Hoe schrijf ik mijn Marokkaanse echtscheiding in Nederland in?

U heeft een echtscheidingsbeschikking ontvangen van de Marokkaanse rechtbank. Wat moet u doen om deze hier in Nederland in te laten schrijven? In dit praktische blogartikel lichten wij de stappen toe.

1. Welke echtscheiding wordt erkend?

Niet elke Marokkaanse echtscheiding kan zonder meer in Nederland worden erkend en dus kan niet elke echtscheiding hier worden ingeschreven.

1.1. Verstoting

Zo kan een eenzijdige verstoting (Ar.: talâq) in Nederland geweigerd worden. Dit is echter anders wanneer duidelijk blijkt dat de vrouw daarmee heeft ingestemd.

1.2. Duurzame ontwrichting

Heeft u een echtscheiding gekregen op grond van duurzame ontwrichting (Ar.: shiqâq) na een gerechtelijke echtscheidingsprocedure (Ar.: tatlîq) waarbij ook de vrouw is opgeroepen dan kunt u deze in beginsel in Nederland inschrijven.

Dit is echter weer anders als u al gehuwd bent met een eerdere echtgenote (bigamie). In dat geval wordt het tweede huwelijk in zijn geheel niet erkend en dus ook niet de ontbinding daarvan door middel van echtscheiding.

1.3. Advies inwinnen

Indien dus sprake is van een eenzijdige verstoting of bigamie dan dient u zich vooraf goed te laten adviseren over de mogelijkheid tot erkenning en inschrijving in Nederland.

2. Echtscheiding niet erkend: wat nu?

Indien de gemeente waar u uw Marokkaanse echtscheiding dient in te schrijven, weigert om uw echtscheiding in te schrijven dan zijn er verschillende stappen mogelijk afhankelijk van de situatie.

2.1. Inschrijving onterecht geweigerd

Indien de gemeente de inschrijving van de Marokkaanse echtscheiding onterecht weigert, kunt u tegen dat besluit tot weigering in principe in bezwaar gaan. Hoe u dat doet, kunt u hier lezen.

2.2. Inschrijving terecht geweigerd

Indien de gemeente terecht weigert om uw echtscheiding in te schrijven is er nog maar een weg open en dat is (wederom) de echtscheiding aan te vragen maar dan hier in Nederland. Deze echtscheiding kan dan wel worden ingeschreven nadat deze is uitgesproken door de rechtbank.

2.3. Wijziging data?

Houdt u er echter wel rekening mee dat uw echtscheidingsdatum (maar ook indieningsdatum) hiermee wijzigt ten opzichte van de datum die in Marokko geldt. Dit kan gevolgen hebben voor zaken zoals het huwelijksvermogen maar ook voor de vraag of er sprake is van bigamie. Laat u zich ook in deze gevallen goed voorlichten door uw advocaat.

3. Welke documenten heeft u nodig?

Indien u uw Marokkaanse echtscheiding in Nederland wilt laten inschrijven dan heeft u de volgende documenten nodig:

  1. Echtscheidingsbeschikking: de originele en complete echtscheidingsbeschikking van de Marokkaanse rechtbank inclusief eventuele bijbehorende bijlagen.
  2. Apostille echtscheidingsbeschikking: de apostilleverklaring (in het Frans en Arabisch) met betrekking tot de Marokkaanse echtscheidingsbeschikking. U vraagt deze apostilleverklaring aan bij het hoofd van de griffie van de rechtbank die de Marokkaanse echtscheiding heeft uitgesproken.
  3. Copie intégrale: een volledig afschrift van uw geboorteakte afgegeven door de Marokkaanse burgerlijke stand (bureau d’état civil) in uw geboorteplaats (copie intégrale d’acte de naissance afgekort als copie intégrale) die niet ouder is dan drie maanden. Op het afschrift dient de betreffende echtscheiding vermeld te zijn.
  4. Apostille copie intégrale: de apostilleverklaring (in het Frans en Arabisch) met betrekking tot de copie intégrale. U vraagt deze apostilleverklaring aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand (bureau d’état civil) waar de copie intégrale is afgegeven.
  5. Vertaling echtscheidingsbeschikking: de beëdigde vertaling van de Marokkaanse echtscheidingsbeschikking. U laat deze echtscheidingsbeschikking vanuit het Arabisch (Standaard) naar het Nederlands vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler. Klik hier voor het laten opstellen van een beëdigde vertaling.

4. Waar dient u de documenten in?

Om te weten waar u de echtscheiding inschrijft, dient u allereerst te weten waar u bent gehuwd.

4.1. Waar bent u gehuwd?

Als u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand bent gehuwd van een Nederlandse gemeente dan bent u in Nederland gehuwd. Ook als u uw huwelijk daarna heeft laten erkennen bij een Marokkaans consulaat.

Indien u eerst bij een Marokkaans consulaat bent gehuwd in Nederland dan geldt dat als een huwelijkssluiting in Marokko en niet in Nederland. Ook als dat Marokkaanse huwelijk daarna bij de gemeente is ingeschreven. Dit is overigens alleen mogelijk als geen van de partners de Nederlandse nationaliteit had ten tijde van de huwelijkssluiting.

Heeft u uw huwelijk in Marokko afgesloten bij de Marokkaanse notariële getuige (Ar.: ‘adl) dan is uw huwelijk uiteraard gesloten in Marokko.

4.2. U bent in Nederland gehuwd en in Marokko gescheiden?

Bent u in Nederland getrouwd en in Marokko gescheiden? Dan moet u de Marokkaanse echtscheiding inschrijven in de registers van de gemeente waar u getrouwd bent.

Stel dat u in Rotterdam bent gehuwd en uw echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank van Oujda (Marokko) dan dient u de voorgaande documenten in te dienen bij de gemeente Rotterdam zodat de echtscheiding daar ingeschreven kan worden.

4.3. U bent in Marokko gehuwd en in Marokko gescheiden?

Bent u in Marokko gehuwd en ook in Marokko gescheiden dan zijn er twee situaties mogelijk.

4.3.1. Uw huwelijksakte is in Den Haag ingeschreven

Bent u in Marokko gehuwd (of bij een Marokkaans consulaat) en ook in Marokko gescheiden en is uw Marokkaanse huwelijksakte ingeschreven bij de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag? Dan moet u uw Marokkaanse echtscheiding laten inschrijven bij de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag beheert namelijk het huwelijksregister voor huwelijken die in het buitenland zijn gesloten.

4.3.2. Uw huwelijksakte is niet in Den Haag ingeschreven

Bent u in Marokko gehuwd (of bij een Marokkaans consulaat) en ook in Marokko gescheiden en woont u in Nederland terwijl uw Marokkaanse huwelijksakte niet is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag? Dan moet u uw Marokkaanse echtscheiding laten registreren in de registers van de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar u staat ingeschreven.

5. Nederlandse echtscheiding in Marokko laten erkennen?

Indien u overigens in Nederland bent gescheiden in plaats van Marokko dan dient u de omgekeerde weg te volgen. Uw Nederlandse echtscheiding dient dan in Marokko te worden erkend. U leest hier de stappen die u dient te nemen.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.