Toch gratis ID-kaart?

Op 2 mei 2014 heeft het Hof Den Bosch beslist dat de Gemeente Roermond een man uit die stad geen leges in rekening had mogen brengen voor het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart. De Reparatiewet (13 oktober 2011, Stb. 2011, 440) had dit euvel moeten oplossen. Wat is er mis gegaan bij de Gemeente Roermond?

Reparatiewet

De betrokkene had op 29 september 2011 een identiteitskaart aangevraagd. De Gemeente heeft de man hiervoor leges à € 43,75 opgelegd. De oplegging van deze leges zoals geregeld in de gemeentelijke legesverordening vond zijn indirecte grondslag in artikel 229, eerste lid, onderdeel b van de Gemeentewet. De Hoge Raad heeft echter in zijn arrest van 9 september 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BQ4105, BNB 2011/257) beslist dat de oplegging van deze leges niet op dit artikel gegrond kon worden gegrond. De reparatiewet van 13 oktober 2011 zou de oplegging van deze leges alsnog van een wettelijke grondslag moeten voorzien en wel met terugwerkende kracht tot 22 september 2011.

Legesverordening niet aangepast

Desalniettemin had de Gemeente Roermond de leges niet mogen opleggen, aldus het Hof Den Bosch. De belangrijkste reden daarvoor is dat de Gemeente Roermond had verzuimd om de gemeentelijke legesverordening aan te passen aan de Reparatiewet. Het is immers aan de gemeenteraad om de essentialia van de leges in de legesverordening te regelen en niet aan de formele wetgever. De Gemeente Roermond heeft de legesverordening niet aangepast noch een separate verordening vastgesteld zodat de ongewijzigde legesverordening niet geacht kan worden gebaseerd te zijn op de Reparatiewet.

Bron(nen):

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.