Eenmaal te hard rijden, tweemaal een boete?

Het is mogelijk dat u twee boetes voor snelheidsovertredingen krijgt terwijl die overtredingen kort na elkaar zijn begaan. In dit artikel bespreken we onder welke omstandigheden deze tweede snelheidsboete opgelegd mag worden en wat u kunt doen als deze onterecht is opgelegd.

Ne bis in idem

Een wezenlijk beginsel in het strafrecht is het ne bis in idem-beginsel. Dit betekent dat niemand tweemaal gestraft mag worden voor hetzelfde feit. Zo is iedereen het erover eens dat als een bestuurder te hard rijdt op de A2 op 19 maart 2015 om 14:00 uur niet twee boetes opgelegd kunnen worden voor te hard rijden op de A2 op 19 maart 2015 om 14:00 uur. Maar mag deze bestuurder wel een tweede boete ontvangen voor te hard rijden op de A2 op 19 maart 2015 om 14:01 uur?

Voortgezette handeling

Bij het antwoord op deze vraag speelt de leer van de voortgezette handeling een belangrijke rol. Dit betekent dat wanneer meerdere feiten in een zodanig verband met elkaar staan dat moet worden gesproken van één voortgezette handeling slechts één strafbepaling mag worden toegepast.

Dus als het te hard rijden om 14:00 uur en om 14:01 uur gezien wordt als één voortgezette handeling dan mag geen tweede boete opgelegd worden voor de gedraging van 14:01 uur omdat dat in strijd zou zijn met het ne bis in idem-beginsel.

Hoe oordeelt de rechter?

In de wet staat niet omschreven wanneer sprake is van een voortgezette handeling. In iedere zaak kijkt de rechter naar de specifieke feiten en omstandigheden om te beoordelen of de tweede boete terecht is opgelegd. Uit de bestaande rechtspraak volgt dat de rechter naar drie factoren kijkt:

  1. Redelijke mogelijkheid tot correctie: voor de beantwoording van de vraag of sprake is van één gedraging acht de rechter het van belang of de betrokkene een redelijke mogelijkheid tot correctie had van de gereden snelheid nadat de eerste overtreding is geconstateerd. Daarbij is niet van belang of de betrokkene zich bewust is geweest van de eerste constatering.
  2. Tijd tussen overtredingen: daarnaast wordt er gekeken naar de afstand in kilometers en minuten tussen het eerste en het tweede meetpunt. Enkele honderden meters achtte de Rechtbank Alkmaar al genoeg om te spreken van een redelijke mogelijkheid tot correctie van de gereden snelheid.
  3. Nieuwe verkeerssituatie: verder speelt ook een rol of de bestuurder in een nieuwe verkeerssituatie terecht is gekomen. In een dergelijk geval neemt de rechter eerder aan dat de betrokkene in de gelegenheid is geweest om zich aan de maximumsnelheid te houden zodat geen sprake is van één voortgezette handeling.

Wat kunt u doen?

In de volgende gevallen is het in elk geval aan te raden om een boete aan te vechten.

1. Vernietiging boete

U kunt om vernietiging verzoeken indien u op dezelfde weg, zonder dat zich een nieuwe verkeerssituatie voordoet, kort na elkaar boetes wegens snelheidsovertredingen opgelegd heeft gekregen en u kunt aantonen dat u tussen het eerste en de daaropvolgende meetpunten geen redelijke mogelijkheid tot correctie van de gereden snelheid heeft gehad.

U heeft geen redelijke mogelijkheid tot aanpassing van de snelheid wanneer u bijvoorbeeld uw snelheid moet corrigeren door te remmen waarbij een gevaarlijke verkeerssituatie zou kunnen ontstaan. Dit zal zich eerder voordoen op de snelweg dan binnen de bebouwde kom.

2. Matiging boete

U kunt verder altijd vragen om matiging van de boete. Naast vernietiging van de boete hebben zowel de officier van justitie als de rechter namelijk de mogelijkheid om de boete te matigen. Hierbij wordt gekeken naar de omstandigheden waaronder de gedraging heeft plaatsgevonden en naar de omstandigheden waarin de betrokkene verkeert waaronder de financiële omstandigheden.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.