Wat zijn de voordelen van peer review voor advocaten?

Sinds 2020 zijn advocaten verplicht jaarlijks een kwaliteitstoets te volgen. Zij kunnen in dat kader kiezen voor intervisie, peer review of gestructureerd intercollegiaal overleg (GIO). Advocaten kiezen veelal voor intervisie of GIO, terwijl peer review juist diverse voordelen biedt ten opzichte van intervisie en GIO. In dit blog leggen we uit wat die voordelen zijn.

1. Verschillen tussen de kwaliteitstoetsen

1.1. Intervisie

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder begeleiding van een deskundige gespreksleider. Tijdens de bespreking brengen de deelnemers dilemma’s, vragen over hun eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening in. Het doel van intervisie is om met collega’s te leren van ervaringen, problemen, successen en uitdagingen in de dagelijkse werkpraktijk. Deze verdieping van kennis, inzicht en vaardigheden moet leiden tot effectiever professioneel gedrag.

1.2. Peer review

Peer review is een vorm van gestructureerde feedback die als doel heeft de kwaliteit van de juridisch-inhoudelijke behandeling van zaken te bevorderen. Daarvoor beoordeelt een deskundige reviewer een aantal dossiers van de gereviewde advocaat op diverse juridisch-inhoudelijke aspecten. Nadat de dossiers zijn beoordeeld door de reviewer volgt er een gesprek tussen de reviewer en de gereviewde, waarin onder andere de aanpak in de betreffende zaken wordt besproken, evenals mogelijke alternatieven in de behandeling. Ter afsluiting ontvangt de gereviewde een eindevaluatieformulier en verslag met betrekking tot de peer review, waarin aanbevelingen kunnen worden opgenomen.

Anders dan bij intervisie gaat het bij peer review om een juridisch-inhoudelijke beoordeling en niet om niet-juridisch-inhoudelijke vraagstukken die het functioneren en de praktijkvoering betreffen. Het verschil met GIO is dat de inhoudelijke beoordeling en bespreking een-op-een is en bovendien op dossierniveau plaatsvindt, terwijl bij GIO in groepsverband wordt gesproken over juridisch-inhoudelijke kwesties waar individuele advocaten tegenaan lopen zonder dat hele dossiers besproken kunnen worden.

1.3. Gestructureerd intercollegiaal overleg (GIO)

GIO is een vorm van gestructureerde feedback waarbij advocaten met elkaar vraagstukken bespreken die betrekking hebben op de dagelijkse praktijkvoering. Daarbij kunnen dus zowel niet-juridische aspecten van de advocatenpraktijk aan de orde komen, alsook juridisch-inhoudelijke aspecten. Terwijl bij intervisie de niet-juridisch-inhoudelijke vraagstukken worden ingebracht en besproken, en bij peer review de dossiers van de advocaat op juridisch-inhoudelijke aspecten worden beoordeeld, biedt GIO-overleg de ruimte om zowel niet-juridisch-inhoudelijke als juridisch-inhoudelijke aspecten van de dagelijkse praktijkvoering aan de orde te brengen, echter zonder ruimte om volledige dossiers te kunnen bespreken.

2. Voordelen van peer review

Advocaten die peer review hebben gevolgd zijn vrijwel altijd enthousiast, ondanks de algemene scepsis voorafgaand aan het volgen ervan. Dit laatste heeft waarschijnlijk te maken met de onbekendheid en het idee dat een buitenstaander de eigen dossiers gaat beoordelen en mogelijk commentaar heeft. In de praktijk geven advocaten zeer goede beoordelingen aan peer review, waarbij de volgende voordelen een rol spelen:

2.1. Echte leermogelijkheid

Doordat de reviewer ervaren is op het rechtsterrein waarop de review betrekking heeft en de peer review een-op-een plaatsvindt, steken gereviewde advocaten vaak veel op, zoals ze zelf aangeven. In een vertrouwelijke en collegiale sfeer wordt de aanpak in dossiers besproken, waarbij gekeken wordt naar mogelijke alternatieve routes en strategieën maar ook naar zaken zoals dossierbeheer, klantcontact, en financiën. De reviewer put daarbij niet alleen uit zijn eigen kennis en ervaring, maar ook uit wat hij heeft gezien bij andere advocaten die zijn gereviewd. Advocaten geven daarom altijd aan dat ze echt iets hebben geleerd van deze kwaliteitstoets.

