J. (Jamal) el Hannouche LLM MA

Studie

Jamal el Hannouche heeft de rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Daarvoor heeft hij de master Arabische taal en cultuur en de master Berber Languages and Linguistics aan de Universiteit Leiden voltooid.

Werkervaring

Na zijn opleiding is Jamal aan de slag gegaan als advocaat bij een internationaal advocatenkantoor in Amsterdam. Vervolgens heeft hij zich bij een Amsterdams advocatenkantoor intensief beziggehouden met het familierecht en strafrecht. Daarna heeft Jamal besloten om een eigen advocatenpraktijk op te zetten onder de naam Advocatenkantoor El Hannouche.

Marokkaanse advocaat en Marokkaanse mediator

Vanwege zijn Marokkaanse/Berberse achtergrond, taalkundige opleidingen en ervaring als tolk en vertaler, kan Jamal u in zijn rol van advocaat of mediator in verschillende talen bedienen. Uiteraard spreekt en schrijft hij naast Nederlands ook Engels. Daarnaast spreekt hij Berbers en (Marokkaans) Arabisch. Bovendien wordt de kennis van de Arabische taal en cultuur, het islamitisch recht en het Marokkaanse recht waar nodig op zorgvuldige wijze betrokken in de belangenbehartiging.

Lees meer over de wijze waarop Jamal zijn kennis van de Marokkaanse en Arabische taal en cultuur en de islam betrekt bij het behartigen van uw belangen:

Nevenactiviteiten

Jamal is docent vaardigheden voor de Beroepsopleiding Advocaten.

Daarnaast doceert Jamal over het Marokkaanse, islamitische en Nederlandse familierecht en het Arabische, islamitische en Nederlandse strafrecht. Deze cursussen zijn gericht op de permanente opleiding van advocaten en mediators enerzijds en tolken en vertalers anderzijds.

Tot slot is Jamal intervisiebegeleider voor advocaten, tolken en vertalers.

Publicaties

Jamal heeft tijdens zijn studie en aan het begin van zijn carrière meerdere artikelen gepubliceerd in verschillende (vak)bladen. Jamal publiceert en redigeert tegenwoordig met enige regelmaat blogartikelen op de website www.elhannouche.nl. Hieronder treft u een overzicht van de meest recente blogartikelen.

 

Recente artikelen van Jamal el Hannouche

Bij een internationaal huwelijk kan het voorkomen dat de rechter ander recht toepast op het huwelijksvermogen dan het Nederlandse recht. Dit geldt ook voor het [...]

Momenteel is de maximale duur van partneralimentatie twaalf jaar. De maximale duur is echter gelijk aan de duur van het huwelijk indien het huwelijk kinderloos [...]

De Minister voor Rechtsbescherming heeft recentelijk aangekondigd de wet aan te passen zodat sneller een einde gemaakt kan worden aan huwelijkse gevangenschap. Huwelijkse gevangenschap speelt [...]

U heeft een echtscheidingsbeschikking ontvangen van de Marokkaanse rechtbank. Wat moet u doen om deze hier in Nederland in te laten schrijven? In dit praktische [...]

Woont uw partner buiten de Europese Unie en heeft hij of zij niet de Nederlandse nationaliteit en wilt u in Nederland samenwonen? Dan dient u [...]

Toon alle artikelen van Jamal el Hannouche 
Bij spoed: 06-11221833
In alle andere gevallen kunt u
het aanmeldformulier gebruiken.
Advocatenkantoor El Hannouche B.V.
Niasstraat 1
3531 WR  Utrecht
Naar boven