Blogartikelen

Als advocatenkantoor geven wij niet alleen juridisch advies en procesbijstand maar houden wij de bezoekers van onze website ook graag op de hoogte van het laatste juridische nieuws. Onze blogartikelen behandelen verschillende actuele juridische vraagstukken. Klik hieronder op een van de artikelen om verder te lezen.

Vanaf 1 juli 2015 kunnen verkeersboetes van € 225,- en hoger standaard in termijnen worden betaald. Dit geldt uitsluitend voor boetes van na 1 juli 2015. Staatssecretaris Dijkhof van Veiligheid en Justitie heeft te kennen gegeven dat hij zo wil voorkomen dat personen die wel willen betalen maar dat niet [...]

Uw werknemer wil na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd doorwerken. U als werkgever ziet dat echter anders. Pensioenontslag kan dan een uitweg bieden. In dit artikel bespreken we welke mogelijkheden pensioenontslag u onder het huidige en nieuwe recht (WWZ) biedt. Huidig recht: tot 1 juli 2015 Tweesmakenleer Naar huidig [...]

Het is mogelijk dat u twee boetes voor snelheidsovertredingen krijgt terwijl die overtredingen kort na elkaar zijn begaan. In dit artikel bespreken we onder welke omstandigheden deze tweede snelheidsboete opgelegd mag worden en wat u kunt doen als deze onterecht is opgelegd. Ne bis in idem Een wezenlijk beginsel in [...]

Een voornaam wordt door de ouders gegeven bij de geboorte en moet een leven lang meegaan. Soms zijn er echter goede redenen om niet langer met deze voornaam door het leven te willen gaan zoals pesterijen, geslachtswijziging of bekering. De wet biedt in zulke gevallen de mogelijkheid om de voornaam [...]

Een allochtone dader heeft bij eenzelfde vergrijp een grotere kans op (een zware) straf dan een autochtone dader. Dat blijkt uit een omvangrijk onderzoek dat de Universiteit Leiden in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak hield. Ook als rekening wordt gehouden met factoren die een verklaring zouden kunnen geven [...]

Slachtoffers van geweldsmisdrijven waarbij de schade niet verhaald kan worden, hoeven niet met de schade te blijven zitten. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden een eenmalige tegemoetkoming ontvangen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De nieuwste rechtspraak op dit gebied maakt het slachtoffers eenvoudiger om met succes een beroep te doen op deze [...]

Met behulp van uw advocaat is de Nederlandse echtscheiding uitgesproken. Maar u bent ook naar Marokkaans recht gehuwd. Daarom dient de Nederlandse echtscheiding in Marokko erkend te worden door de rechtbank. Hoe u dat doet, leest u in onderstaand stappenplan: Aanvragen onherroepelijkheidsverklaring Documenten laten vertalen Apostille door de rechtbank verzoeken [...]

Vanaf 1 januari 2015 treedt de Wet hervorming kindregelingen (WHK) in werking. Deze wet heeft grote financiële gevolgen voor gescheiden ouders. Wat betekent deze regeling voor uw situatie? Hieronder nemen we eerst de wijzigingen zelf door. Wat zijn de wijzigingen? De bedoeling van de WHK is om het stelsel van [...]

Op 2 mei 2014 heeft het Hof Den Bosch beslist dat de Gemeente Roermond een man uit die stad geen leges in rekening had mogen brengen voor het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart. De Reparatiewet (13 oktober 2011, Stb. 2011, 440) had dit euvel moeten oplossen. Wat is er mis [...]

Over het algemeen wordt aangenomen dat het voldoende is om duurzame ontwrichting te stellen en dat betwisting daarvan door de andere partner slechts bij hoge uitzondering kan leiden tot weigering van de echtscheiding. In een uitspraak van het Hof Den Bosch van 1 mei 2014 blijkt eens te meer dat [...]