2.2. Praktisch toepasbare tips

De reviewer wordt in het kader van peer review volledig in staat gesteld om door te vragen en inzicht te krijgen in de praktijkvoering en dossieraanpak van de gereviewde advocaat, waardoor tips veel beter aansluiten bij wat de gereviewde daadwerkelijk helpt om zich verder te ontwikkelen. Bij intervisie of GIO ontvangen deelnemers adviezen van verschillende deelnemers zonder dat er gelegenheid is om in te zoomen op de praktijkvoering en werkwijze van de deelnemer die de casus heeft ingebracht, waardoor de adviezen niet altijd aansluiten.

2.3. Minder tijdrovend

In tegenstelling tot intervisie en GIO hoeven niet vier bijeenkomsten van twee uur verspreid over het jaar bijgewoond te worden waarbij vaak weinig nieuwe dilemma’s bedacht kunnen worden tegen het eind van het jaar. Peer review neemt slechts een dagdeel in beslag en wordt in een kortere tijd afgerond.

2.4. Kostenbesparend

Omdat de reviewer zelf ook minder tijd besteedt aan een enkele peer review dan aan vier bijeenkomsten in het kader van intervisie of GIO, kunnen de totale kosten voor peer review lager blijven dan die voor intervisie of GIO. Dit is zeker het geval als rekening wordt gehouden met de lagere tijdsbesteding van de advocaat bij peer review ten opzichte van de andere kwaliteitstoetsen.

2.5. Minder belastend voor de agenda

Omdat peer review duidelijk is afgebakend in de vorm van een enkel overleg, legt het inplannen en houden van een peer review minder beslag op de agenda van de doorgaans drukke advocaat. Bij intervisie en GIO komt het regelmatig voor dat een advocaat last minute moet afzeggen, met het gevolg dat die bijeenkomst opnieuw gepland moet worden en soms ook annuleringskosten voldaan moeten worden. Het inplannen en zelfs opnieuw inplannen van peer review is veel eenvoudiger omdat de reviewer niet te maken heeft met een groep, maar slechts met een enkele collega.

2.6. Vertrouwelijke sfeer

Binnen alle kwaliteitstoetsen wordt de vertrouwelijkheid gegarandeerd zodat advocaten veilig hun ervaringen en vragen kunnen delen. Het verschil tussen intervisie en GIO enerzijds en peer review anderzijds is dat de laatste kwaliteitstoets een-op-een is waardoor het in de praktijk vertrouwelijker voelt. Dat komt omdat een goede peer reviewer ervoor zorgt dat de bespreking plaatsvindt in een sfeer van gelijkheid, openheid, en vertrouwelijkheid. Waar advocaten bepaalde dilemma’s en vraagstukken in een intervisie of GIO liever niet bespreken, zien we in de praktijk dat die schroom al heel snel wegvalt met enorme leerkansen tot gevolg.

2.7. Vernieuwende inzichten

Elke intervisiebegeleider kent het dilemma van advocaten die geen nieuwe dilemma’s meer hebben na jaren van intervisie volgen. De advocaten hebben immers zelf al dilemma’s ingebracht, maar in eerdere sessies ook geleerd hoe dilemma’s die door collega’s zijn ingebracht, aangevlogen kunnen worden. Het leereffect van intervisie wordt in zulke situaties drastisch lager, terwijl de ruimte om te ontwikkelen nog heel goed ingevuld kan worden met peer review, waarbij naar juridisch-inhoudelijke aspecten en de uitvoering van de advocatenpraktijk wordt gekeken.

3. Hoe werkt peer review precies?

3.1. Planning

Peer review is vrij eenvoudig te organiseren. Als advocaat vult u een kort contactformulier in, waarna er contact met u wordt opgenomen door de peer reviewer om de planning definitief te maken en de dossierinzage te regelen.

