Pensioenontslag: huidig en nieuw recht

Uw werknemer wil na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd doorwerken. U als werkgever ziet dat echter anders. Pensioenontslag kan dan een uitweg bieden. In dit artikel bespreken we welke mogelijkheden pensioenontslag u onder het huidige en nieuwe recht (WWZ) biedt.

Huidig recht: tot 1 juli 2015

Tweesmakenleer

Naar huidig recht wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd aangegaan. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege (automatisch) op de overeengekomen datum.

De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt (onder meer) door opzegging, maar in ieder geval niet automatisch. Een tussenweg is niet expliciet geregeld in de wet en daarom spreken we ook wel van een tweesmakenleer.

Derde smaak?

Het pensioenontslag lijkt echter een derde smaak te zijn. Bij pensioenontslag eindigt de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd toch van rechtswege en wel bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (AOW-leeftijd). Dat dit mogelijk is, weten we sinds het zogeheten KLM-arrest van de Hoge Raad.

Pensioenontslagbeding

Dit pensioenontslag is momenteel slechts mogelijk als dit in de arbeidsovereenkomst of cao is geregeld. Dat kan door middel van een zogeheten pensioenontslagbeding. Deze bepaling houdt in dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van rechtswege eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Van belang is om geen concrete leeftijd (van 65 jaar) te vermelden, maar om op te nemen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van “de AOW-gerechtigde leeftijd”. De AOW-leeftijd is immers geen 65 jaar meer en verandert elk jaar (zie hierna).

Geen pensioenontslagbeding?

Indien in een bestaande arbeidsovereenkomst geen pensioenontslagbeding is opgenomen, kunt u twee wegen bewandelen. U kunt allererst in overleg met de werknemer vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd alsnog het pensioenontslagbeding opnemen in het arbeidscontract.

Indien de werknemer dat weigert, dient u vóór het bereiken van de pensioenleeftijd een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze vergunning zal over het algemeen toegewezen worden als u rekening houdt met de beleidsregels die het UWV daarvoor hanteert.

Nieuw recht: vanaf 1 juli 2015

Wettelijke basis

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 wordt de rechtsfiguur van het pensioenontslag wettelijk geregeld. Vanaf die datum heeft u als werkgever de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op te zeggen.

U heeft daarvoor geen toestemming van de werknemer of het UWV nodig. Ook hoeft u geen zogeheten transitievergoeding (de opvolger van de ontslagvergoeding) te betalen. Verder heeft u ook geen pensioenontslagbeding meer nodig.

Twee voorwaarden

Voor het pensioenontslag onder de WWZ gelden twee cumulatieve voorwaarden:

  1. De arbeidsovereenkomst dient vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd aangegaan te zijn.
  2. De arbeidsovereenkomst moet tegen of na de dag waarop uw werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, worden opgezegd.

Indien aan één of beide voorwaarden niet is voldaan, geniet de werknemer volledige ontslagbescherming. Dat betekent dat het ontslag van de werknemer dan uitsluitend met toestemming van het UWV of via de kantonrechter kan worden bewerkstelligd.

Welke pensioendatum?

Omdat u tegen of na de dag van de pensioendatum dient op te zeggen is het van belang om te weten welke pensioendatum geldt voor uw werknemer. De AOW-leeftijd gaat namelijk per 1 januari 2013 stapsgewijs omhoog. Inmiddels is de AOW-leeftijd 65 jaar en drie maanden.

Deze leeftijd zal voortaan elk jaar op 1 januari verhoogd worden totdat deze in 2023 67 jaar is. Interessant detail is dat de AOW-leeftijd vanaf 2024 wordt gekoppeld aan de levensverwachting zodat deze ook na 2023 dynamisch blijft. U kunt op de website van de SVB berekenen welke AOW-leeftijd van toepassing is.

Conclusie

Tot 1 juli 2015 eindigt een arbeidsovereenkomst met een pensioenontslagbeding van rechtswege wanneer de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Is er geen pensioenontslagbeding dan kunt u vóór de pensioendatum een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Ook is het mogelijk om in overleg met de werknemer alsnog een pensioenontslagbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst.

Vanaf 1 juli 2015 kunt u de arbeidsovereenkomst ook zonder pensioenontslagbeding opzeggen wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Die arbeidsovereenkomst moet dan vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn aangegaan. Daarnaast moet de arbeidsovereenkomst tegen of na de dag van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd worden opgezegd.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.