Wijziging van het huwelijksvermogensrecht in 2019

Wanneer u van nationaliteit verschilt met uw echtgenoot of u in het buitenland heeft gewoond na uw huwelijk kan de vraag rijzen welk recht uw huwelijksvermogensregime beheerst. In Nederland wordt dit momenteel aan de hand van het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 bepaald. Op 29 januari 2019 gaat dit veranderen met de inwerkingtreding van de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening. In dit artikel bespreken we kort de wijzigingen.

1. Vanaf wanneer gelden de nieuwe regels?

De Huwelijksvermogensrechtverordening (2016/1103) is van toepassing op huwelijken die op of na 29 januari 2019 worden gesloten. Voor huwelijken die voor deze datum zijn gesloten, blijft het oude recht van toepassing.

Indien u een rechtskeuze maakt op of na 29 januari 2019 zal de nieuwe Huwelijksvermogensrechtverordening ook van toepassing zijn. Voor huwelijken van vóór deze datum blijven de oude regels dus gelden tenzij na deze datum een rechtskeuze wordt uitgebracht.

2. In welke landen gelden de nieuwe regels?

De nieuwe regels moeten zorgen voor meer rechtszekerheid in zoveel mogelijk Europese lidstaten. Het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 is slechts van toepassing voor Nederland, Luxemburg en Frankrijk. De Europese Huwelijksvermogensrechtverordening zal naast Nederland echter gelden voor nog 17 andere Europese landen.

Vanaf 29 januari 2019 zullen de nieuwe regels daarom gelden in de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Tsjechië, Italië, Kroatië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Spanje en Zweden

3. Wat houden de nieuwe regels in?

3.1. Rechtskeuze

Indien u een rechtskeuze wilt maken voor huwelijksvermogensregime van een bepaald land dan kunt u dit doen op dezelfde wijze als de wijze waarop de huwelijkse voorwaarden in het land worden opgesteld. In Nederland kunt u dit doen door een notariële akte bij de notaris te laten vastleggen.

De keuzemogelijkheden zijn echter wel beperkt tot rechtsstelsels waarmee u een nauwe band heeft. U kunt kiezen tussen het land van uw nationaliteit of het land waar u of uw echtgenoot verblijft. De rechtskeuze kunt u zowel voorafgaand aan als tijdens het huwelijk uitbrengen

3.2. Gewone gemeenschappelijke verblijfplaats

Indien u met uw echtgenoot geen rechtskeuze heeft uitgebracht voor welk recht van toepassing is op uw huwelijksvermogen dan is voor u het recht van het land waar u zich na het sluiten van het huwelijk heeft gevestigd van toepassing op het huwelijksvermogen.

3.3. Gemeenschappelijke nationaliteit

Wanneer u geen rechtskeuze heeft uitgebracht en u zich na het sluiten van het huwelijk niet vestigt in één land dan zal het recht van uw gemeenschappelijke nationaliteit van toepassing zijn.

Dit geldt slechts wanneer sprake is van één gemeenschappelijke nationaliteit. Indien de echtgenoten meer dan één gemeenschappelijke nationaliteit hebben, wordt aangesloten bij het recht van het land met de nauwste band, waarover hierna meer, indien geen sprake is van een gewone gemeenschappelijke verblijfplaats na het sluiten van het huwelijk.

3.4. Nauwste band

In de situatie dat er geen rechtskeuze is uitgebracht, geen sprake is van een gezamenlijke gewone verblijfplaats en ook geen sprake is van een gemeenschappelijke nationaliteit dan geldt het recht waarmee u beiden de nauwste band heeft.

Het gaat hier om een nauwe band die u met het land heeft op het tijdstip van de huwelijkssluiting. Dat betekent dat gekeken dient te worden naar alle feiten en omstandigheden van het geval om te kunnen bepalen met welk land u de nauwste band heeft.

3.5. Uitzonderingen

Op de bovenstaande hoofdregels zijn uitzonderingen mogelijk waarop wij hier niet verder in zullen gaan. Deze uitzonderingen worden beschreven in artikel 26 lid 3 van de Huwelijksvermogensrechtverordening.

4. Hoe zit het met een geregistreerd partnerschap?

Op 29 januari 2019 zal ook de nieuwe Partnerschapsvermogensrechtverordening ((2016/1104)) in werking treden.

4.1. Rechtskeuze

Ook hier geldt dat de rechtskeuze van de geregistreerde partners, mits correct uitgevoerd, voorrang heeft en derhalve het toepasselijke recht oplevert dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime dat het geregistreerd partnerschap beheerst.

4.2. Land van registratie

Indien u geen rechtskeuze uitbrengt, zal het huwelijksvermogensregime van het land waar het geregistreerd partnerschap is gesloten van toepassing zijn.

4.3. Uitzonderingen

Ook op de bovengenoemde hoofdregels zijn uitzonderingen mogelijk waarop wij hier niet verder in zullen gaan. Deze uitzonderingen worden beschreven in artikel 26 lid 2 van de Partnerschapsvermogensrechtverordening.

5. Wat betekenen deze wijzigingen voor u?

Gaat u binnenkort in het huwelijksbootje stappen, dat wil zeggen op of na 29 januari 2019, en heeft uw huwelijk internationale aspecten dan raden wij u aan om u te laten informeren over welk huwelijksvermogensregime van toepassing is op uw huwelijk en of het verstandig is om huwelijkse voorwaarden op te laten stellen met een rechtskeuze.

Dit geldt ook indien u op of na 29 januari 2019 een geregistreerd partnerschap aangaat. In dat geval dient u zich te laten adviseren over de vraag of en welke partnerschapsvoorwaarden voor u interessant zijn.

Het is belangrijk dat u dit soort zaken goed regelt voordat u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Het toepasselijke vermogensregime bepaalt namelijk op welke wijze goederen worden verdeeld en de schulden gedragen dienen te worden in het geval van een scheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap.

Niet elk vermogensregime kent bijvoorbeeld de gemeenschap van goederen (tot 1 januari 2018) of beperkte gemeenschap van goederen (vanaf 1 januari 2018) zoals wij die in Nederland kennen. Zo kent het Marokkaanse recht een strikte scheiding van goederen bijvoorbeeld. Ook wanneer uw huwelijk naast internationale ook religieuze aspecten kent, kan dit leiden tot complicaties. Door u te laten informeren komt u niet voor nare verrassingen te staan en weet u waar u aan toe bent.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.