter beoordeelt een strafzaak aan de hand van het beslissingsschema dat volgt uit artikel 348 en 350 van het Wetboek van Strafvordering (Sv). Artikel [...]

Toon alle artikelen van Jamal el Hannouche 
Telefonisch contact opnemen:
020-7609369
Advocatenkantoor El Hannouche B.V.
Daalwijkdreef 47 (postadres)
1103 AD  Amsterdam
Naar boven