3.2. Zelfevaluatie

U vult daarnaast een kort zelfevaluatieformulier in, waarin u alvast gaat nadenken over de aspecten waarop de beoordeling betrekking heeft en hoe u daar zelf naar kijkt.

3.3. Reviewgesprek

De peer reviewer leest zich in de vijf dossiers in die de basis vormen van het reviewgesprek. In het reviewgesprek zelf wordt aan de hand van een aantal bespreekpunten in een vertrouwelijke en collegiale sfeer gesproken over de werkwijze en dossieraanpak. De volgende aspecten worden besproken:

  • Dossierbeheer
  • Communicatie
  • Strategie
  • Vakinhoud
  • Kwaliteit en integriteit

3.4. Reviewverslag

Na het reviewgesprek vult u als gereviewde advocaat een kort eindevaluatieformulier in en ontvangt u het reviewverslag van hetgeen aan de orde is geweest tijdens de peer review.

4. Ook peer review volgen?

Wij hebben ruime ervaring met het verzorgen van peer review.

4.1. Positieve ervaringen

De ervaringen van gereviewde advocaten zijn bovendien erg positief zo blijkt uit verschillende beoordelingen:

Waardevolle kwaliteitstoets met voldoende feedback, zeker bruikbaar voor mijn praktijk. Prettige omgang en voldoende mogelijkheid voor het uitwisselen van standpunten en het ontvangen van tips en adviezen.
Deelnemer peer review
Familierecht en (jeugd)strafrecht
Den Haag
De kwaliteitstoets is opvallend professioneel van opzet. Zowel wat de formaliteiten betreft (aanmelden, informatievoorziening, enz.), als inhoudelijk.
Deelnemer peer review
Advocaat strafrecht en penitentiair recht
Rotterdam
Ik vond de kwaliteitstoets goed georganiseerd waarbij ruimte was voor vragen. We hebben stapsgewijs punten doorgenomen die goed bruikbaar zijn in mijn eigen praktijk.
Deelnemer peer review
Advocaat strafrecht en personen- en familierecht
Zoetermeer
Uitstekend georganiseerd en kwalitatief sterk uitgewerkt.
Deelnemer peer review
Advocaat strafrecht en sociaal-zekerheidsrecht
Zoetermeer
Direct in de praktijk toepasbare verbeterpunten. Prettig open gesprek over uitvoering werkzaamheden.
Deelnemer peer review
Advocaat strafrecht en jeugdstrafrecht
Rotterdam
Nuttig, hier en daar een nieuwe kijk gekregen.
Deelnemer peer review
Advocaat strafrecht en cassatierecht
Rotterdam
Goede aanvulling op het voeren van een strafpraktijk.
Deelnemer peer review
Advocaat strafrecht en jeugd(straf)recht
Rotterdam

4.2. Tijdig inplannen

Onze ervaring is dat sommige advocaten aan het eind van het jaar nog snel peer review willen volgen, omdat er dan geen ruimte meer is om nog vier intervisie- of GIO-bijeenkomsten te volgen. Vaak lukt het om die peer review alsnog in te plannen, maar het is vaak ook krap en daardoor verstandiger om tijdig in te plannen en niet te wachten tot het einde van het jaar.

De advocaten die gedurende het jaar de peer review inplannen doen dat bovendien in een veel meer ontspannen sfeer en hebben de rest van het jaar geen omkijken meer naar de kwaliteitstoetsen. Bovendien kunnen ontvangen adviezen nog in hetzelfde jaar worden toegepast, wat voor sommige adviezen van belang is.

4.3. Aanmelden

U kunt zich vrij eenvoudig aanmelden door het formulier hieronder in te vullen waarna spoedig contact wordt opgenomen met u om de planning definitief te maken:

de heermevrouw

Geef uw voorkeur op voor een datum en aanvangstijdstip*:

Kies hieronder een of meer rechtsgebieden waarop de peer review betrekking heeft:

captcha
Velden gemarkeerd met een * moeten worden ingevuld.
 

Aangeboden door: