Mag de rechter een taakstraf van meer dan 240 uur opleggen?

In Nederland is het niet ongebruikelijk om een taakstraf opgelegd te krijgen in minder ernstige zaken, maar toen er op 28 februari 2023 een taakstraf van 900 uur werd uitgedeeld was dit toch opvallend. Volgens Artikel 22c lid 2 van het Wetboek van Strafrecht is er in Nederland namelijk een wettelijk maximum van 240 uur. Maar hoe heeft het gerechtshof Amsterdam dan deze straf kunnen opleggen?

1. Wat was er aan de hand?

Deze opvallende uitspraak waarbij 900 uur taakstraf is opgelegd, heeft alles te maken met de bewezenverklaarde feiten. Om daar een duidelijk beeld van te krijgen is een achtergrondschets van wat er is voorgevallen van groot belang.

De verdachte in deze zaak had, werkend voor een stichting, bijna anderhalf miljoen euro van zijn werkgever weggenomen. Het geld had hij uiteindelijk vergokt. Het werd al snel duidelijk dat de verdachte in zijn verleden problemen had met een alcoholverslaving. Daarnaast was hij tijdens het begaan van zijn misdrijven ook nog eens ernstig gokverslaafd.

Uiteindelijk moest de verdachte zich voor de rechtbank Amsterdam verantwoorden. Hier werd hem een gevangenisstraf van 24 maanden opgelegd, waarvan negen maanden voorwaardelijk.

De verdachte ging in hoger beroep. Daar bleek dat het hof niet mee ging met de uitspraak van de rechtbank Amsterdam. In plaats van een gevangenisstraf werd de verdachte een taakstraf van 900 uur opgelegd én een voorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden. De gevangenisstraf hoeft hij dus niet uit te zitten mits hij gedurende de proeftijd aan bepaalde eisen voldoet.

Lees ook: Vervolgd door justitie? Welke straf kunt u verwachten?

2. Hoe kwam het hof tot zijn uitspraak?

Het hof legde de focus op de ernst van de feiten in combinatie met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Vooral de ernstige verslavingsproblematiek en een mogelijke persoonlijkheidsstoornis van de verdachte waren van belang bij de overwegingen van het hof. De verdachte was immers al eerder in behandeling geweest bij Jellinek. Daarnaast bleek uit zijn bankgegevens dat hij online ruim anderhalf miljoen euro had vergokt bij diverse online goksites. Mede dankzij de gokverslaving had de verdachte veel schulden.

Uiteindelijk vond het hof het aannemelijk dat de gokverslaving mede een aanleiding was geweest om het begane misdrijf te plegen. De verdachte meende inmiddels gestopt te zijn met gokken. Daarnaast was hij nog nooit eerder veroordeeld voor een strafbaar feit. Belangrijk is om op te merken dat het hof deze voorzichtig positieve ontwikkelingen erkende. Als het aankomt op de reclassering was er een opvallend advies. Zo maakte de reclassering duidelijk dat een (lange) onvoorwaardelijke gevangenisstraf een negatief gevolg zou hebben voor de verdachte; hij zal zijn woning verliezen.

Deze factoren spelen een belangrijke rol in het uiteindelijke oordeel van het hof. Het zijn namelijk de persoonlijke omstandigheden en de persoonlijkheid van de verdachte die het hof deden beslissen dat de straf die de rechtbank Amsterdam had opgelegd niet passend was, met als gevolg een andere (lagere) strafoplegging.

3. Mag een taakstraf van 900 uur opgelegd worden?

Het hof legt vervolgens een opvallende straf op. Een taakstraf van 900 uur gaat namelijk ver voorbij het wettelijk maximum, maar toch is deze uitspraak niet onwettig. Er is namelijk sprake van zogeheten meerdaadse samenloop. Dit houdt in dat de dader meerdere feiten heeft gepleegd die elk op zichzelf één strafbaar feit opleveren. Er zijn dus meerdere strafbare feiten gepleegd. In dit geval heeft het hof vijf individuele oplichtingen als bewezen verklaard, waardoor er dus sprake is van een zogeheten meerdaadse samenloop.

In zo’n geval wordt volgens het hof de taakstraf niet begrensd tot 240 uur. De samenloop van artikel 57 van het Wetboek van Strafrecht kent immers geen beperkingen over de opstapeling van taakstraffen. Daarnaast bevat Boek 1 van het Wetboek van Strafrecht ook geen regels over een maximaal op te leggen taakstraf in geval van een meerdaadse samenloop. Daarom heeft het hof de keuze gemaakt en mogen maken om deze straf op te leggen.

Lees ook: Welke straffen kan een rechter opleggen?

4. Is hoger beroep altijd verstandig?

Door het hoger beroep in deze zaak heeft de verdachte uiteindelijk slechts een taakstraf én een voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, terwijl hij volgens de eerdere uitspraak van de rechtbank Amsterdam een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zou moeten krijgen. Dit brengt een belangrijke vraag aan de orde, namelijk: is het altijd verstandig om na de oplegging van een (gevangenis)straf in hoger beroep te gaan?

Ondanks dat het in deze zaak voordelig was om in hoger beroep te gaan, is het nut van een hoger beroep in zijn algemeenheid erg afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Bij een hoger beroep wordt een zaak opnieuw behandeld en dit brengt risico’s met zich mee. De hogere rechter is namelijk niet gebonden aan het oordeel van een lagere rechter. Hierdoor is een compleet ander oordeel mogelijk en dus ook een hogere straf.

Het is dus raadzaam om in goed overleg met uw advocaat tot een beslissing te komen. Op deze manier kan er een weloverwogen keuze worden gemaakt die toegespitst is op de persoonlijke omstandigheden van uw zaak. Uw (gewijzigde) persoonlijke omstandigheden kunnen daarbij, zoals we in deze zaak hebben gezien, van grote invloed zijn op de strafmaat.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.