Val in escaperoom: wie is aansprakelijk?

Escaperooms zijn niet meer weg te denken. Het is een populair spel waarbij de deelnemers in een kamer worden opgesloten. Door het oplossen van puzzels en raadsels moeten de deelnemers binnen een bepaalde tijd uit de kamer ontsnappen. Een dergelijk spel is leuk om te spelen, maar niet zonder risico. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als een deelnemer tijdens het spel ten val komt? Wie kan dan aansprakelijk worden gesteld voor de letselschade? Is dat de eigenaar van de escaperoom of de deelnemer zelf? Deze vragen stonden centraal in de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant eerder dit jaar.

Het spel escaperoom

Escaperoom is een spel waarbij de deelnemers worden opgesloten in een kamer. Door het oplossen van puzzels en raadsels moeten zij binnen een bepaalde tijd uit de kamer zien te ontsnappen. Pas wanneer de deelnemers de puzzels en raadsels hebben opgelost, kunnen zij naar de volgende kamer.

Voor extra spanning tijdens het uitvoeren van de opdrachten worden in verschillende kamers speciale licht-, rook- en geluidseffecten toegepast om een angstige en sprookjesachtige sfeer in de kamers te creëren. De deelnemers krijgen aan het begin van het spel een korte uitleg waarbij niet te veel informatie wordt weggegeven, zodat het spel verrassend blijft. Voor huis- en spelregels worden de deelnemers slechts verwezen naar de borden die in de kamers zijn gemonteerd.

De feiten

De deelnemer heeft als personeelsuitje meegedaan met de escaperoom. Samen met tien collega’s vormde hij een team. Door bijbehorende raadsels en puzzels te raden, wist het team de code van de laatste kamer met metalen traliehek te kraken.

Achter het traliehek bevond zich een trap die toegang gaf tot een andere kamer. Deze trap was voorzien van rookeffecten in combinatie met licht- en geluidseffecten. De deelnemer ging de trap af naar beneden en is ongelukkig ten val gekomen. Hij heeft door de val zijn been gebroken.

Aansprakelijkheid

De deelnemer stelt in deze zaak de eigenaren van de escaperoom aansprakelijk voor de letselschade en geeft hierbij als reden aan dat zijn zicht in het trapgat ernstig werd belemmerd door rook- en lichteffecten. Daarnaast voert de deelnemer aan dat hij dacht dat hij al op de begane grond was, omdat de armleuning van de trap halverwege eindigde.

Volgens de deelnemer hadden de eigenaren maatregelen kunnen nemen om valgevaar te voorkomen. Zo hadden de eigenaren een armleuning kunnen plaatsen en die door laten lopen tot beneden toe en geen of minder rookeffecten kunnen aanmaken.

Eigen schuld?

De eigenaren stellen dat de trap op zichzelf niet gevaarlijk is. Als reden geven zij hierbij aan dat meerdere deelnemers gebruik hebben gemaakt van de trap waarbij geen val of letsel heeft plaatsgevonden.

Verder beweren de eigenaren dat de deelnemer, voordat het traliehek openging, naar het trapgat heeft gekeken. Zodoende heeft hij het verloop van de trap kunnen zien.

Tot slot stellen de eigenaren dat de deelnemer ook met het spel had kunnen stoppen als hij van mening was dat er sprake was van een gevaarlijke situatie. Door dit niet te doen en toch gebruik te maken van de trap is er volgens de eigenaren sprake van eigen schuld.

Geen eigen schuld

Volgens de rechter is er geen sprake van eigen schuld, omdat de deelnemer zich in een andere situatie bevond dan vóór het afdalen van de trap. Na het afdalen van de trap werden licht-, rook- en geluidseffecten gecreëerd die vóór het afdalen van de trap niet werden toegepast.

Op grond hiervan slaagt het argument van de eigenaren dat de deelnemer, voordat het metalen traliehek openging, naar beneden heeft gekeken en zo het verloop van de trap heeft kunnen zien, niet.

Kelderluikcriteria

De rechter beoordeelt aan de hand van de gezichtspunten uit het Kelderluik-arrest of de eigenaren van de escaperoom een gevaarlijke situatie hebben laten ontstaan en hiermee onrechtmatig hebben gehandeld.

1. Onoplettendheid

Vaststaat dat voor extra spanning tijdens het uitvoeren van de opdrachten in verschillende kamers een angstige en sprookjesachtige sfeer werd gecreëerd door speciale licht-, rook- en geluidseffecten waarbij voorafgaand aan het spel zo min mogelijk informatie over het spel en de inrichting van de kamers werd weggegeven.

Tegen deze achtergrond heeft de rechter geoordeeld dat het hierdoor zeer waarschijnlijk is dat de deelnemer onoplettend en onvoorzichtig kan zijn wanneer hij van de trap afdaalt waarbij licht-, rook- en geluidseffecten worden toegepast hetgeen een desoriënterende werking kan hebben en voorafgaand aan het spel niet wordt gewaarschuwd voor de eventuele gevaren van de trap.

2. Kans op ongeluk

Daarnaast is volgens de rechter de kans groot dat uit deze onoplettendheid en onvoorzichtigheid een ongeluk ontstaat dat ernstige gevolgen met zich mee kan brengen.

3. Ernst gevolgen

De val van de trap kan namelijk leiden tot een ernstige beenbreuk. Het argument van de eigenaren dat meerdere deelnemers gebruik hebben gemaakt van de trap waarbij geen val of letsel heeft plaatsgevonden, is volgens de rechter niet voldoende om te stellen dat hierdoor de kans op niet-achtneming van de vereiste oplettendheid ten aanzien van de trap zeer klein is.

4. Veiligheidsmaatregelen

Tot slot oordeelt de rechter dat de eigenaren maatregelen konden treffen om een dergelijk val te voorkomen. Zo hadden de eigenaren kunnen waarschuwen dat de trap uit twee delen bestond. Daarnaast hadden de eigenaren een armleuning kunnen plaatsen en die door laten lopen tot beneden toe in plaats van halverwege en zij hadden ook geen of minder licht-, rook- en geluidseffecten kunnen creëren. De eigenaren hebben pas ná het ongeluk veiligheidsmaatregelen genomen.

Conclusie

Door de eigenaren van de escaperoom zijn geen maatregelen genomen om het gevaar of de kans op het letsel als gevolg van een val te voorkomen of te beperken.

Hierdoor hebben de eigenaren zich onrechtmatig gedragen, omdat zij een gevaarlijke situatie hebben laten ontstaan waardoor de deelnemer als gevolg daarvan ten val is gekomen en zijn been heeft gebroken.

Aan de Kelderluik-criteria is hiermee voldaan. De rechter concludeert dat er een oorzakelijk verband (causaal verband) is tussen het ongeval en het letsel en dat de eigenaren de letselschade dan ook moeten vergoeden.

Bron(nen):

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.