Het laatste nieuws

Alle artikelen van Florian Drenth

Een bedienaar van de godsdienst, zoals een priester, rabbijn of imam, handelt strafbaar op grond van artikel 449 van het Wetboek van Strafrecht (Sr), wanneer hij een religieus huwelijk sluit zonder een daaraan voorafgaand burgerlijk huwelijk. Het huidige voorstel is om artikel 449 Sr uit te breiden zodat ook de echtgenoten strafbaar worden. In dit blog bespreek ik de beoogde wijziging die momenteel ter beoordeling [...]

Het komt vaak voor dat politieagenten menen een verdachte te herkennen wanneer zij camerabeelden terugkijken. Maar in hoeverre volstaat deze herkenning voor een bewezenverklaring? In dit blog zoek ik dat voor u uit. 1. Herkenning Op straat, in de discotheek of in de supermarkt is camerabeveiliging niet meer weg te denken. Als gevolg hiervan komt het vaak voor dat na [...]

Een huwelijk kan op verschillende manieren eindigen, onder andere door echtscheiding of het overlijden van één van de partners. Wat gebeurt er als één van de partners komt te overlijden tijdens de echtscheidingsprocedure? In dit blog ga ik in op deze vraag. 1. Overlijden tijdens de echtscheiding Indien de man en vrouw een verzoek tot echtscheiding hebben ingediend bij de [...]

In Nederland is het niet toegestaan om islamitisch te trouwen voordat er een burgerlijk huwelijk tussen partijen is gesloten. Daarnaast wordt een islamitisch huwelijk niet als een rechtsgeldig huwelijk beschouwd binnen de Nederlandse rechtsorde. Hoe kan een echtpaar islamitisch trouwen in Nederland en voldoen aan zowel de Nederlandse als islamitische regels? In dit blog bespreek ik hoe om te gaan [...]

Polygame huwelijken zijn in Nederland niet geldig. Wanneer een man kinderen heeft uit een polygaam huwelijk, worden deze kinderen dan ook niet van rechtswege erkend. Dit blog gaat over de vraag of deze man de kinderen alsnog kan erkennen naar Nederlands recht. 1. Polygamie Onder polygamie wordt het tegelijkertijd gehuwd zijn met meerdere partners verstaan. In Nederland is polygamie niet [...]

Binnen de islam gelden normen met betrekking tot naamgeving. Soms botst het islamitische namenrecht met het Nederlandse namenrecht en omgekeerd. In dergelijke gevallen dient een oplossing gezocht te worden waarbij zowel het islamitische als het Nederlandse namenrecht wordt gerespecteerd. In dit blogartikel bespreken we de meest voorkomende problemen en de diverse oplossingen daarvoor. 1. Islamitisch namenrecht Traditioneel maken Arabieren gebruik [...]

Wanneer een rechter fouten maakt bij de totstandkoming van een vonnis is het gebruikelijk dat deze fouten in hoger beroep worden hersteld. Indien hoger beroep niet mogelijk is, bestaat de kans dat een van de partijen schade lijdt door de fouten van die rechter. Een vonnis kan hierdoor onterecht nadelig uitvallen voor een van de partijen. In dit blog bespreken [...]

Op 20 april 2020 veroordeelde het gerechtshof Den Bosch een man tot vier maanden gevangenisstraf. Hij zou een aantal politieagenten bedreigd hebben door te zeggen “ik heb corona” en door naar hen te spugen. Is hier sprake van bedreiging met geweld en waarom wordt hier een relatief hoge straf opgelegd? 1. Bedreiging met geweld Artikel 285 Sr stelt het met geweld [...]

Na een echtscheiding komt het geregeld voor dat de ouder waar het kind verblijft de wens heeft om te verhuizen met het kind. Voor deze verhuizing is in beginsel toestemming nodig van de andere ouder. Bij een geschil hierover dient de rechter te beslissen. In dit blog ga ik in op de vraag waar de rechter op let bij een [...]

In november 2019 werd de invoering van de Wet Huwelijkse gevangenschap aangekondigd welke wet tot doel heeft om sneller een einde te kunnen maken aan huwelijkse gevangenschap. In dit blogartikel bespreek ik enkele kanttekeningen bij deze wet voor zover het gaat om islamitische echtscheidingen. 1. Situatie vóór de Wet Huwelijkse gevangenschap Huwelijkse gevangenschap doet zich voor wanneer iemand zijn religieuze [...]

Op 14 november 2014 veroordeelde het gerechtshof Den Haag een imam op grond van artikel 449 Sr omdat hij een religieus huwelijk zou hebben gesloten zonder voorafgaand burgerlijk huwelijk. In dit blogartikel zoeken wij voor u uit of de rol van de imam in zijn algemeenheid wel onder de delictsomschrijving van dit artikel valt. 1. Artikel 449 van het Wetboek [...]

Telefonisch contact opnemen:
020-7609369
Advocatenkantoor El Hannouche B.V.
Daalwijkdreef 47 (postadres)
1103 AD  Amsterdam
Naar boven