J. (Jamal) el Hannouche LLM MA

Studie

Jamal el Hannouche heeft de rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Daarvoor heeft hij de master Arabische taal en cultuur en de master Berber Languages and Linguistics aan de Universiteit Leiden voltooid.

Werkervaring

Na zijn opleiding is Jamal aan de slag gegaan als advocaat bij een internationaal advocatenkantoor in Amsterdam. Vervolgens heeft hij zich bij een Amsterdams advocatenkantoor intensief beziggehouden met het familierecht en strafrecht. Daarna heeft Jamal besloten om een eigen advocatenpraktijk op te zetten onder de naam Advocatenkantoor El Hannouche.

Marokkaanse advocaat en Marokkaanse mediator

Vanwege zijn Marokkaanse/Berberse achtergrond, taalkundige opleidingen en ervaring als tolk en vertaler, kan Jamal u in zijn rol van advocaat of mediator in verschillende talen bedienen. Uiteraard spreekt en schrijft hij naast Nederlands ook Engels. Daarnaast spreekt hij Berbers en (Marokkaans) Arabisch. Bovendien wordt de kennis van de Arabische taal en cultuur, het islamitisch recht en het Marokkaanse recht waar nodig op zorgvuldige wijze betrokken in de belangenbehartiging.

Lees meer over de wijze waarop Jamal zijn kennis van de Marokkaanse en Arabische taal en cultuur en de islam betrekt bij het behartigen van uw belangen:

Nevenactiviteiten

Jamal is docent vaardigheden voor de Beroepsopleiding Advocaten.

Daarnaast doceert Jamal over het Marokkaanse, islamitische en Nederlandse familierecht en het Arabische, islamitische en Nederlandse strafrecht. Deze cursussen zijn gericht op de permanente opleiding van advocaten en mediators enerzijds en tolken en vertalers anderzijds.

Jamal verzorgt tot slot intervisie, gestructureerd intercollegiaal overleg en peer review voor advocaten.

Publicaties

Jamal heeft tijdens zijn studie en aan het begin van zijn carrière meerdere artikelen gepubliceerd in verschillende (vak)bladen. Jamal publiceert en redigeert tegenwoordig met enige regelmaat blogartikelen op de website www.elhannouche.nl. Hieronder treft u een overzicht van de meest recente blogartikelen.

 

Recente artikelen van Jamal el Hannouche

Kan een Marokkaanse rechter een omgangs- of alimentatieregeling vaststellen terwijl beide ouders en de kinderen in Nederland wonen? En kan een dergelijke uitspraak worden erkend [...]

Online misdaad, ook wel cybercrime genoemd, is vandaag de dag niet meer weg te denken in onze maatschappij. De enorme groei van cybercrime in de [...]

In elke relatie kan het gebeuren dat een of beide partners niet meer tevreden is over de relatie. Dat kan leiden tot de wens van [...]

De officier van justitie (OvJ) speelt een centrale rol in het Nederlandse strafprocesrecht. De OvJ heeft het gezag over het opsporingsonderzoek, wat betekent dat hij [...]

De strafrechter beoordeelt een strafzaak aan de hand van het beslissingsschema dat volgt uit artikel 348 en 350 van het Wetboek van Strafvordering (Sv). Artikel [...]

Toon alle artikelen van Jamal el Hannouche 
Telefonisch contact opnemen:
030-2919874 (ma t/m vrij 9-13 uur)
Advocatenkantoor El Hannouche B.V.
Atoomweg 63
3542 AA  Utrecht
Naar boven