Blogartikelen

Als advocatenkantoor geven wij niet alleen juridisch advies en procesbijstand maar houden wij de bezoekers van onze website ook graag op de hoogte van het laatste juridische nieuws. Onze blogartikelen behandelen verschillende actuele juridische vraagstukken. Klik hieronder op een van de artikelen om verder te lezen.

Stel dat u tijdens werktijd letsel oploopt waarbij uw werkgever een vergoeding uitkeert om u schadeloos te stellen. Vervolgens stelt de Belastingdienst dat u van dat bedrag een deel aan inkomstenbelasting dient af te dragen. Is een dergelijke belasting dan toegestaan, en zo ja, onder welke omstandigheden? Deze vraag werd [...]

U heeft samen met uw partner de Marokkaanse nationaliteit en wilt in Nederland scheiden. Wat gebeurt er met de woning in Marokko? Dient deze verdeeld te worden, en zo ja, op welke wijze? In deze bijdrage zullen we op deze en andere vragen antwoord geven. Casus Aan de hand van [...]

Wanneer u schade lijdt door een fout van een ander, dient deze ander de door u geleden schade in beginsel te vergoeden. Het kan echter ook zo zijn dat er een fout wordt gemaakt waarvoor meerdere personen aansprakelijk kunnen zijn, maar niet duidelijk vast te stellen is wie van hen [...]

Wilt u werken op de luchthaven, bij het leger of voor de Nationale Politie dan zult u over het algemeen een zogeheten Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) dienen te verkrijgen. In dat geval wordt een veiligheidsonderzoek verricht om vast te stellen of u bij indienstneming een risico vormt voor de [...]

U heeft aangifte gedaan van een strafbaar feit. De politie heeft deze doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie (OM), maar vervolgens krijgt u een brief dat het OM de verdachte niet gaat vervolgen. Wat kunt u in dat geval doen? Vervolgingsmonopolie In Nederland bepaalt het OM welke strafbare feiten het voor [...]

Het zal je maar gebeuren. Je bent eigenaar van een bedrijf gespecialiseerd in de afvalverwerking en één van je werknemers vindt pakweg € 15.000,- in een bij jou ingeleverde printer. Aan wie komt dit geld toe: aan jou of aan je werknemer? Deze vraag werd recentelijk aan het Gerechtshof Den [...]

Wanneer iemand een overtreding of een misdrijf begaat en hiervoor veroordeeld wordt, kan de rechter verschillende straffen opleggen. Welke straffen kan een rechter opleggen en op welke manier wordt bepaald welke straf in welk geval wordt opgelegd? In dit artikel bespreken we allereerst de verschillende soorten straffen, de bijkomende straffen [...]

U heeft een aanrijding met de auto gehad en u heeft veel last van uw nek, hoofd of schouders. Wellicht heeft u een whiplash opgelopen. Whiplash wordt opgelopen als het hoofd met een snelle beweging van voor naar achter wordt geslingerd. Door deze beweging kunnen wervels, spieren, zenuwen en hersenen [...]

Heeft u als werkgever een bestuurlijke boete opgelegd gekregen voor overtreding van arbeidswetgeving? Dan kunt u wellicht een succesvol beroep doen op een matigingsgrond om uw boete te verlagen. In dit artikel zullen wij kort ingaan op de diverse matigingsgronden. Om een concreet voorbeeld te geven van de mogelijkheden tot [...]

Mag een werknemer die detentie heeft gekregen, dan wel zal krijgen, worden ontslagen door zijn of haar werkgever? De rechtbank Rotterdam heeft zich over dit vraagstuk gebogen en heeft op 22 december 2016 een interessante uitspraak gedaan. De feiten De werknemer in kwestie is sinds november 2003 in dienst bij [...]