Kan ik een verkeersboete in termijnen betalen?

Vanaf 1 juli 2015 kunnen verkeersboetes van € 225,- en hoger standaard in termijnen worden betaald. Dit geldt uitsluitend voor boetes van na 1 juli 2015. Staatssecretaris Dijkhof van Veiligheid en Justitie heeft te kennen gegeven dat hij zo wil voorkomen dat personen die wel willen betalen maar dat niet direct kunnen op kosten worden gejaagd of uiteindelijk gegijzeld worden.

CJIB: geen betalingsregeling

Mensen die voorheen wel wilden betalen maar dat alleen gespreid konden doen, kregen standaard nul op het rekest van het CJIB, de instantie die zorgt voor inning van administratieve sancties. Zij werden geconfronteerd met verhogingen, aanmaningen, deurwaarders en zelfs gijzeling. Nu de mogelijkheid van gespreid betalen voor alle soorten verkeersboetes wordt geïntroduceerd, is de verwachting dat de inzet van dwangmiddelen zoals gijzeling zal dalen.

Ophef over gijzeling

De laatste tijd is namelijk veel ophef ontstaan onder rechters maar ook in de Tweede Kamer over de stijging van het aantal vorderingen van het Openbaar Ministerie (OM) tot gijzeling. Bij gijzeling wordt iemand in hechtenis genomen omdat hij zijn boete niet betaalt. De hechtenis vervangt de boete echter niet zodat deze na de hechtenis alsnog moet worden voldaan.

Willen of kunnen?

Gijzeling is echter alleen bedoeld om wanbetalers die niet willen betalen te dwingen tot betalen en niet voor mensen die niet kunnen betalen. Veel kantonrechters maakten zich zorgen over de toename van het gebruik van dit pressiemiddel. Tegelijkertijd vinden zij dat het OM niet altijd aannemelijk maakt dat wanbetalers met verkeersboetes niet willen betalen, maar dat wel kunnen.

Gijzelingsverzoek ‘nieuwe stijl’

Het OM heeft zich de kritiek van de kantonrechters aangetrokken en is begonnen met een experiment om de vorderingen tot gijzeling beter te motiveren. De verwachting is dat het gijzelingsverzoek ‘nieuwe stijl’ zal leiden tot een verdere daling van het aantal gijzelingsverzoeken.

Immers, het OM zal nu een beter onderscheid moeten maken tussen verkeersovertreders die aantoonbaar niet willen betalen maar dat wel kunnen en anderen die in betalingsonmacht verkeren. Onderdeel van de nieuwe motivering is het voorleggen van uitgebreidere financiële informatie over de schuldenaar.

Wat kunt u doen?

1. Verkeersboete ontvangen?

Heeft u na 1 juli 2015 een verkeersboete opgelegd gekregen van € 225,- of hoger dan kunt u deze in een aantal vaste termijn betalen. Op die manier wordt u niet langer geconfronteerd met verhogingen, aanmaningen, deurwaarders en de hiervoor besproken vordering tot gijzeling. Het is uiteraard wel de bedoeling om de termijnen tijdig en volledig te voldoen omdat u anders alsnog te maken kunt krijgen met zaken zoals gijzeling.

Overigens kunt u de boete ook aanvechten indien u het niet eens bent daarmee waarbij u ook om matiging van de boete kunt vragen. Zolang niet is beslist op uw beroep bij de officier van justitie, het zogeheten administratief beroep (soms onterecht bezwaar genoemd), hoeft u de boete ook niet te betalen en wordt deze ook niet verhoogd.

Indien u na afwijzing van het administratief beroep bij de kantonrechter in beroep gaat, dient u de boete alsnog te betalen. Dit heet zekerheid stellen. Als de rechter u in het gelijk stelt, ontvangt u het betaalde bedrag terug.

2. Vordering tot gijzeling ontvangen?

Mocht u onverhoopt toch geconfronteerd worden met een gijzelingsverzoek dan is het advies om altijd naar de zitting te gaan al dan niet met uw advocaat. Het OM zal het verzoek namelijk ondersteunen met financiële informatie om aan te tonen dat u wel kunt betalen.

Het is aan u om de rechter ervan te overtuigen dat u omstandigheden heeft waardoor u het bedrag, al dan niet in termijnen, niet kunt betalen. Indien u niet op de zitting verschijnt, zal de rechter zijn oordeel uitsluitend baseren op de informatie die hij ontvangt van het OM. De kans is dan uiteraard groter dat het verzoek tot gijzeling van het OM wordt ingewilligd met alle gevolge van dien.

3. Kent u of bent u iemand die gegijzeld is?

Wanneer de kantonrechter een machtiging heeft afgegeven tot gijzeling dan kunt u thuis door de politie worden opgehaald om de gijzeling te ondergaan in een huis van bewaring.

Zolang u niet bent aangehouden, staat u bij de politie gesignaleerd om gegijzeld te worden. Dat betekent dat u ook naar aanleiding van een politiecontrole meegenomen kunt worden om de gijzeling te ondergaan. Niet zelden is degene die gesignaleerd staat daarvan niet op de hoogte. Vaak is de reden dat de machtiging tot gijzeling bij verstek, zonder aanwezigheid van de schuldenaar op de zitting, is uitgesproken.

Het is mogelijk om de gijzeling, ook nadat deze is aangevangen, op te laten heffen via een kort geding tegen de Staat. Schakel dus onmiddellijk een advocaat in als u gegijzeld bent of iemand kent die gegijzeld is. Indien namelijk sprake is van een schuldenaar die wel wil betalen maar niet kan betalen, is de kans groot dat de gijzeling wordt opgeheven. Bij een veroordeling bij verstek kon met die omstandigheid door de kantonrechter namelijk geen rekening worden gehouden.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.