Verblijf bij partner of echtgenoot in Nederland

Woont uw partner buiten de Europese Unie en heeft hij of zij niet de Nederlandse nationaliteit en wilt u in Nederland samenwonen? Dan dient u voor uw partner een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aan te vragen bij de IND. De mvv is een visum waardoor uw partner langer dan 90 dagen in Nederland kan verblijven. Om een mvv aan te vragen zijn er een aantal vereisten waaraan u en uw partner moeten voldoen. In dit artikel zullen we bespreken wat de vereisten zijn.

Wat zegt de wet?

Op grond van artikel 2p van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) kan de Minister van Justitie en Veiligheid een mvv verlenen aan de vreemdeling die heeft aangetoond dat hij voldoet aan de vereisten voor toegang en verlening van een verblijfsvergunning.

Het aanvragen van een mvv geldt niet alleen voor echtgenoten maar ook geregistreerd partners en ongehuwde partners. De Minister beslist binnen 90 dagen na ontvangst van een aanvraag om verlening van een mvv. Deze termijn kan met ten hoogste drie maanden worden verlengd.

De Minister wordt vertegenwoordigd door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De vereisen zijn opgenomen in het Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb 2000) en worden hierna besproken.

Wat zijn de vereisten voor een mvv?

Degene die in Nederland de mvv-aanvraag indient (de referent), moet voldoen aan de volgende vereisten:

  1. De referent is 21 jaar of ouder.
  2. De referent beschikt over de Nederlandse nationaliteit of over een geldige Nederlandse verblijfsvergunning.
  3. De referent heeft tijdens het indienen van de mvv-aanvraag, een arbeidscontract dat minimaal 12 maanden geldig is.
  4. De referent heeft voldoende inkomen. Met voldoende inkomen wordt bedoeld dat de referent het wettelijk minimumloon verdient. Het wettelijk minimum loon bedraagt per 1 januari 2019 € 1.615,80 zonder vakantiegeld.

Voor de partner/echtgenoot gelden de voldoende vereisten:

  1. De partner/echtgenoot is 21 jaar of ouder.
  2. De partner/echtgenoot beschikt over een geldige paspoort.
  3. De partner/echtgenoot heeft het basisexamen inburgering buitenland behaald.
  4. De partner/echtgenoot heeft de antecedentenverklaring ingevuld. Deze verklaring gaat over het strafrechtelijk verleden van de partner/echtgenoot. Dit houdt in dat hij/zij geen gevaar is voor de openbare orde.
  5. De partner/echtgenoot heeft de intentieverklaring tbc-onderzoek ingevuld.

Welke documenten heb ik nodig?

De referent stuurt een kopie van zijn/haar arbeidsovereenkomst, drie laatste loonstroken en een ingevulde werkgeversverklaring mee, naast de hierboven genoemde vereisten/stukken.

De partner/echtgenoot stuurt een kopie van zijn/haar paspoort inclusief pagina’s met in- en uitreisstempels mee. Indien het gaat om een huwelijk, dient de huwelijksakte te worden voorzien van legalisatiestempels of een apostillestempel.

Indien het gaat om geregistreerd partnerschap of ongehuwde partners, dan dient bij de aanvraag een gelegaliseerde ongehuwdverklaring (niet ouder dan zes maanden) te worden ingediend. Tevens dient de relatieverklaring en de vragenlijst ingediend te worden. De officiële buitenlandse documenten moeten vertaald zijn naar het Nederlands, Engels, Duits of Frans.

Wanneer kan mijn partner Nederlander worden?

Nadat uw partner/echtgenoot vijf jaar een verblijfsvergunning heeft gehad voor verblijf bij echtgenoot of partner, kan hij/zij een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Uw partner/echtgenoot kan echter ook na drie jaar de Nederlandse nationaliteit aanvragen. U kunt hier meer over lezen.

Op bovenstaande vereisten zijn verschillende uitzonderingen mogelijk. Of de uitzonderingen van toepassing zijn in uw situatie dient per geval beoordeeld te worden.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.

Dit bericht is geplaatst in Huwelijk.
  • Deel dit bericht via: