Angst om VOG terecht?

Er is gebleken dat veel jongeren geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) durven aan te vragen, zo schrijven veel bladen waaronder het NRC. Het zijn vaak jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd die de angst hebben om een VOG aan te vragen. Maar is die angst wel terecht?

Lees verder

Levenslang niet langer levenslang?

Nederland is, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, een van de weinige landen in Europa waar de oplegging van een onherroepelijke levenslange gevangenisstraf ook een daadwerkelijke levenslange vrijheidsontneming inhoudt. Slechts gratie of herziening kan dan alsnog leiden tot vrijlating. Daar lijkt nu verandering in te komen na jarenlange discussie over de vraag of een dergelijke straf humaan is.

Lees verder

Rechter opnieuw: “Pakketbezorger is geen slijterij”

Om sterke drank te kunnen verkopen, is een zogeheten drank- en horecavergunning vereist. Aan de verkoop zijn bovendien strenge eisen verbonden zoals de eis dat aan minderjarigen geen sterke drank verkocht mag worden. De vraag is of een buitenlandse slijterij wel kan bezorgen aan minderjarigen in Nederland en of de Nederlandse pakketbezorger daarmee de wet overtreedt? Nee, zegt de rechtbank Overijssel in navolging van de rechtbank Oost-Nederland. Hierna bespreken we waarom.

Lees verder

Het nieuwe Wetboek van Strafvordering: een overzicht

De samenleving innoveert en digitaliseert in een hoog tempo. Het tot nu toe geldende Wetboek van Strafvordering stamt uit 1838 en 1926 en sluit niet altijd voldoende aan bij de eisen van de moderne maatschappij. De wetgever vindt het daarom wenselijk dat het Wetboek van Strafvordering wordt gewijzigd.

Lees verder

Schadevergoeding bij onterechte vrijheidsbeneming

Het komt vaak voor dat een verdachte op het politiebureau wordt vastgehouden tijdens het politieonderzoek. Niet altijd wordt een verdachte vervolgens vervolgd. Ook komt het voor dat de verdachte wel wordt vervolgd, maar vervolgens wordt vrijgesproken. In dergelijke gevallen is de vrijheidsbeneming achteraf gezien onterecht en kan de verdachte in aanmerking komen voor schadevergoeding. In dit artikel leest u wanneer u recht heeft op deze schadevergoeding, hoe hoog deze is en op welke wijze deze aangevraagd dient te worden.

Lees verder

Het hoe, wat en waarom van de VOG

Veel mensen krijgen vroeg of laat te maken met het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit is een verklaring waaruit blijkt of sprake is van strafbare gedragingen of veroordelingen die bezwaarlijk zijn voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden.

Een VOG kan onder meer vereist zijn voor het uitoefenen van bepaalde functies, het werken als vrijwilliger of het verkrijgen van een visum. Over de VOG bestaan veel vragen. In dit artikel bespreken we daarom de meest gestelde vragen over de VOG.

Lees verder

Wanneer bent u strafbaar onder de gewijzigde Opiumwet?

Op 26 juni 2015 eiste het Openbaar Ministerie (OM) drie maanden cel voor een eigenaar van een growshop die medio maart 2015 werd aangehouden. Deze en andere aanhoudingen van growshophouders zijn een gevolg van de met ingang van 1 maart 2015 gewijzigde Opiumwet. In dit artikel bespreken we wanneer u strafbaar bent onder de nieuwe regels.

Lees verder

Allochtone dader zwaarder gestraft

Een allochtone dader heeft bij eenzelfde vergrijp een grotere kans op (een zware) straf dan een autochtone dader. Dat blijkt uit een omvangrijk onderzoek dat de Universiteit Leiden in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak hield. Ook als rekening wordt gehouden met factoren die een verklaring zouden kunnen geven voor de verschillen zoals werkloosheid, de aanwezigheid van een strafblad of ontkenning van het feit dan blijft een deel van de verschillen in strafmaat onverklaard, zo schrijft Trouw op basis van het Leidse onderzoek.

Lees verder